Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

4U

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

YOU PLUS je nová moderná poisťovňa na trhu s možnosťou online uzatvárania zmlúv a automatizovaného oceňovania zdravotného stavu

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Bez výluky na organické duševné ochorenia a schizofréniu

 • Nové balíčky kritických ochorení s viacnásobným plnením až 600%

 • krytie PN aj pre konateľov jedno-osobových s.r.o. bez zamestnancov, a územná platnosť krytia na Slovensku a v Čechách, raz za dobu poistenia krytie PN v rámci EU, EHP a Švajčiarska

Naši klienti hodnotia
3.8
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

Nie je stanovené

Zľavy:

Poistné od 20 € mesačne (vrátane) – zľava 15 % Poistné od 40 € mesačne (vrátane) – zľava 20 % Poistné od 50 € mesačne (vrátane) – zľava 30 % Poistné od 80 € mesačne (vrátane) – zľava 35 %

Benefity životného poistenia:
 • bezpapierové uzatváranie poistnej zmluvy
 • individuálny prístup pri posudzovaní rizika klienta, bez použitia rizikovej skupiny
 • poistné je stanovené na základe hodnotenia rizikovosti klienta pri vstupe do poistenia, nemení sa pri zvýšení poistného rizika v priebehu jeho trvania, napr. pri zmene povolania. Klient nemá povinnosť zmenu poistného rizika poisťovni oznamovať
 • v prípade rizikových športov, ktoré klient začne vykonávať až v priebehu trvania poistenia, je krytá smrť a invalidita nad 70 % bez obmedzenia
 • jednoduchý a transparentný zľavový systém
 • veľká variabilita poistenia 4U
 • možnosť poistiť až 10 osôb na jednej poistnej zmluve
 • vysoké poistné sumy bez nutnosti absolvovať lekársku prehliadku
 • krátke čakacie doby, iba 2 mesiace (s výnimkou tehotenstva a pôrodu, kde je čakacia doba 10 mesiacov), úraz bez čakacej doby, možnosť odčakať si čakaciu dobu ešte pred vstupom do poistenia (odložený začiatok poistenia) t.z. vstup do poistenia úplne bez ČD
 • poistenie sa vzťahuje aj na choroby, ktoré nastali a boli vyliečené bez následkov a ďalšieho sledovania pred obdobím, dotazovaným v zdravotnom dotazníku, pričom sledovaným obdobím je 5 rokov spätne (v prípade chirurgických zákrokov a hospitalizácie je to 10 rokov)
 • špeciálne balíčky poistenia najzávažnejších rizík pre klientov s úverom za zvýhodnené ceny, či už pre jednotlivca alebo dvojicu osôb
 • krytie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu a choroby je poskytované až do 75 rokov veku klienta, za dlhšie trvajúcu hospitalizáciu sa plní viac (progresia)
 • krytie vážnych úrazov je poskytované až do 75 rokov veku klienta
 • pripoistenie invalidity kryje všetky príčiny vrátane psychických ochorení, a to aj v Invalidite nad 40 %
 • v pripoistení pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 600 % sa vypláca progresívne plnenie už od 5 % telesného poškodenia, čo zvýhodňuje plnenie najčastejších ú­razov
 • v pripoisteniach na smrť možnosť výplaty poistného plnenia vo výške 50 % poistnej sumy v prípade terminálneho štádia ochorenia (okrem združených rizík a smrti následkom úrazu)
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 2 mesiace od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 2 mesiace (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)(te­hotenstvo 10 mesiacov a chrbtica kĺby 2 roky)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom) (tehotenstvo 10 mesiacov)
Možnosť poistiť viac osôb:

Možnoť poistiť až 10 osôb

Možné pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad kritických ochorení – deti
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s konštantnou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 40 % s výplatou mesačnej dávky
Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s výplatou mesačnej dávky
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s lineárnym plnením
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 600 %
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 800 %
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 29. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 29 dní s plnením od 1. do 28. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 57. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 57 dní s plnením od 1. do 56. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 85. dňa PN
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 85 dní s plnením od 1. do 84. dňa PN
Pripoistenie pre prípad hospitalizácie trvajúcej aspoň 3 dni
Pripoistenie pre prípad liečenia vážnych úrazov
Pripoistenie pre prípad liečenia drobných úrazov
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % alebo pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo pre prípad kritických ochorení s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti prvého z dvojice poistených osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % prvého z dvojice poistených osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou
Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo pre prípad kritických ochorení prvého z dvojice osôb s lineárne klesajúcou poistnou sumou

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody bezplatného členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov.
4.1
39 hodnotení

Active Life

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. V súčasnej dobe je partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Podľa našich expertov produkt Active Life vyniká variabilitou pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.0
63 hodnotení

W dobrom život

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot. Predáva množstvo druhov životného a neživotného poistenia a prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. aj stavebné sporenie. Momentálne ponúka svojim klientom inovovaný produkt rizikového životného poistenia W dobrom život.
3.8
33 hodnotení