Životné poistenie

Nie každá životná poistka vám naozaj pomôže. Ako je na tom tá vaša?

dvojica s maklérom

Máte životné poistenie? Očakávate, že vás ochráni pri nečakaných udalostiach? Alebo si vravíte, že keď ho bude treba, aj tak vám nijako nepomôže? Možno máte pravdu. Tak potom načo mám vlastne to životné poistenie?

Je veľký rozdiel mať životné poistenie a “mať životné poistenie”. Čo tým myslím? Mať poistku je samozrejme veľmi dôležité. Ale ak nie je nastavená správne, je to akoby ste ju vôbec nemali.

Predstavte si záchranný čln, ktorý je deravý, padák, ktorý je roztrhaný alebo airbag, ktorý nefunguje. Presne takto je to aj so životným poistením. Mnohí sú spokojní, že majú nejakú poistku. Ale ak k niečomu dôjde, majú len nejakú zmluvu, ktorá im aj tak veľmi nepomôže. Ako je to vôbec možné?

Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili pred viac ako piatimi rokmi a za tento čas ste si ju nenechali skontrolovať a aktualizovať, je pravdepodobné, že vaša zmluva dnes nezohľadňuje vašu životnú situáciu a ani situáciu na poistnom trhu.

Tak ako airbag v aute, aj poistnú zmluvu je nutné pravidelne kontrolovať. V starej poistnej zmluve môžete mať napríklad výluky, ktoré by ste dnes už v nových životných poisteniach nenašli. Rovnako poisťovne pred piatimi rokmi nekryli taký rozsah kritických chorôb, ako kryjú dnes. Rozdiely môžu byť priepastné.

Poistnú zmluvu si pravdepodobne nedokážete skontrolovať sami. Treba na to odborníka, rovnako ako pri kontrole airbagu. A hoci môžete mať problém nájsť seriózneho človeka, určite to nevzdávajte a dajte si na tom záležať. V prípade poistnej udalosti môže znamenať pár hodín venovaných tomuto problému rozdiel niekoľko desiatok tisíc eur.

Čo to vlastne znamená správne nastavenie životnej poistky?

Vaša spokojnosť zväčša nezávisí od druhu životného poistenia, životnej poisťovne, dokonca ani od výšky mesačnej platby. Rozhodujúce je hlavne správne nastavenie životnej poistky.

Dnes sú zmluvy životného poistenia nesmierne variabilné. Dá sa v nich nastaviť všetko – výška poistných súm, jednotlivé doby poistenia, rozsah krytia a podobne.

Pre vás je najdôležitejšia správna výška poistných súm a rozsah krytia. Tie sú samozrejme individuálne u každého človeka. Vo všeobecnosti ale platia určité zákonitosti, ktoré by mali byť dodržané.

Úlohou životného poistenia je zabezpečiť stabilný životný štandard v prípade nešťastných udalostí. To znamená, že musí pokryť všetky finančné straty a náklady, ktoré vzniknú pri takejto udalosti. Najčastejšie to býva výpadok alebo pokles príjmu, náklady na liečbu a liečebné pomôcky. V tom najhoršom prípade zabezpečiť pozostalých a vyrovnať záväzky.

Správne nastavená poistná zmluva by mala obsahovať tieto krytia:

  • Smrť (musí pokryť náklady na pohreb, prípadné úvery a aspoň ročný príjem)
  • Poistenie PN (v prípade ak ste zamestnanec alebo živnostník)
  • Invaliditu (čiastočnú aj plnú)

Rozhodne by tiež nemali chýbať tieto krytia:

  • Trvalé následky úrazu (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)
  • Kritické choroby (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)

Samozrejme, podľa individuálnych potrieb môže životná poistka obsahovať aj rôzne ďalšie typy poistných krytí. Vyššie uvedené krytia poistných rizík by však určite nemali chýbať na každej vhodne nastavenej poistnej zmluve. Okrem toho sú rovnako dôležité aj správne výšky poistných súm. Tie závisia najmä od výšky vášho mesačného príjmu.

Úlohou životného poistenia je zabezpečiť stabilný životný štandard v prípade nešťastných udalostí.

Kedy ste si vy naposledy kontrolovali svoju poistnú zmluvu? Pravidelná kontrola poistnej zmluvy je rovnako dôležitá, ako nebyť v omeškaní s platbami poistného. Pri zanedbaní jednej alebo druhej povinnosti môžete byť totiž pri vzniku poistnej udalosti nepríjemne prekvapený.

Aby k takej situácii nedošlo, skontrolujte si svoju poistnú zmluvu čím skôr, najlepšie hneď. V našom online porovnávači životného poistenia si jednoducho porovnáte dostupné produkty životného poistenia. Vďaka tomu zistíte, ako by malo vyzerať životné poistenie, aby viac zodpovedalo vašej momentálnej životnej situácii. So správnym nastavením a optimalizáciou vašej poistnej zmluvy vám radi pomôžu naši finanční špecialisti.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať