Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

La Vita

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Poisťovňa Generali pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov a je univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného, ako aj neživotného poistenia. Pri tejto poisťovni máte istotu dobrého pomeru kvality a ceny a širokého rozsahu pripoistení. V prípade úrazu vás príjemne prekvapí zrýchlené poistné plnenie.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • PN aj pre klientov pracujúcich v zahraničí (Európa)

 • Možnosť aktivácie plánovaného adrenalínu raz ročne prostredníctvom SMS

 • Inovované pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou až 1000%. Progresívne plnenie už pri úrazoch od 11% poškodenia tela

Naši klienti hodnotia
3.7
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

15 € mesačne (resp. 30 € štvrťročne / 60 € polročne / 120 € ročne)

Zľavy:

Zlava až 25 % z výšky poistné + navýšenie poistných súm až o 30 % na riziká (na rizikách Závažné ochorenia, Závažné ochorenia pre deti, Trvalé následky úrazu, Chirurgický zákrok) v závislosti od výšky poistného

Benefity životného poistenia:
 • Príjem sa dokladuje iba pri dojednaní poistenia (nie pri PU), možné dokladovanie príjmu aj pre majiteľov s.r.o, Pri dojednaní špeciálneho segmentovaného pripoistenia nie je potrebné dokladovať príjem do stanovenej výšky (napr. 30 Eur pri manažéroch)
 • Bolestné pre dieťa zdarma v prípade zlomenín (40 € za vážnejšie zlomeniny, ako je napríklad zlomenina lebečných či dlhých kostí alebo zlomeniny panvy, a 20 € za ostatné zlomeniny). Poistenie je poskytované do 18. roku veku dieťaťa. Maximálna výška poistného plnenia na 1 poistnú udalosť je 60 €.
 • Nové závažné ochorenia s možnosťou plnenia až 360 %(respektíve detské závažné ochorenia s možnosťou plnenia až 320 %)
 • Pri poistení PN v prípade hospitalizácie je vyplácaná dvojnásobná poistná suma
 • Atraktívne pre rodičov s deťmi je pripoistenie ošetrovné, kedy v prípade OČR dlhšej ako 11 dní môže byť poskytnuté poistné plnenie až 250 €
 • Možnosť kombinovať investičnú a rizikovú verziu poistenia
 • Možnosť poistenia sirotského dôchodku pre dieťa v prípade smrti rodiča
 • Pri dlhodobej PN sú kryté aj rizikové tehotenstvá
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 4 mesiace od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 18 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)(te­hotenstvo 9 mesiacov a chrbtica kĺby 2 roky)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Počet osôb na zmluve môže byť max 6 poistených osôb.

Možné pripoistenia:

Smrť s konštantnou poistnou sumou
Smrť s klesajúcou poistnou sumou
HYPO poistenie v rozsahu nad 40 %
HYPO poistenie v rozsahu nad 70 %
Sirotský dôchodok
Závažné ochorenia – 15 chorôb
Závažné ochorenia – 37 chorôb
Detské závažné ochorenia – 16 chorôb
Detské závažné ochorenia – 34 chorôb
Dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia
Poistenie rakoviny
Chirurgický zákrok
Invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo
Invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok
Invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo
Invalidita v rozsahu nad 70 % – dôchodok
Denná dávka pri práceneschopnosti s karenčnou dobou 15 dní, plnenie od 1. dňa
Denná dávka pri práceneschopnosti s karenčnou dobou 29 dní, plnením od 1.dňa
Denná dávka pri práceneschopnosti s karenčnou dobou 29 dní, plnením od 29. dňa
Ošetrovné
Denná dávka pri hospitalizácii
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 0,001 %
Poistenie zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa
Denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa
Prémiová ochrana
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 %
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 %
Poistenie pre ženy
Trvalé poškodenie končatín a zmyslov
Oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poisteného
Náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti poistníka
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity poistníka
Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka
Medicínska asistencia 

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody bezplatného členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov.
4.1
40 hodnotení

Active Life

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. V súčasnej dobe je partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Podľa našich expertov produkt Active Life vyniká variabilitou pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.0
66 hodnotení

W dobrom život

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot. Predáva množstvo druhov životného a neživotného poistenia a prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. aj stavebné sporenie. Momentálne ponúka svojim klientom inovovaný produkt rizikového životného poistenia W dobrom život.
3.8
35 hodnotení