stavebné sporenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 15x

Popis

Popis investičného nástroja:

Stavebné sporenie je finančný produkt určený predovšetkým na prípravu financovania nákladov súvisiacich s kúpou, alebo modernizáciou bývania.

Ako na to:

Možné uzatvoriť prostredníctvom pobočiek stavebných sporiteľní alebo finančných sprostredkovateľov.

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od priemernej RENDITY aktuálnych produktov stavebných sporiteľní v SR

Odporúčaný investičný horizont:

6 rokov

Vstupné poplatky:

do 1%, resp. fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy stavebného sporenia

Zdaňovanie:

Zdaňuje sa iba úrok zo stavebného sporenia zrážkou pri pripísaní úroku, štátna prémia sa nezdaňuje.

Dostupnosť prostriedkov:

Štandardne do 10 dní od doručenia výpovede zmluvy na centrálu stavebnej sporiteľne.