Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

W-Komplex

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Unikátne delenie kritických chorôb na komplexné, alebo tri menšie balíky kritických chorôb

 • Automatické poistenie detí poisteného a celoročné cestovné poistenie zadarmo

 • Online dojednanie zmluvy – bezpapierovo, vrátane ocenenia zdravotného rizika a možnosť zaplatenia aj kartou

Naši klienti hodnotia
4.1
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

5€ mesačne

Benefity životného poistenia:
 • Rozšírené kritické choroby o nové ochorenia, v Komplexnom poistení sa okrem iného nachádza aj nevyhnutná opatera nielen z dôvodu choroby, ale aj úrazu (môže zastrešovať aj niekoľko ďalších nešpecifikovaných diagnóz)
 • V prípade smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode dvojnásobné plnenie
 • Pri Trvalých následkoch progresia 200% už od 21% TN a od 51% 400% -ná
 • Denná dávka za DNL bez skúmania príjmu do 15€ a PN do 10€ bez skúmania príjmu (čiže spolu až 25€ bez skúmania príjmu)
 • V rámci PN kryjeme aj choroby chrbta, chrbtice, graviditu, pôrod a dohľad nad priebehom rizikovej gravidity s najkratšími čakacími dobami na trhu
 • Poistenie detí (aj budúcich a adoptovaných) ZADARMO, bez uvádzania
 • Cestovné celoročné poistenie pre poistníka aj celú jeho rodinu zdarma (po splnení stanoveného ročného poistného
 • Zdravotné asistenčné služby pre poistníka a celú jeho rodinu zdarma (po splnení stanoveného ročného poistného) – dovoz liekov po hosp., doprava z nemocnice, na lekársku kontrolu, ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie piosteného, zabezpečenie nákupu po hosp., pobyt domáceho zvieraťa v útulku a jeho doprava domov
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 5 mesiacov od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 18 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)(te­hotenstvo 6 mesiacov a chrbtica 9 roky)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom) (tehotenstvo 9 mesiacov)
Možnosť poistiť viac osôb:

2 osoby na zmluve (všetky deti automaticky bez uvádzania v rámci benefitov)

Možné pripoistenia:

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
Poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0%
Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poisteného
Komplexné poistenie kritických chorôb
Poistenie srdcovo-cievnych kritických chorôb
Poistenie nádorových kritických chorôb
Poistenie neurologických a ďalších špecifikovaných kritických chorôb
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku choroby
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku úrazu
Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu s progeresiou 400%
Poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade dopravnej nehody
Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s karenčnou dobou 14 dní
Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu s následnou rekonvalescenciou
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 14 dní od 15.dňa
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 60 dní od 1. Dňa
Poistenie pre prípad invalidnej renty
Poistenie pre prípad invalidity nad 40% s konštatnou poistnou sumou s jednorazovou výplatou
Poistenie pre prípad invalidity nad 40% s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0% s jednorazovou výplatou
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity nad 70%

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Active Life

Axa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Podľa našich expertov Axa vyniká rozsahom rôznych pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.3
41 hodnotení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov. ČSOB ponúka pri niektorých poistných udalostiach až dvojnásobné plnenie a výnimočná je aj v tom, že poistenie môžete získať už od sumy 10 eur mesačne.
4.1
29 hodnotení

Provital Partner

Komunálna poisťovňa má v portfóliu mnohé produkty životného aj neživotného poistenia, ktoré môže klientovi upraviť presne podľa jeho potrieb. Výhodou sú dvojnásobné plnenia pri rozličných poistných udalostiach.
4.0
4 hodnotení