Akcie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 19x

Popis

Popis investičného nástroja:

Kúpou akcií sa stávate spolumajiteľom spoločnostii, pričom zisk môže tvoriť vyššia predajná hodnota akcie a zároveň dividenda vyplácaná zo zisku spoločnosti.

Ako na to:

Možnosť využiť podielové fondy prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od priemerného dlhodobého vývoja amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Average

Odporúčaný investičný horizont:

5 a viac rokov

Vstupné poplatky:

do 5% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.