Life Plus

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 10x

Popis

Minimálne poistné:

10€/mesačne (resp. 50€/ročne pri ročnej platbe)

Možné zľavy:
Zľava za frekvenciu platenia
  • 5% – ročná platba
Čakacie doby:
  • Kritické choroby 6 mesiacov
  • Invalidita 24 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • Práceneschopnosť 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom)
  • Hospitalizácia 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné dojednať iba pre 1. poistenú osobu

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby