Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Termínovaný vklad

Ročné zhodnotenie

0,1 - 0,5 % p.a.

Termínovavý vklad je pomerne jednoduchý bankový sporiaci nástroj. Spočíva v tom, že do banky vložíte vklad, ktorý sa vám po dohodnutom období vyplatí späť aj s úrokom. Počas tohto obdobia je váš vklad fixovaný.

Výhody oproti iným investičným produktom

  • Garancia fondu ochrany vkladov

  • Rýchla dostupnosť financií

  • Zvýhodnenia v banke, pokiaľ klient drží určitý objem financií

Naši klienti hodnotia
4.2
Porovnať investície Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Odporúčanie experta

František Burda
František Burda
investičný analytik FinGO.sk

Pri termínovaných vkladoch je potrebné zvážiť dĺžku viazanosti, pretože pri predčasnom zrušení sa môže sankcia dotknúť až istiny, čiže toho čo klient vkladal.

Popis investičného nástroja:

Termínovaný vklad je bankový vkladový produkt, kde je vopred stanovená doba viazanosti a úrok, ktorý za toto obdobie získam. Termínovaný vklad je chránený Fondom ochrany vkladov

Ako na to:

Tento produkt je možné uzatvoriť prakticky na každej pobočke akejkoľvek banky

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od aktuálneho priemerného úroku na termínovaných vkladoch tuzemských bánk

Odporúčaný investičný horizont:

1 a viac rokov

Vstupné poplatky:

Termínovaný vklad je zväčša bez akýchkoľvek poplatkov

Zdaňovanie:

Termínovaný vklad v tuzemskej banke sa zdaňuje okamžitou zrážkou pri pripísaní úroku

Dostupnosť prostriedkov:

Po skončení doby viazanosti vkladu. Zrušenie je možné aj predčasne, vo väčšine prípadov je toto spojené s poplatkom, prípadne aj sumou celého zhodnotenia.

* Propagované zhodnotenie investície má len informatívny charakter. Hodnota investície je nestála, môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Predchádzajúca výkonnosť investície nezaručuje do budúcnosti tú istú výkonnosť a nie je zaručené, že sa investovaná čiastka vráti. Pred uskutočnením investície sa dôkladne zoznámte s produktovými dokumentami.