Sporiaci účet

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 17x

Popis

Popis investičného nástroja:

Sporiaci účet je bankový vkladový produkt, kde je vopred vyhlásený úrok, ktorý sa však môže priebežne meniť. Prednostne určený na pravidelné vklady, ale často poskytuje aj možnosť jednorazových vkladov, skoro vždy je však pevne stanovená minimálna a maximálna suma mesačného vkladu, alebo zostatku na účte

Ako na to:

Tento produkt je možné uzatvoriť prakticky na každej pobočke akejkoľvek banky

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie vychádza z aktuálneho priemerného úroku na sporiacich účtoch tuzemských bánk

Odporúčaný investičný horizont:

Menej ako 1 rok

Vstupné poplatky:

Sporiace účty sú zväčša bez akýchkoľvek poplatkov. V niektorých prípadoch ale môže byť účtovaný poplatok za výber zo sporiaceho účtu

Zdaňovanie:

Sporiaci účet v tuzemskej banke sa zdaňuje okamžitou zrážkou pri pripísaní úroku

Dostupnosť prostriedkov:

Vo väčšine prípadov kedykoľvek, niekedy môže byť pri tomto úkone niekoľkodňová výpovedná lehota, prípadne minimálna suma pre výber, alebo zostatok na sporiacom účte