Fingo radí Poistenie majetku

Vytopení susedia? Vieme, prečo vám poisťovňa odmieta náhradu škody

vytopený dom

Poznáte to. Zapnete práčku a utekáte do kuchyne miesiť koláč. Zrazu vám pri dverách zvoní rozzúrená suseda, že ste ju vytopili. Susedu uistíte, že ste poistení a začnete riešiť poistnú udalosť s vašou poisťovňou. No poisťovňa odmieta uhradiť poistné plnenie s odôvodnením, že na tento prípad poistení nie ste. Ako je to vôbec možné?  

Poisťovne rozlišujú dva druhy poistenia: poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti.

Predstavte si, že svoj byt alebo dom otočíte “hore nohami”. Všetko, čo vám popadá, spadá do poistenia domácnosti. Naopak, veci pevne spojené s nehnuteľnosťou, spadajú do poistenia nehnuteľnosti.

V poistení nehnuteľnosti sú poistené nielen múry a steny, ale častokrát aj kuchynská linka, vstavané spotrebiče a skrine, radiátory, dvere, podlahy, kotol či vodárnička. (pozn.: Toto nemusí platiť na starých poisteniach UNIQA Poisťovne, ktorá mnohé stavebné súčasti mala kryté v domácnosti.) Hnuteľné veci sú poistené v poistení domácnosti. 

Práčka je teda častokrát krytá v poistení domácnosti. A teda aj zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí, je hradená zo zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti, ktorá je označovaná ako všeobecná zodpovednosť príslušníkov domácnosti. Ak máte uzatvorené poistenie domácnosti spolu so zodpovednosťou, škodu susede nahradí poisťovňa z tejto zodpovednosti. Ale pozor, táto zodpovednosť kryje časovú cenu. Suseda preto dostane náhradu škody zníženú o amortizáciu, teda opotrebenie svojho zariadenia. Zvyšok si môže vymáhať od vás.  

Ak však svoju domácnosť poistenú nemáte, ale iba nehnuteľnosť, škodu spôsobenú susede budete musieť uhradiť v plnej výške z vlastného vrecka. V prípade, že vznikla škoda aj vám, napríklad poškodené alebo vyduté parkety, tieto vám vaša poisťovňa uhradí z poistenia nehnuteľnosti.

Ak máte poistenie nehnuteľnosti vinkulované, musíte do poistnej udalosti zapojiť aj vašu banku. Vo väčšine prípadov, ak sa jedná o škodu do 1 000 €,  banka vám vydá potvrdenie, že poistné plnenie môže poisťovňa poukázať priamo na váš účet.

Opačným príkladom je napríklad vstavaná umývačka riadu, ktorá je v mnohých poisťovniach krytá práve v poistení nehnuteľnosti. Teda ak máte iba poistenie domácnosti a nemáte poistenú nehnuteľnosť, vaša suseda nedostane od poisťovne nič. Rovnako ani vám poisťovňa neuhradí prípadnú škodu na parketách.  

Upozornenie: voda z vodovodných zariadení, ako je toto riziko označované v poistných podmienkach, nie je kryté automaticky vo všetkých poisteniach. Väčšinou je toto riziko kryté v najvyšších balíkoch poistenia domácnosti a nehnuteľnosti. Nešetrite preto na poistení, nemusí sa vám to vyplatiť.

Ako sa teda poistiť správne? 

Špecialisti zo spoločnosti FinGO.sk odporúčajú:

  • Majte poistenie nehnuteľnosti a domácnosti súčasne, ideálne na jednej zmluve. Ak má poisťovňa dva samostatné produkty, dve samostatné zmluvy, budete v prípade vzniku poistnej udalosti platiť dvakrát aj spoluúčasť
  • Majte obe poistenia v jednej poisťovni
  • Majte dojednanú zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, ako aj všeobecnú zodpovednosť príslušníkov domácnosti súčasne
  • Pri zodpovednosti sa neuspokojte s poistnými sumami do 50 000 €

Poistenie nehnuteľnosti, rovnako ako poistenie domácnosti, si viete vybaviť jednoducho online. Zadáte niekoľko základných údajov o vašej nehnuteľnosti a vyberiete si poistenie, ktoré vám bude najviac vyhovovať. Nezabudnite tiež na poistenie zodpovednosti za škodu, aby ste v prípade vzniku poistnej udalosti neboli aj vy nemilo prekvapený.

Kategórie

Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články