Šťastný život

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 7x

Popis

Minimálne poistné:

25€/mesačne (resp. 60€/ročne)

Benefity:
  • Telefonická odborná poradňa (bezplatne pri ročnom poistnom >300€)
  • Dvojnásobné plnenie pri vybraných druhoch rakoviny
Čakacie doby:
  • KCH 6 mesiacov
  • Invalidita – 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • PN 6 mesiacov (s výnimkou PN úrazom)
  • Hospitalizácia 2 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)
  • Smrť 6 mesiacov (12 mesicov ak má klient > 59 rokov)
Pridanie rodinných príslušníkov:

Počet osôb na zmluve nie je obmedzený

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby