Protect - NN poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 18x

Životné poistenie od NN

Minimálne poistné:

12€/mesačne

Možné zľavy:

Zľava za výšku platby
 • 10% – poistné 25€/mes. a viac
 • 20% – poistné 50€/mes. a viac

Zľava za frekvenciu platenia
 • 1% – štvrťročná platba
 • 1,5% – polročná platba
 • 4% – ročná platba

Benefity životného poistenia:

 • Možnosť voľby fixného alebo stúpajúceho poistného
 • 100% progresia za poúrazovú hospitalizáciu pri uzatvorení stanovených detských pripoistení
 • Rodinný lekár
 • Bonusové plnenie úmrtia pri autonehode 40000€

Čakacie doby:

 • Kritické choroby 3 mesiace
 • Invalidita 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
 • Práceneschopnosť 6 mesiacov (pri PN úrazom 14 dní)
 • Hospitalizácia 6 mesiacov ( s výnimkou hospitalizácie úrazom), 8 mesiacov pri stomatochirurgii
 • Nesebestačnosť 48 mesiacov

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť jednu dospelú osobu a 8 detí (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby