Dlhopisy a zero bondy

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 12x

Popis

Popis investičného nástroja:

Dlhopis je takzvaný dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok toho, kto cenný papier vydáva, platiť klientovi, ktorý do dlhopisu investuje výnos (úrok) z menovitej hodnoty dlhopisu vo vopred stanovenej výške a termíne. A tiež vrátiť veriteľovi menovitú hodnotu dlhopisu v termíne jeho splatnosti.

Ako na to:

Možnosť využiť nové emisie spoločností, ktoré emitujú dlhopisy. Taktiež je možné investovať do podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od dlhodobého priemeru amerických štátnych dlhopisov US 10Y Govertment Bond

Odporúčaný investičný horizont:

3 a viac rokov

Vstupné poplatky:

Pri priamo kupovanom dlhopise nezvyknú byť poplatky.
Pri investícií cez podielové fondy býva štandard 1–3% poplatok z objemu investície

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.
V prípade zakúpeného dlhopisu sú peniaze štandardne dostupné až na konci dohodnutej doby. Je tu však možnosť ho predať inej osobe za dohodnutú cenu.