Life Plus - ČSOB poisťovňa poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 15x

Životné poistenie od ČSOB poisťovňa

Minimálne poistné:

10€ mesačne

Možné zľavy:

5% zľava pri ročnej platbe

Benefity životného poistenia:

  • Možnosť poistenia úveru
  • Flexibilita v zmenách výšky poistných súm
  • Zľava na Havarijné poistenie alebo PZP v ČSOB skupine

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
  • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
  • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • PN: 3 mesiacov (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb.

Pripodobnenie pripoistení:

Smrť,
Smrť spôsobená úrazom,
Smrť alebo invalidita s klesajúcou poistnou sumou,
Invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
Oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity poisteného,
Vážne choroby v počte 10 alebo 22,
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 500 %,
Denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň,
Úraz so zrýchleným plnením,
Následky teroristického činu,
Hospitalizácia,
Dlhodobá pracovná neschopnosť,
Asistenčné služby Medifón a Mediservis. 

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby