Life Plus - ČSOB poisťovňa poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 12x

Životné poistenie od ČSOB poisťovňa

Minimálne poistné:

10€/mesačne (resp. 50€/ročne pri ročnej platbe)

Možné zľavy:

Zľava za frekvenciu platenia
  • 5% – ročná platba

Čakacie doby:

  • Kritické choroby 6 mesiacov
  • Invalidita 24 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • Práceneschopnosť 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom)
  • Hospitalizácia 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné dojednať iba pre 1. poistenú osobu

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby