Termínovaný vklad

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 13x

Popis

Popis investičného nástroja:

Termínovaný vklad je bankový vkladový produkt, kde je vopred stanovená doba viazanosti a úrok, ktorý za toto obdobie získam. Termínovaný vklad je chránený Fondom ochrany vkladov

Ako na to:

Tento produkt je možné uzatvoriť prakticky na každej pobočke akejkoľvek banky

Zdroj predpokladaného výnosu:

Ilustratívne ročné zhodnotenie je odvodené od aktuálneho priemerného úroku na termínovaných vkladoch tuzemských bánk

Odporúčaný investičný horizont:

1 a viac rokov

Vstupné poplatky:

Termínovaný vklad je zväčša bez akýchkoľvek poplatkov

Zdaňovanie:

Termínovaný vklad v tuzemskej banke sa zdaňuje okamžitou zrážkou pri pripísaní úroku

Dostupnosť prostriedkov:

Po skončení doby viazanosti vkladu. Zrušenie je možné aj predčasne, vo väčšine prípadov je toto spojené s poplatkom, prípadne aj sumou celého zhodnotenia.