Podnikateľské úvery

Firemná stratégia – základ a nevyhnutnosť pre úspešné podnikanie

podnikateľský plán

Základom úspešného podnikateľského príbehu je správne nastavenie cieľov a firemnej stratégie. Prvý krok, ktorý býva vo väčšine prípadov najdôležitejší, je vytvorenie podnikateľského plánu, niekedy nazývaného “biznis plán” alebo “podnikateľský zámer”. Často ho tiež označujeme ako základný dokument firmy. Banky, ako aj iné spoločnosti, ktoré poskytujú kapitál na rozbeh podnikania, požadujú od konateľov spoločnosti predloženie podnikateľského plánu.

Externý veriteľ vie pomocou analýzy zámeru vyhodnotiť rizikovosť a úspešnosť projektu. Na základe toho vie rozhodnúť o poskytnutí prevádzkového alebo investičného úveru resp.  lízingu. Napriek tomu dnes veľa malých a stredných firiem nevenuje tejto dôležitej téme dostatočnú pozornosť.

Samotnej tvorbe biznis plánu by mala predchádzať hlboká analýza vízií podnikateľa, jeho cieľov a hodnôt. Výsledkom analýzy by mala byť firemná stratégia. Vizualizovanie stratégie do podoby biznis plánu predstavuje kľúčovú úlohu podnikateľa, pre ktorú môže využiť práve pomoc a podporu zo strany špecialistov a expertov na podnikateľský segment v spoločnosti FinGO.sk.

Práve preto sme pripravili nasledujúci článok, z ktorého sa dozviete:

 • prečo je stratégia dôležitá,
 • ako ju správne nastaviť,
 • aké sú úskalia, ktoré môžete očakávať,
 • aj to, kde viete nájsť pomoc a radu.

Skôr, než začneme tvoriť stratégiu úspešnej firme, je veľmi dôležité povedať niekoľko slov o vízii podnikateľa, bez ktorej nie je možné správne nastaviť jednotlivé kroky. Pri mojich konzultáciách s desiatkami podnikateľov a firemných manažérov som sa stretol s rôznymi odpoveďami. Bol som však prekvapený tým, že veľká väčšina z nich nevedela zadefinovať víziu prečo podnikajú. Prečo do podnikania vkladajú energiu, čas, kapitál? Ich odpovede sa zameriavali na základnú úlohu podnikania a to dosiahnuť zisk. Veľa odpovedí smerovalo k vlastnej nezávislosti a túžbe vybudovať niečo, čo dnes ešte neexistuje. U málokoho som dostal odpoveď, že svojím podnikaním chce naplniť vyšší zmysel. Teda nielen túžba po zisku, ale aj snaha vybudovať niečo, čo tento svet obohatí aj niečím iným.

Prečo je stratégia dôležitá?

Už v dobe lovcov mamutov bolo kľúčové nastaviť správnu stratégiu na ulovenie zvieraťa, ktoré bolo niekoľkokrát väčšie a stonásobne ťažšie ako samotný lovec. Vopred bolo potrebné nastaviť cieľ, kroky, alternatívy.

Aj dnes úspech vo vrcholovom športe závisí predovšetkým od správne nastavenej stratégie. Výkonovými parametrami je veľká väčšina športovcov veľmi vyrovnaná. O úspechu rozhoduje stratégia. Ako ju máte nastavenú vy?

Ako správne nastaviť stratégiu?

Systém či schému popíšem v piatich bodoch, ktoré môžu slúžiť ako osnova na to, akým spôsobom správne nastaviť stratégiu. V prípade, ak máme určenú svoju víziu, môžeme pristúpiť k definovaniu krokov:

 1. Zadefinovanie si cieľov. Nielen tých krátkodobých, ale aj strednodobých a dlhodobých. Ciele môžu byť ekonomické, teritoriálne, personálne. Ciele musia byť merateľné, splniteľné a zároveň ambiciózne a termínovo zadefinované.
 2. Definovanie krokov, ktoré nás privedú k úspešnému naplneniu cieľov. Tu musíme zadefinovať detailné postupy a metódy, ako vopred určené ciele dosiahneme.
 3. Stanovenie míľníkov, termínov.  Určíme si časovo ohraničené obdobia, kedy bude prebiehať kontrola plnenia cieľov, ako aj kontrola správnosti krokov, ktoré sme zvolili na začiatku svojej podnikateľskej aktivity.
 4. Určenie strategického produktu alebo služby, ktorý bude slúžiť ako hlavný generátor resp. motor k splneniu cieľov.
 5. Zadefinujme si „nemerateľný cieľ“ nášho podnikania. Ako naše podnikanie pomôže zlepšiť svet? Ako vieme byť nápomocní svojej komunite, okoliu? Čo popri ekonomických ukazovateľoch budeme sledovať? Tu si vieme definovať filantropické ambície, pomoc pri rozvoji mladých talentov, zlepšenie podnikateľského prostredia, boj s korupciou a podobne.

Aké sú úskalia nastavovania firemnej stratégie?

Pri definovaní a určovaní stratégie je nevyhnutné nebyť pod časovým stresom a vyhradiť si dostatok času na to, aby sme mohli v pokoji rozmýšľať a snívať nad cieľmi, krokmi či míľnikmi. Správni stratégovia „odídu od stola a zahľadia sa cez okno,” za obzory svojho podnikania. Dôležité je byť „nad vecou“ a nebyť zahltený operatívou. Veľmi dôležité je komunikovať nastavenie stratégie s odborníkom, biznis konzultantom. On nám vie byť zrkadlom, nezainteresovaným poradcom, ktorý nie je obmedzený tzv. prevádzkovou slepotou, teda má nadhľad a vie pomôcť s pohľadom na širší obzor.

Na záver je veľmi dôležité upozorniť na to, že dnešný biznis svet je neustále meniace sa prostredie. Jedinou istotou je samotná zmena prostredia a podnikateľských aktivít. Preto je veľmi dôležité akceptovať fakt, že v priebehu cesty bude potrebné stratégiu upravovať a meniť.

Ak v tejto chvíli uvažujete nad vlastným biznisom v intenciách nášho článku a neviete si predstaviť, ako začať resp. ako nastaviť biznis plán či stratégiu, máte k dispozícii  špecialistov a konzultantov zo spoločnosti FinGO.sk, ktorí vás prevedú cez úskalia nastavovania stratégie alebo podnikateľského zámeru. Zanechajte nám svoje kontaktné údaje v nasledujúcom formulári a my vám pomôžeme naštartovať váš podnikateľský príbeh. 

  Potrebujem pomoc s nastavením firemnej stratégie a/alebo tvorbou biznis plánu

   

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie