Investície na peňažnom trhu

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 8x

Popis

Popis investičného nástroja:

V rámci peňažného trhu existuje viacero nástrojov, spoločným parametrom týchto produktov je ale väčšinou krátka splatnosť cenného papiera na úrovni 3 – 12 mesiacov

Ako na to:

Možnosť využiť podielové fondy prostredníctvom správcovských spoločností, prípadne priamym nákupom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Zároveň banky poskytujú možnosť nákupu hypotekárnych záložných listov.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od priemernej úrokovej sadzby 3M-EURIBOR za posledných 10 rokov

Odporúčaný investičný horizont:

Menej ako 1 rok

Vstupné poplatky:

do 1%

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dostupnosť prostriedkov:

V prípade podielových fondov 5 – 10 dní od požiadavky na výber.