Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

W dobrom život

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot. Predáva množstvo druhov životného a neživotného poistenia a prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. aj stavebné sporenie. Momentálne ponúka svojim klientom inovovaný produkt rizikového životného poistenia W dobrom život.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Až 4 varianty úverovej asistencie s maximálnou poistnou sumou až 199 000,– €

 • Nové limity a rozsahy krytia bez skúmania zdravotného stavu alebo príjmu.

 • Unikátna ponuka balíka poistenia pre seniorov s krytím až do 80 rokov (možnosť dojednať už od 55 rokov veku klienta)

Naši klienti hodnotia
3.8
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

10,– € mesačne

Benefity životného poistenia:
 • Rozšírené kritické choroby o nové ochorenia, v Komplexnom poistení sa okrem iného nachádza aj nevyhnutná opatera nielen z dôvodu choroby, ale aj úrazu a psychického ochorenia (nerieši sa diagnóza ale stav klienta a jeho neschopnosť samostatne vykonať min. 4 zo 6 samoobslužných činností)
 • V prípade smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode dvojnásobné plnenie
 • Pri Trvalých následkoch progresia 400% – progresia sa zapína už od 1% TNÚ.
 • Denná dávka za DNL bez skúmania príjmu do 20,– € a PN do 25,– € bez skúmania príjmu – výška možnej PS je však závislá od celkovej výšky poistného za zmluvu.
 • V rámci PN sú kryté aj choroby chrbta, chrbtice, gravidita, pôrod a dohľad nad priebehom rizikovej gravidity
 • Poistenie detí (aj budúcich a adoptovaných) ZADARMO, bez uvádzania
 • Cestovné celoročné poistenie pre poistníka aj celú jeho rodinu zdarma (po splnení stanoveného ročného poistného min. 240€)
 • Zdravotné asistenčné služby pre poistníka a celú jeho rodinu zdarma (po splnení stanoveného ročného poistného min. 360€) – dovoz liekov po hosp., doprava z nemocnice, na lekársku kontrolu, ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie poisteného, zabezpečenie nákupu po hosp., pobyt domáceho zvieraťa v útulku a jeho doprava domov
 • Možnosť akceptácie prenosu čakacích dôb od konkurencie
 • Krytie aj pre profesionálnych športovcov
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: čakacie doby úplne zrušené vo všetkých variantach, (doba prežitia – úplne zrušená pri všetkých diagnózach)
 • Invalidita nad 70% úplne bez čakacej doby, invalidita nad 40% s čakacou dobou 2 mesiace (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Chirurgický zákrok z dôvodu choroby: 0 mesiacov okrem 9 diagnóz, napr.: operácie kŕčových žíl, odstránenie žlčníka, odstránenie hemeroidov, cisársky rez,…
 • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)(te­hotenstvo 9mesiacov a ochorenia chrbtice 12 mesiacov)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom), tehotenstvo 9 mesiacov
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné poistiť maximálne 5 osôb na zmluve.

Možné pripoistenia:

Hypoistenie základ
Hypoistenie štandard
Hypoistenie komfort
Hypoistenie max.

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
Poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0 %
Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka
Komplexné poistenie kritických chorôb
Poistenie srdcovo-cievnych kritických chorôb
Poistenie nádorových kritických chorôb
Poistenie neurologických a ďalších špecifikovaných kritických chorôb
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku choroby
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku úrazu
Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % s progresívnym plnením už od 1 %
Poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade dopravnej nehody
Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s karenčnou dobou 14 dní
Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu s následnou rekonvalescenciou
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 28 dní s plnením od 1. dňa dňa
Poistenie dennej dávky s karenčnou dobou 28 dní a plnením od 29. dňa
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 60 dní s plnením od 1. dňa
Poistenie pre prípad invalidnej renty nad 70%
Poistenie pre prípad invalidity nad 40 % s konštantnou poistnou sumou s jednorazovou výplatou
Poistenie pre prípad invalidity nad 40 % s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0 % s jednorazovou výplatou
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity nad 70%

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody bezplatného členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov.
4.1
42 hodnotení

Active Life

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. V súčasnej dobe je partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Podľa našich expertov produkt Active Life vyniká variabilitou pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.0
68 hodnotení

Profi Komplet

Poisťovňa Kooperativa vznikla už v roku 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V rámci životného poistenia si môžete u Kooperativy uzatvoriť rôzne typy životného poistenia. Okrem iných benefitov Kooperativa poisťuje klientov až do 85. roku života.
3.8
58 hodnotení