Investície

Korporátne dlhopisy ako nástroj investovania a zhodnocovania úspor

Korporátne dlhopisy

V poslednom období sa stále viac dostáva do popredia možnosť investovania do korporátnych dlhopisov. Môžu za to najmä nízke úroky na termínovaných vkladoch, ktoré nesiahajú ani na úroveň inflácie (2,5 % v roku 2018) a peniaze na nich strácajú hodnotu. Prípadne stále menej výhodné stavebné sporenie či iné sporiace produkty. Všetky tieto skutočnosti motivujú  investorov obzerať sa po nových, výhodnejších riešeniach, ktoré aspoň uchovajú kúpnu silu ich peňazí.

Prečo sa korporátne dlhopisy (často označované aj ako firemné dlhopisy) tešia stále väčšej obľube u Slovákov? Zaujmú svojou dostupnosťou a vyšším výnosom ako na bežných finančných produktoch – či už ide o dlhopisové fondy, termínované vklady alebo sporiace účty.  Úrok pri firemných dlhopisoch je väčšinou od 3 do 7 percent p. a. Pri tých špekulatívnejších nájdeme aj 12 percentný úrok.

Investícia do dlhopisu znamená pre investora vopred známy fixný výnos (garanciu vyplatenia vkladu ako záväzok emitenta splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu), čo znižuje neistotu z investovania. Poplatky za nákup, správu alebo investíciu do dlhopisu sú nižšie ako pri investovaní do fondov a aj preto sa investori pri rozhodovaní do čoho investujú skôr rozhodnú pre dlhopisy.

V závislosti od typu dlhopisu sú bežnou praxou hlavne dva typy dlhopisov.  Dlhopis s pevným výnosom, ktorý sa počas celej doby platnosti nemení a úrok je jeho vlastníkovi vyplácaný zvyčajne štvrťročne, polročne prípadne ročne. Ďalším investorsky asi najzrozumiteľnejším dlhopisom je dlhopis s nulovým úrokom (tzv. zero-bond), kedy investor kupuje dlhopis za nižšiu cenu ako je jeho nominálna hodnota. Na konci platnosti dlhopisu, pri jeho splatnosti, je klientovi vyplatená nominálna cena dlhopisu. Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou je teda zisk investora. 

Príklad: Nominálna hodnota dlhopisu je 10 000 eur – tie klient dostane za obdobie 5 rokov pri splatnosti dlhopisu. Na nákup takého dlhopisu mu však dnes stačí vložiť len 7809 eur. Získa tak 2191 eur, čo je ročne viac ako 5 %. Pritom obvyklý výnos za rovnaké obdobie na termínovanom vklade v bežnej banke pri úroku 0,5 % by bol len 195 eur. 

Porovnanie výnosov za 5 rokov: dlhopis vs termínovaný vklad

Porovnanie výnosov za 5 rokov: dlhopis vs termínovaný vklad

 

Pri investovaní do korporátnych dlhopisov však treba byť rozumne opatrný. Hlavne začínajúci investori by si mali dať pozor na niektoré riziká, ktoré sú s investovaním do korporátnych dlhopisov spojené. Čo by ste určite mali vedieť skôr, ako sa rozhodnete investovať svoje úspory do kúpy korporátnych dlhopisov?

Kto je emitent

Emitentom je označovaný subjekt, ktorý vydáva dlhopisy. V našom prípade ide o firmu. Investor by mal dávať pozor na to, o aký subjekt ide a zaujímať sa aj o jeho históriu.

V niektorých prípadoch však môže byť zaujímavým subjektom aj spoločnosť, ktorá nemá dlhodobú históriu, ale stojí za ňou silná skupina alebo materská spoločnosť. Niekedy totiž spoločnosť existujúca kratší čas môže byť investorsky zaujímavejšia ako spoločnosť pôsobiaca na trhu 20  rokov. Dokonca stojí za zamyslenie aj fakt, prečo spoločnosť, podnikajúca napríklad 20 rokov v sektore real estate (výstavba nehnuteľností), ešte stále potrebuje financovanie cez dlhopisy. Rozhodne je dôležité dávať pozor na to, aby takýto emitent nesplácal skôr vydané dlhopisy emisiou nových dlhopisov. To môže znamenať značný problém v splácaní záväzkov.

Odporúčame vybrať si spoločnosti s vysokým základným imaním a zrozumiteľným a jasným plánom, do čoho budú peniaze investovať. Rovnako dôležité je sledovať kroky emitenta, či náhodou nemení predmet podnikania, prípadne iné zmeny v obchodnom registri.

Oblasť podnikania emitenta

Ako investora by vás malo zaujímať, v akom regióne je zameraná podnikateľská oblasť emitenta, či ide o EU alebo Áziu, Afriku či Ameriku. Za najrizikovejšie sú považované investície do projektov mimo EU. Rovnako je potrebné rozlišovať, do akých oblastí bude emitent finančné prostriedky investovať. Teda či ide o investíciu do developerských projektov, do rozširovania podnikania, do stavby priemyselných parkov, infraštruktúry alebo nákupných centier, prípadne ide o investície do energetických či technologických projektov, alebo do ochrany prírody. Vo všeobecnosti medzi rizikovejšie patria technologické investície a najmenej rizikové sú investície do nehnuteľností.

Diverzifikujte portfólio

Ako investor by ste mali obozretne rozkladať svoje portfólio a neinvestovať všetky svoje prostriedky do jedného finančného nástroja. Odporúča sa maximálne 10 až 20 percent svojich prostriedkov dať do jedného finančného produktu,  napríklad do dlhopisu. Pokiaľ sa rozhodnete investovať vyššie percento ako odporúčame, treba brať do úvahy rozdelenie investície medzi viac emitentov, prípadne viac oblastí podnikania toho istého emitenta. Tiež je vhodné rozložiť investíciu v čase a investovať do dlhopisov s rôznou dobou splatnosti. Nami odporúčaný horizont investovania do dlhopisov je 4 až 5 rokov.

Vyšší výnos znamená vyššie riziko

Pri investovaní do korporátnych dlhopisov platí rovnaké pravidlo, ako pri investovaní do iných druhov finančných nástrojov a síce čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. Korporátny dlhopis je síce bežný investičný nástroj, avšak mali by ste mu rozumieť. Preto skôr, ako sa rozhodnete invstovať svoje peniaze do korporátnych dlhopisov, poraďte sa s našimi investičnými špecialistami. Zanechajte nám svoje kontaktné údaje v nasledujúcom formulári a my vám poskytneme všetky informácie, ktoré potrebujete.

Chcem vedieť viac o výhodných možnostiach investovania

Kategórie

Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články