Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Protect

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

NN Životná poisťovňa si zakladá na ponuke transparentných produktoch a služieb v oblasti životného poistenia a podľa našich expertov ponúka výborný pomer kvality a ceny. Výhodou poisťovne sú krátke čakacie doby v porovnaní s inými poisťovňami. V ponuke poisťovne nájdete tiež rôzne bonusy či progresívne plnenie pri liečení vážnych úrazov.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Až 67 kritických chorôb

 • V prípade klesajúcej poistnej sumy poistenia pre prípad smrti dostane poistník posledné 3 roky poistnej doby 99 % zľavu

 • Progresívne poistné plnenie za vážne úrazy a až 3-krát vyššie plnenie za liečenie vážnych úrazov

Naši klienti hodnotia
3.6
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

12 € mesačne

Zľavy:

dosiahnutie stanoveného limitu poistného po frekvenčnej zľave vo výške:
nad 300 €/ročne (25 € mesačne/75 € štvrťročne/150 € polročne) – 10 % zľava
nad 600 €/ročne (50 € mesačne/150 € štvrťročne/300 € polročne) – 20 % zľava

Benefity životného poistenia:
 • Všeobecná hospitalizácia s územnou platnosťou členských štátov EÚ + štáty patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) + Švajčiarsko
 • Dvojnásobné plnenie pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní, pri hospitalizácii z dôvodu tehotenstva, pri hospitalizácii z dôvodu narodenia dieťaťa dlhšej ako 3 dni
 • Možnosť poistiť si iba samotné riziko vzniku rakoviny, výhodne napríklad pre klientov so srdcovo cievnymi chorobami, vysokým tlakom alebo cukrovkou
 • Denné odškodné po úraze je odškodnenie hneď po nahlásení poistnej udalosti bez stanovenej minimálnej doby liečenia úrazu
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu v období výplaty renty poisťovateľ k výročiu pripoistenia zvýši hodnotu renty o 5 % z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti
 • Pri smrti následkom úrazu ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda, klient získa bonus vo výške 100 % dohodnutej poistnej sumy
 • Poistné plnenie až vo výške 150 % poistnej sumy na kritické choroby pri terminálnom ochorení
 • S rastúcim postným je zo začiatku poistenie cenovo atraktívne hlavne pre mladých
 • Poistenie nesebestačnosti jedno z najpredávanejších poistení v zahraničí. Úlohou pripoistenia je zabezpečiť dostatok peňazí na poskytnutie potrebnej starostlivosti v prípade, že poistený sa o seba nevie postarať a je odkázaný na pomoc iných.
 • Poistné plnenie má podobu renty, ktorú je možné využiť na úhradu nákladov v sociálnych zariadeniach alebo na opatrovateľa do domácnosti.
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 3 mesiace od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 18 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 14 dní úraz, 6 mesiacov choroba
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)
 • Poistenie nesebestačnosti: 6 mesiacov
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb, maximálne dvoch dospelých a až 10 detí.

Možné pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad smrti
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
Pripoistenie odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu
Pripoistenie pre prípad invalidity
Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých a pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých a detí
Pripoistenie hospitalizácie
Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti
Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného
Pripoistenie pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby
Pripoistenie pre prípad vybraných chorôb dieťaťa

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Active Life

Axa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Podľa našich expertov Axa vyniká rozsahom rôznych pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.3
38 hodnotení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov. ČSOB ponúka pri niektorých poistných udalostiach až dvojnásobné plnenie a výnimočná je aj v tom, že poistenie môžete získať už od sumy 10 eur mesačne.
4.2
28 hodnotení

W-Komplex

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu
4.2
8 hodnotení