Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

4U

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

YOU PLUS je nová moderná poisťovňa na trhu s možnosťou online uzatvárania zmlúv a automatizovaného oceňovania zdravotného stavu

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • 2 mesačná čakacia doba na chorobu vo všetkých pripoisteniach

 • Krytie Práceneschopnosti na Slovensku aj v Čechách

 • Široká škála pripoistení aj pre deti za rovnaké sadzby počas celej doby poistenia

Naši klienti hodnotia
3.9
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

Nie je stanovené

Zľavy:

Poistné od 20 € mesačne (vrátane) – zľava 15 % Poistné od 40 € mesačne (vrátane) – zľava 20 % Poistné od 50 € mesačne (vrátane) – zľava 30 % Poistné od 80 € mesačne (vrátane) – zľava 35 %

Benefity životného poistenia:
 • bezpapierové uzatváranie poistnej zmluvy
 • individuálny prístup pri posudzovaní rizika klienta, nepoužívame rizikové skupiny
 • poistné je stanovené na základe hodnotenia rizikovosti klienta pri vstupe do poistenia, nemení sa pri zvýšení poistného rizika v priebehu jeho trvania, napr. pri zmene povolania. Klient nemá povinnosť zmenu poistného rizika poisťovni oznamovať
 • v prípade rizikových športov, ktoré klient začne vykonávať až v priebehu trvania poistenia, kryjeme smrť a invaliditu nad 70 % bez obmedzenia
 • jednoduchý a transparentný zľavový systém
 • veľká variabilita poistenia 4U
 • možnosť poistiť až 10 osôb na jednej poistnej zmluve
 • vysoké poistné sumy bez nutnosti absolvovať lekársku prehliadku
 • najkratšia čakacia doba na trhu naprieč všetkými pripoisteniami, a to 2 mesiace (s výnimkou tehotenstva a pôrodu, kde je čakacia doba 10 mesiacov), úraz bez čakacej doby
 • poistenie sa vzťahuje aj na choroby, ktoré nastali a boli vyliečené bez následkov a ďalšieho sledovania pred obdobím, na ktoré sa pýtame v zdravotnom dotazníku, pričom sledovaným obdobím je 5 rokov spätne (v prípade chirurgických zákrokov a hospitalizácie je to 10 rokov)
 • špeciálne balíčky poistenia najzávažnejších rizík pre klientov s úverom za zvýhodnené ceny, či už pre jednotlivca alebo dvojicu osôb
 • krytie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu a choroby je poskytované až do 75 rokov veku klienta, za dlhšie trvajúcu hospitalizáciu sa plní viac (progresia)
 • krytie vážnych úrazov je poskytované až do 75 rokov veku klienta
 • pripoistenie invalidity kryje všetky príčiny vrátane psychických ochorení, a to aj v Invalidite nad 40 %
 • v pripoistení pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 600 % sa vypláca progresívne plnenie už od 5 % telesného poškodenia, čo zvýhodňuje plnenie najčastejších ú­razov
 • v pripoisteniach na smrť možnosť výplaty poistného plnenia vo výške 50 % poistnej sumy v prípade terminálneho štádia ochorenia (okrem združených rizík a smrti následkom úrazu)
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 2 mesiace od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 2 mesiace (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)(te­hotenstvo 9 mesiacov a chrbtica kĺby 2 roky)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom) (tehotenstvo 9 mesiacov)
Možnosť poistiť viac osôb:

Možnoť poistiť až 10 osôb

Možné pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení – deti
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s výplatou mesačnej dávky
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s výplatou mesačnej dávky
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s lineárnym plnením
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 600 %
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 800 %
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 29. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 29 dní s plnením od 1. do 28. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 57. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 57 dní s plnením od 1. do 56. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 85. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 85 dní s plnením od 1. do 84. dňa PN
Pripoistenie pre prípad hospitalizácie trvajúcej aspoň 3 dni
Pripoistenie pre prípad liečenia vážnych úrazov
Pripoistenie pre prípad liečenia drobných úrazov
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % alebo pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti prvého z dvojice poistených osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % prvého z dvojice poistených osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo pre prípad kritických ochorení prvého z dvojice osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Active Life

Axa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Podľa našich expertov Axa vyniká rozsahom rôznych pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.3
41 hodnotení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov. ČSOB ponúka pri niektorých poistných udalostiach až dvojnásobné plnenie a výnimočná je aj v tom, že poistenie môžete získať už od sumy 10 eur mesačne.
4.1
29 hodnotení

W-Komplex

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu
4.1
9 hodnotení