Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

ETF

Ročné zhodnotenie

6,0 - 10,0 % p.a.

ETF je fond obchodovaný na burze. V princípe fungujú rovnako ako klasické podielové fondy, len s tým rozdielom, že sa ich podiely (akcie) obchodujú na burze.

Výhody oproti iným investičným produktom

  • Nadpriemerné výnosy

  • Obrovský záber možností investovania od menových párov, komodít a burzových indexov

  • Daňová optimalizácia – ročný časový test

Naši klienti hodnotia
3.5
Porovnať investície Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Odporúčanie experta

František Burda
František Burda
investičný analytik FinGO.sk

Treba vyberať silných správcov, ktoré emitovali ETF. Ide o pasívne investovanie, kde je lacnejšia správa ETF, klient vie zarobiť viac. Rovnako vie klient ušetriť na daniach nemalé prostriedky.

Popis investičného nástroja:

Exchange-traded fund (ETF, doslovne Fondy obchodované na burze) sú fondy určené pre drobných aj inštitucionálnych investorov, ktoré sú, rovnako ako klasické majetkové fondy kolektívneho investovania, tvorené majetkom skladajúcim sa z rôznych aktív. Sú obchodované na burzách a investujú do rôznych tried aktív.

Ako na to:

Možnosť využiť obchodníka s cennými papiermi a ETF nakúpiť.

Odporúčaný investičný horizont:

3 a viac rokov

Vstupné poplatky:

do 5% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Možnosť využiť oslobodenie od dane, tzv. časový test.

Dostupnosť prostriedkov:

5 – 30 dní od požiadavky na výber

* Propagované zhodnotenie investície má len informatívny charakter. Hodnota investície je nestála, môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Predchádzajúca výkonnosť investície nezaručuje do budúcnosti tú istú výkonnosť a nie je zaručené, že sa investovaná čiastka vráti. Pred uskutočnením investície sa dôkladne zoznámte s produktovými dokumentami.