Realitné fondy

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 12x

Popis

Popis investičného nástroja:

Investície do realít prostredníctvom podielových fondov.

Ako na to:

Možnosť využiť podielové fondy prostredníctvom správcovských spoločností.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od dlhodobého priemerného zhodnotenia realitných fondov registrovaných v SR

Odporúčaný investičný horizont:

2 a viac rokov

Vstupné poplatky:

do 5% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.