Banky na Slovensku

Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská záručná a rozvojová banka spadá pod Ministerstvo financií SR a jej cieľom je rozvíjať podnikanie na Slovensku. Svoje služby zameriava na malých a stredných podnikateľov, ale aj hospodárske subjekty, mestá a obce. Týmto subjektom poskytuje úvery a bankové záruky. Finančné prostriedky môže sprostredkovať aj na opravy bytových domov. Klientom pomáha získať kapitál na podnikateľskú činnosť formou vlastných úverov alebo záruk voči komerčným bankám. Zaručí sa za podnikateľov, ktorí žiadajú úver v banke, a tým zvýši ich šance na získanie úveru alebo lepšie podmienky. V jej portfóliu možno nájsť úvery pre poľnohospodárov, úvery na realizáciu projektov z fondov EÚ aj úvery na zmiernenie finančných  dopadov pandémie COVID. 

V Slovenskej záručnej a rozvojovej banke si možno peniaze uložiť aj na rôzne bežné účty alebo termínované vklady. Dcérskymi spoločnosťami Slovenskej záručnej a rozvojovej banky je Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. a Slovak Investment Holding, a. s., ktorý spravuje investičné fondy.

Nižšie nájdete všetky dôležité informácie o Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, vrátane platobných údajov, kontaktov na infolinku aj užitočných odkazov na pobočky alebo aktuálne úrokové sadzby. Pripravili sme pre vás aj praktický prehľad všetkých produktov, ktoré Slovenská záručná a rozvojová banka ponúka.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Hľadáte kontaktné, fakturačné alebo platobné údaje banky? V tabuľke vám prinášame najdôležitejšie údaje na jednom mieste.

Obchodné meno: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Sídlo: Štefánikova 27, 814 99, Bratislava, Slovensko
IČO: 00682420
DIČ: 2020804478
IČ DPH: SK2020804478
Kód banky: 3000
Swift kód: SLZBSKBA
Označenie banky: SLZB
Infolinka v rámci SR: 02 572 92 111
Infolinka pre volania zo zahraničia:  
Telefónne číslo na blokovanie kariet:  
Kontaktný e-mail: info@slsp.sk

UŽITOČNÉ ODKAZY

Neviete sa zorientovať na stránkach banky? Vybrali sme pre vás najdôležitejšie stránky banky, na ktoré sa teraz ľahko prekliknete zo zoznamu nižšie.
DOMOVSKÁ STRÁNKA BANKY
POBOČKY A BANKOMATY
ÚROKOVÉ SADZBY
INTERNET BANKING

PRODUKTY BANKY

Hľadáte produkty banky a neviete sa v nich zorientovať? Pripravili sme pre vás jednoduchý prehľad produktov a služieb. Stačí si vybrať a kliknúť.

PRODUKTY PRE OBČANOV
Slovenská záručná a rozvojová banka nemá špeciálnu ponuku produktov a služieb pre občanov.

PRODUKTY PRE PODNIKATEĽOV A FIRMY
Informácie o produktoch a službách pre podnikateľov a firmy nájdete na tejto stránke.

PRODUKTY PRE SAMOSPRÁVU A NEZISKOVÝ SEKTOR
Slovenská záručná a rozvojová banka nemá špeciálnu ponuku produktov a služieb pre samosprávu a neziskový sektor.

HISTÓRIA BANKY

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) funguje už 31 rokov. Bola vôbec prvou bankou vo východnej Európe, ktorá sa zamerala na malých a stredných podnikateľov. V roku 2000 v banke nastali procesné zmeny zjednodušujúce administratívu pri ručení za klientov voči komerčným bankám. O dva roky neskôr sa inštitúcia transformovala zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť. Štát vlastnil 100 % jej akcií. 

Možnosť využiť vkladové produkty ako bežné či termínované vklady prišla neskôr, v roku 2009. V tom istom roku bolo zmluvou medzi komerčnými bankami a Ministerstvom financií SR dohodnuté, že ministerstvo bude poskytovať záruky za klientov tejto banky. 

Slovenská záručná a rozvojová banka spolupracuje aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenským pozemkovým fondom. Prostredníctvom úveru a tejto spolupráce môžu klienti nakupovať poľnohospodársku pôdu. Od roku 2019 môže banka ručiť za klientov aj voči nebankovým subjektom. SZRS poskytuje tak ako iné banky aj elektronické bankovníctvo.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať