Šťastný život - Allianz poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 15x

Životné poistenie od Allianz

Minimálne poistné:

25€/mesačne (resp. 60€/ročne pri ročnej platbe)

Benefity životného poistenia:

  • Telefonická odborná poradňa (bezplatne pri ročnom poistnom >300€)
  • Dvojnásobné plnenie pri vybraných druhoch rakoviny

Čakacie doby:

  • Kritické choroby 6 mesiacov
  • Invalidita 24 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • Práceneschopnosť 6 mesiacov, tehotenstvo a chrbtica 12 mesiacov (s výnimkou PN úrazom)
  • Hospitalizácia 2 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Počet osôb na zmluve nie je obmedzený

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby