Poistenie auta

Ako postupovať pri nehode? Zoznam krokov


Zažiť dopravnú nehodu je stresujúci zážitok, po ktorom nikto z nás netúži. Ak sa však dostanete do takejto neželanej situácie, je dôležité, aby ste na ňu rýchlo a správne reagovali. Dobré rozhodnutia sú dôležité nielen z pohľadu vašej bezpečnosti, ale môžu byť rozhodujúce aj pri následnom vybavovaní poistných udalostí.

Na Slovensku sa každý rok stane približne 12 000 dopravných nehôd. To je inými slovami 33 nehôd každý deň. Už z tejto štatistiky je jasné, že dopravná nehoda nie je niečím výnimočným, ale môže sa prihodiť komukoľvek z nás. Samozrejme, najdôležitejšie je urobiť všetko pre to, aby k škodovej udalosti vôbec nedošlo. Ak ste sa však už stali účastníkmi nehody, je dobré byť na takúto stresovú a často nebezpečnú situáciu vopred pripravený.

Takže, predstavte si, že ste mali práve nehodu. Sedíte v aute a snažíte sa to rozdýchať. Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Zhodnoťte svoj zdravotný stav a zabezpečte miesto škodovej udalosti

Ak je to možné a nikoho tým neohrozíte, ihneď zastavte auto, vypnite motor a zatiahnite ručnú brzdu. Potom sa presvedčte, či nie je v aute nikto zranený alebo v šoku a zhodnoťte aj svoj zdravotný stav. Ak sú všetci zdravotne v poriadku, zapnite výstražné svetlá, aby ostatní vodiči vedeli, že sa niečo deje.

Auto neopúšťajte bez reflexnej vesty. Práve kvôli takejto situácii je dôležité, aby ste vedeli, kde sa nachádza a mali ju poruke. Určite ju bezprostredne po nehode nechcete hľadať po celom aute. Reflexnú vestu musia mať aj ostatní spolucestujúci.

Vytiahnite z auta výstražný trojuholník (opäť je nápomocné, ak viete vopred, kde ho hľadať) a umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti za vozidlom. V obci by to malo byť aspoň 50 metrov a na diaľnici 100 metrov od odstaveného automobilu. Výstražný trojuholník je súčasťou povinnej výbavy, mali by ste ho teda mať v aute. Ak ho náhodou vo vozidle nemáte, použite čokoľvek iné, čím upozorníte vodičov, že ste museli odstaviť auto.

V tejto chvíli by sa už celá posádka mala nachádzať mimo vozovky, v bezpečnom priestore za zvodidlami.

Čo v prípade, že nie je v blízkosti odstavný pruh?

Môže sa stať, že máte haváriu na mieste, kde nie je odstavný pruh a auto tak nedokážete odstaviť v bezpečnej zóne. Typickým príkladom je diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Ide o nebezpečnú situáciu, keďže sa nachádzate na diaľnici a okoloidúce autá nemajú dostatok času, aby vaše nepojazdné auto zaregistrovali. 

Ak nie je možné pokračovať s autom v jazde k najbližšiemu bezpečnému miestu na odstavenie vozidla, zastavte s ním v pravom pruhu tak, aby čo najmenej vyčnievalo do cesty. Zapnite výstražné svetlá a potom sa čo najrýchlejšie presuňte aj s posádkou do bezpečnej zóny.  

To, že ste pár metrov za zvodidlami ešte neznamená, že ste v bezpečnom priestore. Choďte na také miesto, kde nebudete v ohrození v prípade kolízie s vaším odstaveným autom.  

TIP: Ak sa vám stala nehoda na diaľnici, rýchlu pomoc vám poskytne Diaľničná patrola. Privoláte ju jednoducho, buď cez mobilnú aplikáciu alebo telefonicky na bezplatnom čísle 0800 100 007. Veľkou výhodou je, že ide o službu Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá je k dispozícii bezplatne a nonstop.

Idete na dovolenku autom? Nezabudnite na poistenie auta. Ako na to, sa dozviete z blogu Ako ušetriť pri PZP a ako poistiť auto na dovolenku.

Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu

Ak sa vám podarilo bezpečne odstaviť auto a nie ste zranení, skontrolujte, či sú v poriadku aj ostatní účastníci dopravnej nehody. V prípade potreby okamžite poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchranku na čísle 155. Všetko im podrobne popíšte a postupujte podľa ich pokynov.

Ak niekto potrebuje lekársku pomoc, v žiadnom prípade sa nesnažte z miesta nehody odísť. Okrem toho, že je to nemorálne, hrozí vám v prípade takéhoto konanie trestné stíhanie. 

TIP: Dopravná nehoda je stresujúca udalosť. Ak by vám však napadlo trochu sa upokojiť napríklad použitím alkoholu alebo nejakej omamnej látky, nie je to dobrý nápad. Budete len veľmi ťažko dokazovať, že sa to stalo až po a nie pred nehodou.

Kedy volať políciu pri dopravnej nehode?

Stručná odpoveď znie, že políciu nemusíte volať, ak ide len o škodovú udalosť a nie o dopravnú nehodu. Už dokonca neplatí ani pravidlo, že je potrebné volať policajtov, ak škoda presiahne 3 990 eur. Aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou?

O dopravnú nehodu sa jedná, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • došlo pri nej k usmrteniu alebo zraneniu,
 • došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
 • následkom nehody začali unikať nebezpečné látky (olej, benzín).

Ak teda napríklad stratíte kontrolu nad svojim vozidlom, narazíte do semaforu a z auta vám začne vytekať olej, stali ste sa účastníkom dopravnej nehody a mali by ste okamžite zavolať políciu.

Pozor, za dopravnú nehodu považujeme aj škodovú udalosť pri ktorej:

 • nebola splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • vodič je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, prípadne sa odmieta podrobiť vyšetreniu na zistenie ich použitia,
 • nedošlo k dohode medzi účastníkmi nehody, kto je vinníkom.

TIP: Políciu môžete volať aj v prípade, že nejde o nehodou, ale len o škodovú udalosť. Oplatí sa to napríklad v prípade, ak máte uzatvorené havarijné poistenie. Policajná správa môže mať vplyv na to, ako sa na vás bude v budúcnosti pozerať poisťovňa.  

Vývoj počtu dopravných nehôd na Slovensku

Zdokumentujte priebeh a miesto nehody

Dohodnite sa s ostatnými účastníkmi nehody, kto ju zavinil a vyplňte spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

Nehodu zdokumentujte. Ak to nie je z dôvodu bezpečnosti nevyhnutné, autá nepresúvajte. Ak sa musíte presunúť, pokúste sa aspoň vyznačiť polohu áut i pneumatík, prípadne si všetko nafoťte. Urobte viacero záberov a z rôznych uhlov. Samozrejme, toto všetko platí len v prípade, že je to možné uskutočniť bezpečným spôsobom. 

Nezabudnite si poznačiť mená a adresy účastníkov dopravnej nehody. Ak sú na mieste svedkovia nehody, požiadajte aj ich o výpovede a kontaktné informácie.  

V prípade, že je vinníkom druhý vodič, opíšte si z jeho občianskeho alebo vodičského preukazu a dokladu o PZP (zelená karta) tieto informácie:

 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade, že ide o firemné vozidlo, poznačte si názov, sídlo a IČO firmy),
 • EVČ a typ vozidla,
 • názov a adresu poisťovne
 • číslo dokladu o uzavretom poistení.

TIP: Ak by vám vinník nehody odmietol poskytnúť údaje, opíšte si evidenčné číslo vozidla a neskôr sa obráťte na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Vyplňte záznam o nehode

Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá čaká účastníkov nehody, je vyplnenie formuláru „Správa o nehode“. Práve na základe tohto dokumentu bude poisťovňa posudzovať, čo sa stalo. Je dôležité, aby ste mali toto tlačivo neustále v aute. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť a vytlačiť, nájdete ho napríklad na webových stránkach poisťovní.

Správa by mala byť vyplnená pravdivo a tak, aby sa s ňou dokázali stotožniť obe strany. Jej súčasťou by mal byť nákres priebehu celej nehody.

Podrobný návod nájdete v blogu Ako vyplniť tlačivo Správa o nehode.

Čo robiť v prípade, ak vinník nehody ujde?

Zavolajte okamžite políciu. Ak je to možné, zapíšte si údaje o vinníkovom vozidle, ideálne  evidenčné číslo vozidla, typ a značku vozidla.

Kontaktujte asistenčnú službu

Ak vaše auto už nie je spôsobilé ďalšej jazdy, zavolajte asistenčnú službu vašej poisťovne. Telefónne číslo nájdete na asistenčnej karte. Aké služby sú súčasťou asistenčných služieb a čo všetko vám poisťovňa preplatí, závisí od konkrétnej poisťovne  Ak nie ste vinníkom dopravnej nehody, spôsobenú škodu vám nahradí poisťovňa vinníka nehody.

Môže sa vám stať, že sa v blízkosti nehody náhle objaví asistenčná služba inej spoločnosti. Neuzatvárajte s ňou žiadnu dohody. 

Ak neviete či máte platné PZP, prečítajte si blog o tom, ako si to rýchlo a jednoducho overiť.

Ak vám vznikla škoda, nahláste ju poisťovni   

Zapamätajte si, že akúkoľvek škodu uhrádza poisťovňa vinníka dopravnej nehody. Vinník nehody je povinný nehodu nahlásiť svojej poisťovni a to do 15 dní. V prípade, že sa nehoda udiala v zahraničí, tak do 30 dní.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky, prostredníctvom online formulára, e-mailom, poštou, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo osobne.

Ak ste poškodený, pri oznamovaní poistnej udalosti môžete využiť rovnaké spôsoby a platia pre vás rovnaké lehoty. Nie je však potrebné predkladať dokumentáciu k nehode.  

Po tom, ako obaja účastníci nehody nahlásia nehodu do svojej poisťovne, s poškodeným sa stretne technik, ktorý uskutoční obhliadku vozidla.

Aké dokumenty predkladá vinník nehody svojej poisťovni

 • správu o nehode
 • poistnú zmluvu
 • osobné údaje účastníkov nehody
 • zoznam poškodených vecí

Čo ak mám aj havarijné poistenie

Výhodou havarijného poistenia je, že ak ste poškodený, máte na výber, či chcete, aby vám škody uhradila poisťovňa vinníka (PZP) alebo poisťovňa, kde máte uzavreté havarijné poistenie. Porovnajte si, ktorá možnosť je výhodnejšia, môže sa stať, že plnenie z havarijnej poistky bude výhodnejšie. V tom prípade zavolajte do poisťovne kvôli obhliadke vozidla. Počkajte si na rozhodnutie o tom, v akej výške vám poisťovňa preplatí náklady a až potom začnite s opravami.

V prípade, že ste poškodený a rozhodnete sa situáciu riešiť cez havarijné poistenie, výhodou je tiež to, že spoluúčasť vám preplatí poisťovňa (PZP) vinníka nehody.

Havarijné poistenie využijete aj vtedy, ak nepoznáte vinníka nehody alebo ak ste jediným účastníkom nehody. V týchto prípadoch by vám PZP nepomohlo a museli by ste všetko uhradiť sami. Samozrejme, havarijné poistenie vás chráni aj v prípade vandalizmu, živelnej katastrofy alebo stretu so zverou.

V závislosti od zmluvy môžete mať nárok aj na právne poradenstvo, prípadne poskytnutie ubytovania a pomoc s návratom domov pri nehode v zahraničí.

Viac sa dozviete z blogu Čo kryje havarijné poistenie a ako postupovať v prípade plnenia

Úraz si nechajte potvrdiť lekárom

Po nehode je dôležitá ešte jedna vec. Ak máte úrazové poistenie a utrpeli ste pri nehode úraz, choďte k lekárovi, ktorý vám vystaví správu s lekárskym nálezom. Budete ju potrebovať kvôli poisťovni.

Nezabudnite si odložiť aj doklady týkajúce sa nákladov na liečbu, potvrdenie o PN a potvrdenie o ušlej mzde v dôsledku PN.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články