ETF

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 35x

Popis

Popis investičného nástroja:

Exchange-traded fund (ETF, doslovne Fondy obchodované na burze) sú fondy určené pre drobných aj inštitucionálnych investorov, ktoré sú, rovnako ako klasické majetkové fondy kolektívneho investovania, tvorené majetkom skladajúcim sa z rôznych aktív. Sú obchodované na burzách a investujú do rôznych tried aktív.

Ako na to:

Možnosť využiť obchodníka s cennými papiermi a ETF nakúpiť.

Odporúčaný investičný horizont:

3 a viac rokov

Vstupné poplatky:

do 5% z investovanej sumy

Zdaňovanie:

Výnos sa zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Možnosť využiť oslobodenie od dane, tzv. časový test.

Dostupnosť prostriedkov:

5 – 30 dní od požiadavky na výber