Fingo radí Poistenie auta

Nezaplatili ste PZP? Poradíme vám, ako postupovať


Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu. Jeho hlavnou úlohou je kryť škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla v cestnej premávke. V praxi to znamená, že ak spôsobíte nehodu, poisťovňa uhradí škody na majetku a zdraví iným dotknutým osobám. Aj napriek tomu sa však nájdu vodiči, ktorí túto skutočnosť prehliadajú. Ak sa vám stalo, že ste PZP nezaplatili, poradíme vám ako postupovať.

V článku sa dočítate:

 • Aká je pokuta za nezaplatenie PZP
 • Nezaplatené prvé poistné a nasledujúce poistné
 • Dočasné odhlásenie vozidla a poistenie auta
 • Čo ak poisťovňa neeviduje vašu platbu
 • Aký doklad o PZP by ste mali mať v aute
 • Najvýhodnejšie PZP vám nájdeme vo FinGO.sk

Jednotlivé situácie sa líšia na základe toho, či ste si poistenie uzatvorili online alebo osobne v poisťovni, ako aj od toho, či ide o vaše prvé alebo nasledujúce poistné.

Pokuta za nezaplatenie PZP

PZP musí mať spravidla uzatvorené držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť II, čiže v Technickom preukaze pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia daného motorového vozidla. Pri bežnej policajnej kontrole platnosť PZP preukazujete dokladom o uzatvorení PZP – tzv. Zelenou kartou, ktorú by ste mali mať vždy v aute. Obsahuje údaje o vás ako poistníkovi, údaje o vozidle ako aj dobu trvania poistenia PZP. Pri kontrole sa môžete teoreticky preukázať aj samotnou poistnou zmluvou, čo však býva nepraktické.

Určite vám neodporúčame sa preukázať len šekom či iným dokladom o úhrade poistného, keďže neobsahuje všetky informácie potrebné pre absolvovanie kontroly.

PZP sa vo všeobecnosti uzatvára na dobu neurčitú, takže sa každoročne obnovuje a poistným obdobím je jeden rok. Ak ste si istí, že vaše PZP je výhodné, nemusíte sa jeho zmenou zaoberať, stačí pravidelne platiť poistné. 

TIP: Ale keby ste si chceli výhodnosť svojho PZP preveriť, obráťte sa na našich odborníkov. 

Ku koncu roka 2020 bolo na Slovensku evidovaných približne 3,36 milióna vozidiel a podľa štatistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov malo povinné poistenie len 3,11 milióna z nich. Ak vodič bez platného PZP spôsobí nehodu, škoda je hradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov a tá následne vymáha škodu od nepoisteného vinníka. Suma, ktorú bude musieť skôr či neskôr zaplatiť, sa môže vyšplhať poriadne vysoko. Riskovať sa teda neoplatí.

Výška pokuty za nezaplatenie PZP 

Rovnako je to s pokutami. Policajti vám nevyrubia pokutu priamo za to, že ste nezaplatili PZP včas, ale môžete ju dostať, ak nemáte platnú poistnú zmluvu. A jej platnosť môže skončiť práve tým, že ste úhradu nevykonali včas. Poisťovňa vám zruší zmluvu a vy pri náhodnej kontrole policajnej hliadky zaplatíte od 16,60 € do 3 319 €. 

 • Výška pokuty pri neuzatvorenom alebo neplatnom PZP sa líši aj naprieč krajmi. V jednom kraji to môže byť 18 eur, v inom aj 400 eur. 

Priemerné pokuty pre neplatičov PZP v roku 2020

OKRESNÝ ÚRAD DOPRAVYPRIEMERNÁ VÝŠKA POKUTY
Bratislava (mestské časti I – V)130 €
Banská Bystrica66 €
Čadca63 €
Dolný Kubín401 €
Košice (okresy I – IV)69 €
Malacky222 €
Martin (+ Turčianske Teplice)24 €
Nitra (+ Zlaté Moravce)85 €
Poprad (+ Levoča)81 €
Prešov (+ Sabinov)218 €
Trenčín (+ Ilava)130 €
Trnava (+ Hlohovec) 114 €
Zvolen (+ Detva, Krupina )42 €
Žilina (+ Bytča, Kysucké Nové Mesto)136 €
Zdroj: EFIBA, údaje Ministerstva vnútra SR
 • Na to, akú výšku pokuty má okresný úrad alebo policajná hliadka zvoliť neexistuje presná metodika. Orgány a poisťovne sa však zhodujú, že pokuta by mala byť vyššia ako ročné poistné. 
 • Spravidla sú však pokuty pre tých, ktorí nemajú poistenie uzatvorené dlhodobo, vyššie ako tie, ktoré môžete dostať za neplatné PZP. 
 • Pokutu môžete dostať aj dodatočne. Okresný úrad môže uložiť pokutu až do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. 

Čo robiť v prípade, ak ste nezaplatili PZP

Môže sa stať, že PZP zabudnete zaplatiť, prípadne ho zaplatíte, ale poisťovňa vašu platbu neeviduje. Čo robiť v takýchto prípadoch?

Nezaplatenie prvého poistného

PZP môže byť uzatvorené online na diaľku alebo podpisovou zmluvou. Obe zmluvy musíte uhradiť včas v dátum splatnosti, ktorý je uvedený na zmluve. 

 • Pri podpisovej zmluve poistenie vzniká podpisom a taktiež musíte uhradiť poistné v dátume splatnosti. 
 • Lehoty splatnosti poistného sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne.
 • Ak si uzatvoríte poistenie na diaľku online a prvé poistné nezaplatíte v dátume splatnosti, poistná zmluva ani nevznikne.

Poistenie si môžete uzatvoriť cez finančného sprostredkovateľa, ktorý vám porovná všetky možnosti na trhu, alebo priamo v poisťovni.

Nezaplatenie nasledujúcich poistných

Pri nezaplatení nasledujúcich poistných vám poisťovňa najskôr pošle upomienku a výzvu na jej uhradenie. Ak napriek výzvam nezaplatíte, vašu poistnú zmluvu zruší pre neplatenie cca do 3 mesiacov a následne si od vás bude vymáhať alikvótnu časť dlžného poistného. Keď PZP už nie je platné, je nutné si uzatvoriť nové. 

V situácii, ak ste poistné zabudli zaplatiť a v tom čase sa stane nehoda, vaše PZP je síce platné, ale poisťovňa môže od vás žiadať náhradu škodu. Zábudlivosť sa teda v tomto prípade nevypláca. 

Napríklad, hoci zaplatíte 2 kvartálne splátky a zabudnete na ďalšiu, poisťovňa od vás môže vymáhať nielen vzniknutú škodu, ale bude chcieť doplatiť aj zvyšok poistného. Zároveň vám hrozí aj pokuta alebo krátenie poistného, čiže poisťovňa môže pri škode uhradiť menej peňazí.

DOBRE VEDIEŤ: Poisťovňa vašu zmluvu nezruší bez toho, aby vás na nedoplatok poistného neupozornila upomienkou. Niektoré poisťovne posielajú pripomienky úhrady platby s takým časovým predstihom, že na to klient aj tak zabudne. 

Zaplatili ste, ale poisťovňa neeviduje platbu?

Môže sa stať, že vám poisťovňa pošle upomienku, ale vy ste poistné zaplatili. V tom prípade musíte dokázať, že ste platbu skutočne odoslali. 

 • Vytlačte alebo oskenujte potvrdenie o platbe a pošlite ho do poisťovne poštou, resp. najrýchlejšie to bude e-mailom. 
 • Poisťovňa vašu platbu skontroluje podľa variabilného symbolu, ktorým je väčšinou číslo vašej zmluvy o PZP, alebo to môže byť aj číslo návrhu zmluvy, z ktorej zmluva následne vznikne. 
 • Ak sa problém do pár dní nevyrieši a vašu platbu sa nepodarí dohľadať, skontrolujte si, či platba skutočne odišla a či ste zadali správny variabilný symbol. 
 • Ak je všetko spomenuté v poriadku, obráťte sa na infolinku poisťovne.

Dočasné odhlásenie vozidla a PZP

PZP musíte mať zaplatené, ak sa s autom pohybujete v cestnej premávke. V prípade, že vaše vozidlo je dočasne nepojazdné alebo ho jednoducho načas nebudete využívať, môžete ho dočasne odhlásiť. Vyhnete sa tak platbe PZP, ale aj STK a EK.

Takého dočasné odhlásenie vás na niekoľko mesiacov (do 1 roka) vyjde na 5 eur.

Kontrola PZP

Ak si chcete byť istí, že poistku vždy zaplatíte včas, odporúčame nastaviť si ročné platby a tzv. strážcu PZP. Ten vás nielenže upozorní, že vám končí výročie, ale ukáže vám aj aktuálne výhodné ponuky PZP.

Ako ušetriť na vašom PZP

Venujte výberu PZP trochu času a neberte prvú ponuku, ktorú nájdete. Potrebujete kvalitné služby, ale zamyslite sa nad tým, za čo platíte. Naozaj si potrebujete priplácať za širokú ponuku asistenčných služieb? Na druhej strane, ak si máte vybrať medzi dvomi poisťovňami a finančne vás to vyjde približne rovnako, je dobré si porovnať, čo všetko za svoje peniaze získate.  

Ak by ste našli výhodnejšiu ponuku PZP a chcete poistenie zrušiť ku koncu vášho poistného obdobia, je potrebné, aby ste najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom doručili písomnú výpoveď do poisťovne.

Doklad o uzatvorení PZP

Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (bývalá Zelená karta) – slúži ako doklad o poistení na Slovensku aj pri ceste do zahraničia. Túto medzinárodnú poisťovaciu kartu môžete od 1.7.2020 od poisťovne dostať v bielo-čiernej farbe. 

Pri online založení poistnej zmluvy vám dočasná Zelená karta príde na e-mail a po zaplatení vám poisťovňa pošle kartou aj poštou. Pozor, nemusí to tak byť vždy.  Niektoré poisťovne zasielajú kartu s ročnou platnosťou len e-mailom.

TIP: Aj keď vám poisťovňa kartu pošle e-mailom, odporúčame ju mať vždy vytlačenú pri sebe v motorovom vozidle, nakoľko nie vždy ju policajti hlavne pri ceste do zahraničia akceptujú v elektronickej podobe. Záleží to na benevolencii a prístupe polície.

Poraďte sa o najvýhodnejšom PZP s FinGO.sk 

Ako každé poistenie, aj PZP sa teda oplatí zaplatiť včas. Pri oneskorení platby sa totiž vystavujete riziku, že v skutočnosti zaplatíte oveľa viac či už na pokute alebo za spôsobené škody. Našťastie je na trhu množstvo PZP,  ktoré vám neurobia dieru do peňaženky. Ak vás zaujíma, ako sa aktuálne pohybujú ceny PZP,  kontaktujte nás, FinGO.sk vám nájde to najvýhodnejšie PZP na trhu.

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky alebo online. Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články