Životné poistenie

Poistenie invalidity vám umožní žiť, nielen prežívať

poistenie invalidity

Na Slovensku žije približne 235 tisíc invalidov, ktorí sa okrem zhoršeného zdravotného stavu a sociálneho vylúčenia musia vyrovnať aj s rapídnym poklesom životnej úrovne. Priemerný invalidný dôchodok totiž nedosahuje ani 40 percent z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Poistenie invalidity sa tak stáva kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu invalida a jeho rodiny.

Čo  je invalidita a aké sú jej najčastejšie príčiny?

Invalidita je také zhoršenie zdravotného stavu, kedy človek stráca schopnosť pracovať a dlhodobo tak prichádza o príjem. Jeho výdavky však ostávajú nezmenené, ba dokonca vzrastú, nakoľko prichádzajú výdavky spojené s kúpou liekov, rehabilitačnými pomôckami, pobytmi v kúpeľoch a podobne. Nerozprávame sa teda o malých peňažných sumách.

Poznáme dva druhy invalidity. Čiastočná invalidita nastáva, ak je telesné poškodenie aspoň 41 % a menej ako 70 %. Úplná invalidita nastáva pri telesnom poškodení nad 70 %. Vtedy hovoríme o tom, že človek stratil úplnú schopnosť ďalej vykonávať pracovnú činnosť.

Medzi päť najčastejších príčin invalidity na Slovensku radíme choroby nervového systému,  pričom sú to v tejto kategórií najčastejšie náhle cievne mozgové príhody a skleróza multiplex. Ďalším postrachom sú choroby obehovej sústavy, ktoré spôsobuje napríklad vysoký tlak. Treťou najčastejšou skupinou sú duševné poruchy, druhou nádory a prvenstvo si posledné tri roky udržiavajú choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. Tieto choroby sú v poslednom období príčinou až jednej štvrtiny invalidít na Slovensku. 

Invalidovi môže byť, za určitých podmienok, priznaný invalidný dôchodok. Je to dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Pozrime sa bližšie na to, ako sociálna poisťovňa podporuje ľudí odkázaných na invalidný dôchodok. Priemerná výška vyplácaných dôchodkov tento rok je pri čiastočnom invalidnom dôchodku 209,24 eur a pri úplnom invalidnom dôchodku 378,34 eur. Toto sú mesačné dávky, s ktorými by si mal invalidný človek vystačiť. Nuž, posúďte sami…

Ako sa môžete chrániť pre prípad invalidity?

Aj nižšia forma invalidity dokáže živiteľa rodiny pripraviť o možnosť zarábať, čo môže viesť k rapídnemu poklesu životnej úrovne jeho aj jeho rodiny. Kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu sa tak stáva poistenie invalidity. Komerčné poisťovne neustále sledujú trendy na poistnom trhu a prinášajú nové a nové varianty pripoistení, aby dokázali poskytnúť klientovi krytie aké potrebuje. Pripoistení invalidity je mnoho, tak si poďme v skratke povedať čo znamenajú.

Úplná invalidita s konštantnou poistnou sumou kryje klienta, ak je jeho telesné poškodenie väčšie ako 70 %, podobne ako v sociálnej poisťovni. Klient má vtedy nárok na jednorazovo vyplatenú poistnú sumu vo výške akú si uzatvoril.

Čiastočná invalidita s konštantnou poistnou sumou kryje klienta, ak je jeho telesné poškodenie aspoň 41 % a takisto má nárok na vyplatenie celej poistnej sumy vo výške akú si uzatvoril.

Úplná / čiastočná invalidita s klesajúcou poistnou sumou kryje klienta rovnako, ale mení sa suma výplaty. Keďže hovoríme o klesajúcej poistnej sume, znamená to, že suma na ktorú sa klient pri vstupe do poistenia poistil, lineárne klesá po celú dobu poistenia. Preto je táto forma pripoistenia podstatne lacnejšia.

Invalidný dôchodok kryje klienta, ak ostane invalidný buď čiastočne alebo úplne. Záleží opäť od nastavenia pripoistenia, či si klient zvolil krytie od 41 % alebo až od 70 %. Vtedy má klient nárok na plnenie formou mesačného dôchodku. Sumu, ktorá mu bude v prípade invalidity vyplácaná, si volí klient sám.

Na čo si treba dať pri uzatváraní poistenia pozor?

Niektoré poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach uvedenú informáciu, že klient má nárok na plnenie z pripoistenia invalidity len v prípade, ak mu sociálna poisťovňa prizná nárok na invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa si ale stanovuje podmienky pre priznanie týchto dávok a tak klientovi nemusí nárok na dôchodok odsúhlasiť. Tým pádom nemá klient nárok ani na plnenie z poistenia. Preto si treba zvoliť poisťovňu, ktorá žiadnu takúto požiadavku vo svojich podmienkach nemá a klientovi prizná nárok na plnenie bez ohľadu na to, či mu sociálna poisťovňa prizná nárok na invalidný dôchodok alebo nie.

Buďte preto opatrní pri uzatváraní životného poistenia. Aby ste mali to najlepšie zabezpečenie pre prípad, že budete v budúcnosti potrebovať finančnú oporu, poraďte sa pred uzatvorením poistky so špecialistom v tomto obore. Jednoduché porovnanie životného poistenia si môžete urobiť aj sami prostredníctvom nášho porovnávača životného poistenia. S výberom vhodnej poisťovne, voľbou produktu a so správnym nastavením poistnej sumy vám následne radi pomôžu naši finanční špecialisti.

Nezabudnite, že poistenie invalidity vám síce nedokáže prinavrátiť stratené zdravie, ale pomôže vám udržať si životný štandard, vyrovnať finančné záväzky a zabezpečiť vás a vašu rodinu v prípade, ak vás nepriaznivé životné okolnosti oberú o možnosť postarať sa o všetko vlastnými silami. 

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať