Investičné zlato

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 31x

Popis

Popis investičného nástroja:

Zlato predstavuje tradičnú investíciu, ktorej hlavnou úlohou je ochrana reálnej hodnoty peňazí v čase, predovšetkým pred infláciou.

Ako na to:

Zlato je možné kúpiť fyzicky, ale aj ako papierové zlato (certifikát) cez indexové fondy.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od dlhodobého priemerného rastu ceny zlata na londýnskej burze (LBMA – London Bullion Market) vyjadrenej v eurách.

Odporúčaný investičný horizont:

10 a viac rokov

Vstupné poplatky:

5% – 7% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

Možné využiť služby výkupu zlata.