Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Dlhopisy a zero bondy

Ročné zhodnotenie

3,9 - 7,3 % p.a.

Dlhopisy sú akousi pôžičkou, ktorú poskytuje majiteľ dlhopisu emitentovi, teda tomu, kto dlhopis vydal. Dlhopis sa vydáva na dohodnutý čas a jeho majiteľ dostáva počas tejto doby v dohodnutých termínoch úroky. K termínu splatnosti dostane od emitenta aj hodnotu celého dlhopisu. Existujú aj tzv. nulové dlhopisy (zero-bondy), ktoré nemajú žiadny pravidelný výnos. Hodnota nulového dlhopisu je však vyššia ako cena, za ktorú investor dlhopis skutočne kúpil.

Výhody oproti iným investičným produktom

  • Vopred známy úrok

  • Možnosť investovať aj menšie čiastky

  • Vyšší výnos ako pri bankových vkladoch

Naši klienti hodnotia
4
Porovnať investície Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Odporúčanie experta

František Burda
František Burda
investičný analytik FinGO.sk

Pri dlhopisoch je potrebné preveriť spoločnosť, ktorá dlhopis emitovala. Dôležité je zistiť, čím sa spoločnosť zaoberá a ako chce naložiť s finančnými prostriedkami.

Popis investičného nástroja:

Dlhopis je takzvaný dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok toho, kto cenný papier vydáva, platiť klientovi, ktorý do dlhopisu investuje výnos (úrok) z menovitej hodnoty dlhopisu vo vopred stanovenej výške a termíne. A tiež vrátiť veriteľovi menovitú hodnotu dlhopisu v termíne jeho splatnosti.

Ako na to:

Možnosť využiť nové emisie spoločností, ktoré emitujú dlhopisy. Taktiež je možné investovať do podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od dlhodobého priemeru amerických štátnych dlhopisov US 10Y Govertment Bond

Odporúčaný investičný horizont:

3 a viac rokov

Vstupné poplatky:

Pri priamo kupovanom dlhopise nezvyknú byť poplatky.
Pri investícií cez podielové fondy býva štandard 1–3% poplatok z objemu investície

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.
V prípade zakúpeného dlhopisu sú peniaze štandardne dostupné až na konci dohodnutej doby. Je tu však možnosť ho predať inej osobe za dohodnutú cenu.

* Propagované zhodnotenie investície má len informatívny charakter. Hodnota investície je nestála, môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Predchádzajúca výkonnosť investície nezaručuje do budúcnosti tú istú výkonnosť a nie je zaručené, že sa investovaná čiastka vráti. Pred uskutočnením investície sa dôkladne zoznámte s produktovými dokumentami.