Fingo radí Poistenie majetku

Ako ochrániť domácnosť počas dovolenky?

poistenie domácnosti

Návrat z dovolenky do kolotoča bežných dní je sám o sebe poriadne náročný. Zanedbaná záhrada, hory špinavej bielizne alebo stovky neprečítaných e-mailov, ktoré nás pravdepodobne čakajú v práci, sú však ničím oproti vykradnutej či poškodenej domácnosti. Takúto bodku za dovolenkou si neželá nikto. K akým udalostiam môže v domácnosti počas našej neprítomnosti dôjsť a ako im účinne predchádzať, sme sa rozprávali so Štefanom Fajnorom, riaditeľom pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.

Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie

Aké zásady by mal človek pred odchodom na dovolenku dodržať, aby mu v prípade vzniku poistnej udalosti bolo priznané poistné plnenie?

Sú určité všeobecné rady, ktoré však málokto dodržuje. Nemali by sme sa napríklad chváliť na sociálnych sieťach, kam odchádzame alebo kde mimo domu sa práve nachádzame. Tiež by sme mali zavrieť všetky okná, odpojiť elektrospotrebiče zo siete a vypnúť aj prívod vody, aby sme zamedzili možným škodám.  

Ak pred odchodom na dovolenku nevypnem prívod vody a počas mojej neprítomnosti vznikne škoda, je to dôvod na neplnenie zo strany poisťovne?

Ak dôjde počas vašej neprítomnosti ku škode spôsobenej únikom vody, jej dôsledky sú zvyčajne omnoho rozsiahlejšie. Aj to je dôvod, prečo majú niektoré poisťovne v poistných podmienkach uvedenú povinnosť poistníka vypnúť prívod vody v prípade, ak opúšťa nehnuteľnosť na dlhší čas.

Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvod na krátenie alebo dokonca zamietnutie plnenia. Škoda ale môže vzniknúť z rôznych príčin a poisťovňa bude skúmať dôvod vzniku poistnej udalosti.

Napríklad prasknutá hadica od kotla. Je toto považované za náhodnú poistnú udalosť?    

Pri kotle bude každá poisťovňa pýtať revíziu. Ak treba revíziu a nebola vykonaná, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie, lebo človek zanedbal svoju zákonnú povinnosť. Ak revízia vykonaná bola a aj tak došlo k poistnej udalosti, poisťovňa bude skúmať, z akého dôvodu k takejto udalosti došlo.

Môže predsa dôjsť k únave materiálu. Keď praskne hadica alebo potrubie v čase, keď som na dovolenke, môžem nechtiac vytopiť seba aj susedov.

V takomto prípade môže vzniknúť škoda viacerým osobám. Môže vzniknúť škoda tretej strane, t. j. susedom a tá je krytá z poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti majú niektoré poisťovne ako súčasť poistenia majetku, u niektorých poisťovní si to treba pripoistiť. Škoda, ktorá pri vytopení vznikne vám, je ale hradená z poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti.

Keď sa ale bavíme o vodovodnom potrubí v stene, niektoré poisťovne neuznávajú škodu, ktorá vznikla z opotrebenia materiálu. V tejto súvislosti je tiež dobré si uvedomiť, že oprava poškodeného potrubia znamená nielen náklady na samotný materiál (vodovodné potrubie), ale aj materiál potrebný k oprave steny, kde sa potrubie nachádza a s tým spojenú prácu. Aj z tohto dôvodu odporúčame klientom pri poistení nehnuteľnosti zameriavať sa na vyššie balíky poistenia, aby sme znížili riziko neplnenia alebo nižšieho limitu zo strany poisťovne.

A čo ak si nechám pootvorené okno “na vetračku”, aby sa mi v byte počas dovolenky vetralo?

Pootvorené okno môže byť problém, ale neznamená to, že všetky poisťovne vám rázne povedia nie. Budú to skúmať, lebo zlodej sa cez  pootvorené okno len ťažko dostane do bytu bez toho, aby ho poškodil. Dôležité tiež je, v akej výške nad okolitým terénom sa okno nachádza. Ak však poisťovňa usúdi, že nebola prekonaná prekážka, okno sa nachádza na prízemí, nie je rozbité alebo inak poškodené, vtedy by mohol byť problém s plnením. 

Akonáhle neviete poisťovni dokázať, že bola prekonaná prekážka, tak je problém s plnením.

Čo si máme predstaviť pod pojmom prekonaná prekážka?

Ak prišlo ku krádeži a nie je nič iné poškodené, poisťovňa to vyhodnotí, že niekto sa musel do nehnuteľnosti dostať s kľúčmi a náhradu škody neuzná. Ale akonáhle je prekonaná prekážka, t. j. rozbité alebo vypáčené okno alebo dvere, vtedy už poisťovňa bude skúmať výšku škody a či zabezpečenie danej nehnuteľnosti bolo dostatočné.

Ako skúma poisťovňa zabezpečenie domácnosti?

Obyčajné dvere, ktoré sú zamknuté retiazkou s visiacim zámkom, sú logicky menšie zabezpečenie ako bezpečnostné dvere. Čím väčšie zabezpečenie, tým vyšší limit, do ktorého poisťovňa bude hradiť vzniknuté škody. V prípade drahšieho vybavenia domácnosti je potrebné vyššie krytie a aj lepšie zabezpečenie.

Pri uzatváraní poistenia ale poisťovňa nerieši, aké mám zabezpečenie.

Nie, ale mal by vás na to upozorniť sprostredkovateľ, ktorý poistenie uzatvára. Väčšina poistných krytí sa pohybuje do 20 000 eur a tam vo všeobecnosti postačuje zámok s cylindrickou vložkou a zárubňa proti vypáčeniu, čo je dnes už bežná vec.

Počas dovolenky mi môže zmiznúť napríklad aj záhradný nábytok, ktorý je voľne prístupný na terase. Spadá to do poistenia domácnosti alebo nie?

Áno, záhradný nábytok, rovnako ako veci odložené v pivnici či v záhradnom domčeku, spadajú do poistenia domácnosti. V prípade krádeže záhradného nábytku bude poisťovňa skúmať nielen hodnotu odcudzených vecí, ale napríklad aj výšku plota a ďalšie zabezpečenie, ktoré musel zlodej prekonať.

Ako postupovať, keď po návrate z dovolenky zistím krádež alebo inú škodu v domácnosti?

V prípade krádeže je potrebné volať políciu. Do jej príchodu by ste sa nemali ničoho dotýkať, aby ste nezničili prípadné stopy a nemarili tým vyšetrovanie. Rovnako je dobré kontaktovať vášho finančného sprostredkovateľa, ktorý by vám mal pomôcť s hlásením poistnej udalosti do poisťovne.

Ako dokážem poisťovni hodnotu odcudzených vecí?

Najjednoduchšie to bude samozrejme vtedy, ak máte k dispozícii pokladničné bločky. V prípade, ak ich už nemáte, je dobré mať aspoň nejaké fotografie, dokazujúce existenciu odcudzených vecí.

Dobrá rada na záver?

Určite odporúčame mať nehnuteľnosť poistenú s domácnosťou celoročne, nielen v čase vašej neprítomnosti. Na trhu sú síce dostupné aj produkty cestovného poistenia s možnosťou pripoistenia opustenej domácnosti, ktoré svojou cenou lákajú klientov. Treba si však uvedomiť, že obsahujú zväčša nižšie limity poistného krytia a tiež to, že k poistnej udalosti môže dôjsť kedykoľvek počas celého roka, nielen počas dovolenky. 

Dobrá poistka síce neochráni vašu domácnosť pred vlámaním alebo vytopením, ale pomôže zmierniť dopad týchto udalostí na vašu peňaženku.

Poistenie nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti si pohodlne vybavíte aj sami. Prostredníctvom našej stránky si viete jednoducho uzatvoriť online poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v ktorejkoľvek poisťovni. Výška poistného vždy závisí od typu nehnuteľnosti, lokality, vybavenia domácnosti a ďalších faktorov, v porovnaní s možnými škodami je však zanedbateľná.

Mohlo by vás zaujímať