Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Akcie

Ročné zhodnotenie

4,0 - 9,0 % p.a.

Kúpou akcie sa stávate spolumajiteľom spoločnosti. Investovanie do akcií nie je jednoduché, pretože tie dokážu rovnako prudko stúpať ako klesať. Z dlhodobého hľadiska a pri správne zvolenej stratégii však prinášajú vysoké zhodnotenie.

Výhody oproti iným investičným produktom

  • Vyšší výnos oproti iným nástrojom

  • Možnosť poberať dividendy

  • Vysoká likvidita investície

Naši klienti hodnotia
1.7
Porovnať investície Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Odporúčanie experta

František Burda
František Burda
investičný analytik FinGO.sk

Dlhodobá investícia s očakávaním vyšších výnosov z nej. Je potrebné vyberať vhodné podielové fondy a taktiež dávať pozor na menové riziká, ktoré plynú z investovania v rôznych častiach sveta.

Popis investičného nástroja:

Kúpou akcií sa stávate spolumajiteľom spoločnostii, pričom zisk môže tvoriť vyššia predajná hodnota akcie a zároveň dividenda vyplácaná zo zisku spoločnosti.

Ako na to:

Možnosť využiť podielové fondy prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od priemerného dlhodobého vývoja amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Average

Odporúčaný investičný horizont:

5 a viac rokov

Vstupné poplatky:

do 5% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.

* Propagované zhodnotenie investície má len informatívny charakter. Hodnota investície je nestála, môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Predchádzajúca výkonnosť investície nezaručuje do budúcnosti tú istú výkonnosť a nie je zaručené, že sa investovaná čiastka vráti. Pred uskutočnením investície sa dôkladne zoznámte s produktovými dokumentami.