Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Dlhopisy a zero bondy

Ročné zhodnotenie

3,9 - 7,3 % p.a.

Dlhopisy sú akousi pôžičkou, ktorú poskytuje majiteľ dlhopisu emitentovi, teda tomu, kto dlhopis vydal. Dlhopis sa vydáva na dohodnutý čas a jeho majiteľ dostáva počas tejto doby v dohodnutých termínoch úroky. K termínu splatnosti dostane od emitenta aj hodnotu celého dlhopisu. Existujú aj tzv. nulové dlhopisy (zero-bondy), ktoré nemajú žiadny pravidelný výnos. Hodnota nulového dlhopisu je však vyššia ako cena, za ktorú investor dlhopis skutočne kúpil.

Výhody oproti iným investičným produktom

  • Vopred známy úrok

  • Možnosť investovať aj menšie čiastky

  • Vyšší výnos ako pri bankových vkladoch

Naši klienti hodnotia
3.8
Porovnať investície Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Odporúčanie experta

František Burda
František Burda
investičný analytik FinGO.sk

Pri dlhopisoch je potrebné preveriť spoločnosť, ktorá dlhopis emitovala. Dôležité je zistiť, čím sa spoločnosť zaoberá a ako chce naložiť s finančnými prostriedkami.

Popis investičného nástroja:

Dlhopis je takzvaný dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok toho, kto cenný papier vydáva, platiť klientovi, ktorý do dlhopisu investuje výnos (úrok) z menovitej hodnoty dlhopisu vo vopred stanovenej výške a termíne. A tiež vrátiť veriteľovi menovitú hodnotu dlhopisu v termíne jeho splatnosti.

Ako na to:

Možnosť využiť nové emisie spoločností, ktoré emitujú dlhopisy. Taktiež je možné investovať do podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od dlhodobého priemeru amerických štátnych dlhopisov US 10Y Govertment Bond

Odporúčaný investičný horizont:

3 a viac rokov

Vstupné poplatky:

Pri priamo kupovanom dlhopise nezvyknú byť poplatky.
Pri investícií cez podielové fondy býva štandard 1–3% poplatok z objemu investície

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.
V prípade zakúpeného dlhopisu sú peniaze štandardne dostupné až na konci dohodnutej doby. Je tu však možnosť ho predať inej osobe za dohodnutú cenu.

* Propagované zhodnotenie investície má len informatívny charakter. Hodnota investície je nestála, môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Predchádzajúca výkonnosť investície nezaručuje do budúcnosti tú istú výkonnosť a nie je zaručené, že sa investovaná čiastka vráti. Pred uskutočnením investície sa dôkladne zoznámte s produktovými dokumentami.