Active Life

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 7x

Popis

Minimálne poistné:

0€/mesačne

Možné zľavy:
Zľava za výšku platby
 • 5% – poistné 20€/mes. a viac
 • 15% – poistné 40€/mes. a viac
 • 25% – poistné 50€/mes. a viac (pri dennom odškodnom za úraz však zostáva iba 15% zľava)
Zľava za viac produktov AXA
 • 5% – ak máte aj iný produkt v skupine AXA
Prirážka za frekvenciu platenia
 • 2% – polročná platba
 • 4% – štvrťročná platba
 • 5% – mesačná platba
Benefity:
 • Asistenčné služby za 2€/mes. (povinné)
 • Zľava na vybraných pripoisteniach až do 50% poistnej sumy
Čakacie doby:
 • KCH 6 mesiacov
 • Invalidita – 18 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
 • PN 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom), 18 mesiacov tehotenstvo a chrbtica
 • Hospitalizácia 3 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom), novorodenec 6 mesiacov
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť ďalších 7 ľudí (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby