Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Partner

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

NN Životná poisťovňa si zakladá na ponuke transparentných produktoch a služieb v oblasti životného poistenia a podľa našich expertov ponúka výborný pomer kvality a ceny. Výhodou poisťovne sú krátke čakacie doby v porovnaní s inými poisťovňami. V ponuke poisťovne nájdete tiež rôzne bonusy či progresívne plnenie pri liečení vážnych úrazov.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Až 68 kritických chorôb a rôzne varianty pripoistenia kritických ochorení

 • Benefity pre klientov so službou diagnose.me (prednostné vyšetrenie MRI, Lekár na telefóne, druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu…)

 • Čakacia doba na invaliditu 0 mesiacov a taktiež pri väčšine diagnózach v pripoisteniach Kritických chorôb

Naši klienti hodnotia
3.7
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

Minimálne poistné je 20,– €

Zľavy:
Výšku zľavy získate v závislosti od výšky poistného za poistenie všetkých poistených osôb na poistnej zmluve.
Zľava 10% ak je výška mesačného poistného od 25 € do 49,99 €
Zľava 20% ak je výška mesačného poistného od 50 € do 69,99 €
Zľava 25% ak je výška mesačného poistného od 70 € a viac.
Ďalšiu zľavu z rizikovej zložky poistenia môžete získať aj za frekvenciu platenia poistného (pri štvrťročnej platbe zľava 1 %, pri polročnej platbe zľava 1,5 %, pri ročnej platbe 4 %)
Benefity životného poistenia:
 • Rizikové životné poistenie NN Partner je určené pre klientov, ktorí chcú zabezpečiť svoju rodinu a finančné záväzky. Je maximálne flexibilné, v priebehu poistnej doby je možné meniť toto poistenie podľa aktuálnej potreby klienta. Možnosť poistiť dieťa od 6 týždňov veku.
 • Hlavné poistenie Poisteného 1 pozostáva z fixnej poistnej sumy pre prípad úmrtia vo výške 400,– €
 • Ostatné poistené osoby si volia svoju poistnú ochranu zo širokej škály doplnkových pripoistení.
 • Denné odškodné po úraze je odškodnenie hneď po nahlásení poistnej udalosti bez stanovenej minimálnej doby liečenia úrazu
 • Poistné plnenie až vo výške 150 % poistnej sumy na kritické choroby pri terminálnom ochorení
 • Poistenie bez čakacej doby na pripoistenie Invalidity a s minimom čakacích dôb na pripoistenie Kritických ochorení
Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
Čakacie doby boli zrušené pri väčšine pripoistení. (pripoistenie invalidity, Duo a Quatro poistenie…) Pri pripoistení kritických ochorení a ich následkov sa budú aplikovať čakacie doby už iba na vybraných diagnózach.

 • Kritické choroby: čakacia doba bola zrušená na väčšinu diagnóz.
  3 mesačná čakacia doba sa bude aplikovať iba pri:
  Zhubný nádor / Rakovina
  Karcinóm in situ
  Nezhubný nádor na mozgu
  Skleróza multiplex (Roztrúsená skleróza)
  Crohnova choroba
 • Invalidita z dôvodu choroby: Čakacia doba bola zrušená
 • PN: 2 mesiace choroby, 24 mesiacov chrbtica, 9 mesiacov tehotenstvo
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace
Možnosť poistiť viac osôb:

Na jednej PZ je možné poistiť až 7 osôb. Poistník a zároveň 1. poistená osoba a 6 poistených osôb. Ak je poistník iný, tak platí pravidlo poistník a 7 poistených osôb.

Možné pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad smrti
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 800%
Oslobodenie od platenia poistného
Invalidita od 41% jednorázovo
Invalidita od 71% jednorázovo
Invalidita od 41% renta
Invalidita od 71% renta
Duopoistenie (kombinované riziko smrti a invalidity pre 1 poistenú osobu)
Quatropoistenie (kombinované riziko smrti a invalidity pre 2 poistené osoby)
Doba liečenia úrazu
Kritické choroby – komplexný balík
Najčastejšie kritické choroby
Následky kritických chorôb alebo úrazov
Poistenie detí

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody bezplatného členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov.
4.1
40 hodnotení

Active Life

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. V súčasnej dobe je partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Podľa našich expertov produkt Active Life vyniká variabilitou pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.0
66 hodnotení

W dobrom život

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot. Predáva množstvo druhov životného a neživotného poistenia a prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. aj stavebné sporenie. Momentálne ponúka svojim klientom inovovaný produkt rizikového životného poistenia W dobrom život.
3.8
35 hodnotení