Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Partner

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

NN Životná poisťovňa si zakladá na ponuke transparentných produktoch a služieb v oblasti životného poistenia a podľa našich expertov ponúka výborný pomer kvality a ceny. Výhodou poisťovne sú krátke čakacie doby v porovnaní s inými poisťovňami. V ponuke poisťovne nájdete tiež rôzne bonusy či progresívne plnenie pri liečení vážnych úrazov.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Až 68 kritických chorôb a rôzne varianty pripoistenia kritických ochorení

 • Benefity pre klientov so službou diagnose.me (prednostné vyšetrenie MRI, Lekár na telefóne, druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu…)

 • Čakacia doba na invaliditu 0 mesiacov a taktiež pri väčšine diagnózach v pripoisteniach Kritických chorôb

Naši klienti hodnotia
3.7
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

Minimálne poistné je 20,– €

Zľavy:
Výšku zľavy získate v závislosti od výšky poistného za poistenie všetkých poistených osôb na poistnej zmluve.
Zľava 10% ak je výška mesačného poistného od 25 € do 49,99 €
Zľava 20% ak je výška mesačného poistného od 50 € do 69,99 €
Zľava 25% ak je výška mesačného poistného od 70 € a viac.
Ďalšiu zľavu z rizikovej zložky poistenia môžete získať aj za frekvenciu platenia poistného (pri štvrťročnej platbe zľava 1 %, pri polročnej platbe zľava 1,5 %, pri ročnej platbe 4 %)
Benefity životného poistenia:
 • Rizikové životné poistenie NN Partner je určené pre klientov, ktorí chcú zabezpečiť svoju rodinu a finančné záväzky. Je maximálne flexibilné, v priebehu poistnej doby je možné meniť toto poistenie podľa aktuálnej potreby klienta. Možnosť poistiť dieťa od 6 týždňov veku.
 • Hlavné poistenie Poisteného 1 pozostáva z fixnej poistnej sumy pre prípad úmrtia vo výške 400,– €
 • Ostatné poistené osoby si volia svoju poistnú ochranu zo širokej škály doplnkových pripoistení.
 • Denné odškodné po úraze je odškodnenie hneď po nahlásení poistnej udalosti bez stanovenej minimálnej doby liečenia úrazu
 • Poistné plnenie až vo výške 150 % poistnej sumy na kritické choroby pri terminálnom ochorení
 • Poistenie bez čakacej doby na pripoistenie Invalidity a s minimom čakacích dôb na pripoistenie Kritických ochorení
Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
Čakacie doby boli zrušené pri väčšine pripoistení. (pripoistenie invalidity, Duo a Quatro poistenie…) Pri pripoistení kritických ochorení a ich následkov sa budú aplikovať čakacie doby už iba na vybraných diagnózach.

 • Kritické choroby: čakacia doba bola zrušená na väčšinu diagnóz.
  3 mesačná čakacia doba sa bude aplikovať iba pri:
  Zhubný nádor / Rakovina
  Karcinóm in situ
  Nezhubný nádor na mozgu
  Skleróza multiplex (Roztrúsená skleróza)
  Crohnova choroba
 • Invalidita z dôvodu choroby: Čakacia doba bola zrušená
 • PN: 2 mesiace choroby, 24 mesiacov chrbtica, 9 mesiacov tehotenstvo
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace
Možnosť poistiť viac osôb:

Na jednej PZ je možné poistiť až 7 osôb. Poistník a zároveň 1. poistená osoba a 6 poistených osôb. Ak je poistník iný, tak platí pravidlo poistník a 7 poistených osôb.

Možné pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad smrti
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 800%
Oslobodenie od platenia poistného
Invalidita od 41% jednorázovo
Invalidita od 71% jednorázovo
Invalidita od 41% renta
Invalidita od 71% renta
Duopoistenie (kombinované riziko smrti a invalidity pre 1 poistenú osobu)
Quatropoistenie (kombinované riziko smrti a invalidity pre 2 poistené osoby)
Doba liečenia úrazu
Kritické choroby – komplexný balík
Najčastejšie kritické choroby
Následky kritických chorôb alebo úrazov
Poistenie detí

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody bezplatného členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

W dobrom život

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot. Predáva množstvo druhov životného a neživotného poistenia a prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. aj stavebné sporenie. Momentálne ponúka svojim klientom inovovaný produkt rizikového životného poistenia W dobrom život.
4.2
20 hodnotení

Active Life

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. V súčasnej dobe je partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Podľa našich expertov produkt Active Life vyniká variabilitou pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.1
48 hodnotení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov.
4.1
33 hodnotení