La Vita

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Popis

Minimálne poistné:

15€/mesačne (resp. 120€/ročne)

Možné zľavy:
Zľava za výšku platby
  • 15% – poistné 20€/mes. a viac
  • 25% – poistné 40€/mes. a viac
  • 25% – poistné 50€/mes. a viac (pri dennom odškodnom za úraz však zostáva iba 15% zľava)
Benefity:
  • Možnosť zapnúť/vypnúť sporiacu zložku (prostredníctvom investovania) – možné viesť účet sporenia pre dve osoby samostatne
  • 10%, 20% alebo až 30% bezplatné navýšenie vybraných pripoistení podľa výšky poistného
  • Medicínska asistencia za 1€/mes. (povinné)
Čakacie doby:
  • KCH 6 mesiacov
  • Invalidita – 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • PN 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom), 24 mesiacov chrbtica, kĺby a HIV
  • Hospitalizácia 3 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom), 9 mesiacov pri tehotenstve a stomatochirurgii
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť ďalších 5 ľudí (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby