Fingo radí

Ako funguje fotovoltika (fotovoltaika): 10 tipov pre maximálnu ekonomickú návratnosť


Ako funguje fotovoltika (fotovoltaika)

Prečo si získava fotovoltika v poslednom období takú popularitu? Oplatí sa vám inštalácia fotovoltickej elektrárne? Ak zvažujete takúto investíciu, je dôležité posúdiť  niekoľko kľúčových faktorov. Tie môžu ovplyvniť nielen návratnosť investície, ale aj efektívnosť celého systému.

Aj vy ste mali v minulosti starú kalkulačku, ktorá fungovala vďaka malému solárnemu panelu? Možno ste o tom ani nevedeli, ale držali ste v rukách niečo ako malú solárnu elektráreň. V poslednom období už síce máme kalkulačky všetci v mobiloch, ale využívanie energie zo slnka sa rozšírilo do mnohých ďalších oblastí života bežného človeka. Vďaka obrovskému nárastu výroby sa ceny fotovoltických systémov výrazne znížili, čo z nich v mnohých prípadoch robí atraktívnejšiu alternatívu k tradičnému pripojeniu k elektrickej sieti.

Kombinácia rastúcich cien energie, technologických inovácií a poklesu cien fotovoltických panelov tak podporuje výrazné zmeny v oblasti energetiky. Tak ako sa minulé storočie stalo storočím jadra, toto storočie by sa mohlo niesť v znamení slnka. Fotovoltika by v tomto prípade zohrávala kľúčovú úlohu.

Aký je rozdiel medzi solárnou, fotovoltickou a slnečnou elektrárňou?

Najprv si ujasnime základné pojmy. Je správne používať termín fotovoltika alebo fotovoltaika? Sú  rozdiely medzi solárnymi, fotovoltickými a slnečnými elektrárňami?

Termíny „solárna“, „fotovoltická“ a „slnečná“ súvisia so systémami využívajúcimi slnečnú energiu. Pojem „fotovoltaika“ vznikol na základe anglického termínu „photovoltaic“, pričom prvý fotovoltický článok bol vyrobený v USA v roku 1954. Dnes môžeme nájsť dve formy tohto slova: „fotovoltický“ a „fotovoltaický“. Z jazykového hľadiska je správna prvá možnosť, hovoríme teda o fotovoltike a fotovoltických elektrárňach.

Hlavný rozdiel medzi solárnym kolektorom a fotovoltickým panelom je ten, že solárny kolektor premieňa slnečné žiarenie na teplo, zatiaľ čo fotovoltický panel dokáže premeniť slnečné žiarenie na elektrickú energiu.

Ako sa dá vyrobiť energia zo slnka?

Mimochodom, ako vlastne funguje fotovoltická elektráreň? Ide o zariadenie, ktoré využíva slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie. Deje sa tak vďaka fotoelektrickému javu pri dopade svetla na fotovoltický článok. Ten dokáže generovať jednosmerný elektrický prúd. Keď sa spojí viacero článkov do väčšieho celku, vytvoria fotovoltický panel, ktorý dokáže produkovať dostatočne veľké elektrické napätie a výkon.

Fotovoltické systémy

Fotovoltické systémy sa dajú zjednodušene rozdeliť podľa toho, či fungujú samostatne alebo sú pripojené k distribučnej sieti.

Samostatné (ostrovné) systémy off-grid

Fotovoltika off-grid systém

Ide o fotovoltické systémy, ktoré nie sú pripojené k distribučnej sieti. Využívajú sa na miestach, kde nie je k dispozícii elektrina zo siete a prípadné náklady na vybudovanie a prevádzku prípojky sú vyššie, než zabezpečenie fotovoltického systému. Môžete ich nájsť napríklad na chatách či v obytných prívesoch.

On-grid riešenia

Fotovoltika On-grid systém

V prípade on-grid riešení je fotovoltický systém priamo pripojený na verejnú distribučnú sieť. Jeho veľkou výhodou je možnosť predať nevyužitú energiu ďalej do siete. V ideálnom prípade môžete energiu zo slnka využívať počas dňa a prebytočnú energiu si uskladníte vo virtuálnej batérií a využijete ju inokedy, napríklad v noci, kedy slnko nesvieti.

On-grid riešenia delíme na:

  • Systémy využívajúce priamy predaj – vyrobenú elektrinu posielajú do siete a elektrina potrebná na spotrebu sa zo siete nakupuje
  • Systémy založené na vlastnej spotrebe – domácnosti využívajú vyrobenú elektrinu na spotrebu a nadbytočná elektrina ide ďalej do siete
  • Hybridné systémy – využívajú solárnu energiu ukladaním prebytkov do batérií, čo zvyšuje množstvo spotrebovanej vlastnej energie. Ak je produkcia elektriny vyššia ako jej spotreba, energia sa uskladňuje pre neskoršie použitie. Nadbytočnú energiu môžete posielať aj do distribučnej siete. Hybridné systémy sú zvyčajne drahšie, avšak ich dlhodobé používanie môže priniesť väčšie úspory.  
Fotovoltika - hybridný sytém

„V súčasnosti je fotovoltika na Slovensku vhodná predovšetkým na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie, nie na predaj elektriny do siete. Elektráreň by preto mala byť zvolená tak, aby domácnosť alebo firma spotrebovala väčšinu vyprodukovanej energie. Ak máte malú spotrebu, do dvoch megawatthodín ročne, stojí za zváženie, či sa investícia do vlastnej elektrárne vôbec oplatí,“ hovorí Lucia Mrázová, obchodná riaditeľka enedom.sk.

TIP: Spotreba elektrickej energie a vývoj spotreby počas dňa sú prvou vecou, ktorá by vás ako  zákazníka mala zaujímať. Ide o základný parameter, na základe ktorého by ste sa mali rozhodovať, aký výkon potrebujete a aké parametre by mala mať elektráreň.

Pre koho je fotovoltická elektráreň vhodná?

  • Je vhodná pre ľudí, ktorí chcú znížiť svoje pravidelné výdavky za elektrinu.
  • Rozhodujú sa pre ňu zákazníci, ktorí chcú byť aspoň čiastočne nezávislí od dodávok energie zo siete.
  • Solárny systém je ekologickou voľbou pre všetkých, ktorí nechcú zaťažovať životné prostredie a chcú zachovať zdravé životné prostredie pre budúce generácie.
  • Pre fanúšikov kvalitných moderných technológií.
  • Zaujímavá je pre všetkých, ktorí hľadajú dlhodobú bezrizikovú investíciu, na ktorú môžu získať významnú podporu od štátu.

O ďalších investičných možnostiach sa dočítate v blogu Investovanie peňazí v roku 2024: Rady pre začínajúcich investorov

Aká je návratnosť fotovoltickej elektrárne?

Do výpočtu návratnosti investície do fotovoltickej elektrárne sa premieta jej obstarávacia cena, ceny elektriny, inflácia a podobne. Žiadny výpočet preto nemôže byť úplne presný. Napriek tomu platí, že pri správne zvolenej a nainštalovanej fotovoltike sa návratnosť môže pohybovať v rozmedzí od piatich do ôsmich rokov.  

Aká je životnosť fotovoltickej elektrárne?

Technológia fotovoltických elektrární vznikla pomerne nedávno, a tak ich životnosť dokážeme odhadovať iba podľa trvanlivosti a kvality jednotlivých komponentov. Výrobcovia predpokladajú, že životnosť panelov je minimálne 30 rokov.

Je potrebné však spomenúť, že výkonnosť elektrárne sa časom postupne znižuje. Väčšina výrobcov solárnych panelov preto poskytuje záruku na výkon od 20 do 25 rokov, avšak výrobca kvalitných komponentov garantuje výkon panelov aj na 30 rokov. To znamená, že výkon panelov po 30 rokoch neklesne pod 87,4 %. Takto máte zaručené, že počas tohto obdobia budú panely dodávať určitý minimálny výkon.

Zaobstarali ste si fotovoltiku? Dajte si pozor, aby ste kvôli nej nemali podpoistenú nehnuteľnosť. Viac sa o tejto téme dozviete v blogu o rizikách spojených s podpoistením

10 praktických rád pre maximálne úspory

1. Orientácia a sklon strechy

Optimálne umiestnenie panelov pomáha maximalizovať využitie slnečného žiarenia. Ak je to možné, nastavte panely tak, aby boli nasmerované čo najviac smerom k slnku.

„Samozrejme, najlepšie je umiestniť fotovoltickú elektráreň čo najjužnejšie. Okrem priamej južnej orientácie je veľmi dobrá aj juhovýchodná a juhozápadná orientácia. V krajnom prípade možno využiť západnú alebo východnú časť strechy, vtedy treba počítať s osemdesiatpercentnou účinnosťou výroby elektriny,“ hovorí Ján Gašpierik, člen predstavenstva spoločnosti EneDom FINKIS a.s.

2. Je absolútne nevyhnutné vybrať si spoľahlivú a skúsenú montážnu firmu

„Výber správnej montážnej firmy je kľúčový. Okrem samotnej inštalácie firma zvyčajne dokáže vybaviť aj všetky papierovačky spojené s elektrárňou, ako je žiadosť o pripojenie do distribúcie, projekt, revíziu zariadenia, pripojenie do distribúcie či následný servis,“ hovorí Lucia Mrázová. „Môžete mať najlepšiu technológiu panelov, meničov či lákavú cenu, ale nebudete spokojní, ak vám po inštalácii začne zatekať do domu, ak elektráreň nebude fungovať správne, ak sa nebudete vedieť dovolať do servisu, alebo ak vám kvôli chýbajúcim papierom budú hroziť sankcie od úradov či od distribútora,“ dodáva.

TIP: Ak vážne zvažujete, že si zaobstaráte fotovoltiku, tak vám odporúčame vyberať iba z overených  spoločností, ktoré patria do Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. Jednou z nich je napríklad spoločnosť EneDom, ktorá je zároveň členom Solárnej asociácie a Českej fotovoltaickej asociácie a pôsobí nielen na Slovensku aj v Českej republike.

3. Ešte pred inštaláciou si premyslite, ako budete elektrinu využívať

„Aby sa fotovoltika oplatila, musíte využívať čo najviac vyrobenej elektriny. K najväčšej produkcii dochádza v lete, počas dlhých dní. Ak v dome nie je žiadny spotrebič, ktorý v lete spotrebuje veľa elektriny, napríklad klimatizácia, stojí za zváženie k fotovoltike pripojiť batériu,“ hovorí Lucia Mrázová.  

4. Dostatok miesta na streche

Na streche potrebujete mať dostatok miesta na inštaláciu. Všetko musí byť rozmiestnené tak, aby sa minimalizovalo tienenie od komínov, stromov alebo okolitých budov.

„Komíny a vikiere sú najčastejším problémom. Vysoké komíny vrhajú tieň a vikiere zaberajú príliš veľa miesta. Zároveň je dôležité pamätať na to, že solárne elektrárne by sa mali inštalovať len na budovách, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, pretože potom je možné získať potrebné dotácie,“ hovorí Ján Gašpierik.

5. Kvalita fotovoltických panelov

Nepozerajte sa len na cenu. Všímajte si účinnosť, odolnosť a garantovanú životnosť panelov. Kvalitné panely s vyššou účinnosťou môžu z dlhodobého hľadiska vyrobiť podstatne viac elektriny, vďaka čomu ušetríte výrazne viac finančných prostriedkov.

„V konečnom dôsledku však ide o to, či firma, ktorú si vyberiete, používa kvalitné alebo menej kvalitné panely. Stále viac spoločností ponúka inštaláciu fotovoltických panelov, často ide o firmy, ktoré doteraz tento druh prác nevykonávali. V takýchto prípadoch je opatrnosť na mieste. Odporúčam pozrieť si referencie a nepodceňovať varovné signály. FinGO poradcovia ponúkajú domácnostiam služby spoločnosti EneDom, ktorá sa fotovoltikou zaoberá dlhodobo,“ hovorí Lucia Mrázová.

6. Dlhodobá výroba a klíma

Pri plánovaní treba zohľadniť miestne klimatické podmienky.

„Počasie zásadným spôsobom ovplyvňuje produkciu elektriny. Panely jej vyrábajú najviac počas jasných a slnečných dní. Ak prší, je veľká oblačnosť, hmla alebo padá sneh, tak výkon fotovoltických panelov klesá, niekedy dokonca na nulu,“ vysvetľuje Lucia Mrázová.

7. Inštalácia technológií v rozvádzači

V rozvádzači by mal byť dostatok priestoru pre ďalšie technológie, ktoré môžu zvýšiť účinnosť systému, ako sú regulátory výkonu alebo meracie snímače.

„Ak sa vám podarí umiestniť hlavný domový rozvádzač do technickej miestnosti spolu s meničom a kotlom, máte vyhraté,“ hovorí Lucia Mrázová.

8. Skladovanie energie

Je dobré zvážiť možnosť skladovania elektrickej energie a jej využitia v čase, keď fotovoltický systém nevyrába elektrinu.

„Na tento účel je potrebný kotol alebo zásobník teplej vody. Výhodou tejto možnosti sú nízke obstarávacie náklady. Batériu je možné nabíjať aj počas dňa a domácnosť z nej večer využíva elektrinu. Toto riešenie je univerzálnejšie, ale aj výrazne drahšie. Ďalšou možnosťou je zakúpenie tepelného čerpadla, ktoré môže využívať prebytky z fotovoltiky na zabezpečenie teplej vody, chladenie a vykurovanie. Na akumuláciu tepla a chladu je potrebný dostatočne veľký zásobník,“ radí Lucia Mrázová.

9. Chladenie

Pokiaľ máte doma klimatizáciu alebo tepelné čerpadlo, môže byť nadbytočná energia využitá na chladenie, čo zvyšuje celkovú efektívnosť systému.

Klíma alebo tepelné čerpadlo sú v lete ideálnym doplnkom k fotovoltike.

10. Možnosti výkupu prebytočnej elektriny

Pred inštaláciou je dobré informovať sa u svojho dodávateľa elektriny o možnostiach výkupu prebytočnej elektriny alebo využitia tzv. virtuálnej batérie. V období, keď je produkcia energie na maximách, je možné dosiahnuť okamžitý finančný výnos za nespotrebovanú elektrinu.

Efektívne využívanie fotovoltického systému závisí nielen od technológie, ale aj od dôkladného plánovania a prípravy. Ak budete venovať dostatočnú pozornosť detailom a vyberiete si správneho partnera, môžete sa tešiť na efektívnu a ekonomicky výhodnú prevádzku fotovoltickej elektrárne.

Zaujala vás táto téma? Zvažujete zaobstaranie fotovoltiky? V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek sa môžete obrátiť na spoločnosť EneDom.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články