Profi Komplet

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Popis

Čakacie doby:
  • Invalidita – 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné dojednať pre ďalšie 4 poistené osoby

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby