Fingo radí Hypotéky Osobné financie

Daňový bonus na zaplatené úroky, podmienky na uplatnenie 2024


Mladí klienti s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2023. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla. Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú automaticky a v priebehu januára vám ho zašlú do vášho internet bankingu alebo poštou domov, v iných musíte o potvrdenie požiadať vy sami. Viete, ako je to vo vašej banke?

V článku sa dočítate:

 • Kedy máte nárok na daňový bonus
 • Aká je maximálna výška príjmu, ktorá rozhoduje o bonuse
 • Ktoré banky vám vydajú potvrdenie automaticky a kde oň musíte požiadať
 • Ako potom postupovať a s čím vám ešte vedia poradiť finanční sprostredkovatelia z FinGO.sk

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31.12.2017. Ide vlastne o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa klientom zníži vypočítaná daň z príjmov, ak splnia niekoľko podmienok.

Kedy máte nárok na daňový bonus

 1. Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver splnili podmienku veku – najmenej 18 a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti. Platí to pre všetkých účastníkov úveru – hlavného dlžníka aj spoludlžníka.
 2. Ak máte uzavretú Zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
 3. Úverom financujete nehnuteľnosť, ktorá je na Slovensku a je určená na bývanie.
 4. Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu – čiže váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy ste podpísali s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.  

Aká je maximálna výška príjmu, ktorá rozhodne o daňovej úľave

 • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2023, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2022. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 304 eur. Pre účely nároku na daňový bonus to znamená max. príjem 1 695,2 eur. V prípade dvoch žiadateľov spoločný príjem nemohol presahovať 3 390,4 eur.
 • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2022, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2021. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 211 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 574,30 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napr. v prípade manželov či partnerov tento príjem vynásobte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 3148,60 eura.
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2021, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 472,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 945,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2020, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 419,60 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 839,20 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 633,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1240,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

Oproti starému typu štátneho príspevku sa do príjmu daňovníka musí zarátať nielen mzda zamestnanca či príjem z podnikania alebo prenájmu, ale aj príjem z kapitálového majetku alebo príjem, ktorý vznikol pri predaji nehnuteľnosti.

TIP: Ak ste splnili podmienku maximálneho príjmu v predchádzajúcom roku ako ste podpisovali zmluvu o úvere, nemusíte každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus vám automaticky ostane na celých 5 rokov po čerpaní hypotéky.

Ale pozor! Ak sa rozhodnete svoju hypotéku refinancovať, na nový refinančný úver sa vám daňová úľava nebude vzťahovať.

Fingo hypotekárna kalkulačka

Pre uplatnenie bonusu potrebujete potvrdenie z banky

BankaSpôsob vydávania potvrdenia
Banka zasiela Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou.
Banka zasiela Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou.
Banka zasiela Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou. 
Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od požiadania.
Banka zasiela Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou.
Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 
Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Georgea. 
Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže podať cez bankovú aplikáciu alebo osobne na pobočke.
Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude zaslané do 30 dní 
Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 

Ak vaša banka posiela potvrdenie automaticky, nemusíte chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o vydanie potvrdenia. Ale v prípade, že by ste ho náhodou nedostali, choďte sa radšej opýtať.

Pozor! Splnenie podmienok na automatické zasielanie potvrdenia znamená, že banka overila váš vek a účel úveru pre uplatnenie bonusu, ale už neoveruje to, či ste splnili aj podmienku hrubého príjmu, alebo či si uplatňujete daňový bonus aj na inom úvere. Inými slovami, vy ako daňovník ste zodpovedný za vyhodnotenie splnenia podmienok nároku na priznanie daňového bonusu.

V tejto súvislosti treba ešte upozorniť, že mladým ľuďom, ktorí mali vlani svoju hypotéku vo výročí fixácie, mohol vzniknúť aj nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Banka im v tom prípade pošle aj potvrdenie, ktoré sa viaže na túto novú úľavu. Klient si však vie uplatniť len jeden z bonusov a je na ňom, pre ktorý sa rozhodne.

Ako postupovať?

Potvrdenie od banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, alebo ak podnikáte, priložíte ho k vášmu daňovému priznaniu.

 • Ak ste zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si riešite daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2024.
 • Ak ste podnikateľ, alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a pod.), máte na to čas do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2024.

Koľko vám vrátia na dani

Daňový bonus si v tomto roku môžete uplatniť za ukončený rok 2023 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok – maximálne vo výške 400 eur ročne. Na bonus máte nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur.

TIP: Váš úver, ktorý vám banka poskytla, môže byť aj vyšší, ale bonus sa vypočíta len z úrokov z maximálnej sumy 50 000 eur.

Nové, o niečo výhodnejšie podmienky pre uplatnenie tohto daňového bonusu platia od roku 2024. Od roku 2024 sa maximálna výška daňového bonusu pre ľudí do 35 rokov rozšíri na celú výšku úveru, teda sa nebude rátať maximálne z 50 000 eur. Zároveň sa príjmový strop klientov zvýši z 1,3-násobku na 1,6-násobok priemernej mzdy a zvyšuje sa aj maximálna výška bonusu, a to na sumu 1 200 eur. Tento daňový bonus tak bude pre mladých ľudí s hypotékou atraktívnejší. Zvýhodnené podmienky daňového bonusu sa vzťahujú na klientov s uzavretou zmluvou o úvere od 1. 1. 2024. Atraktívnejšiu úľavu si teda klienti budú môcť uplatniť v roku 2025, keď budú riešiť svoje daňové priznanie za predošlý rok 2024.

Pozor, je tu aj ďalšia podmienka, ktorá sa doteraz nesledovala. Nehnuteľnosť, ktorou sa hypotéka financuje, nesmie byť prenajímaná. Ak si teda v budúcom roku budete chcieť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ktorú ste brali v roku 2024, nárok vám vznikne len ak táto nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Spoľahnite sa na FinGO.sk 

Ak si nie ste istí, či spĺňate podmienky na daňovú úľavu na vašej hypotéke, nemusíte ani chodiť na pobočku svojej banky. Pokojne sa obráťte na finančných sprostredkovateľov z FinGO.sk, ktorí vašu úverovú zmluvu bezplatne skontrolujú a poradia vám. Vo FinGO.sk máme skúsených odborníkov nielen na hypotéky, ale aj poistenie alebo investovanie.

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky alebo online. Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte vaše údaje vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články