Poistenie auta

Ako vyplniť formulár Správa o nehode (+ tlačivo na stiahnutie)


Stali ste sa účastníkmi dopravnej nehody a rozhodli ste sa, že nie je potrebné privolať políciu? V tom prípade musíte vyplniť Záznam o nehode. Je to jednak povinné zo zákona, ale navyše je to  dôležité aj preto, aby mohla poisťovňa posúdiť, čo sa vlastne stalo. Aj na základe poskytnutých informácii poisťovňa vypočíta poistné plnenie v súvislosti so škodovou udalosťou. 

Dnes už nie je potrebné volať ku každej kolízii na ceste políciu. Je to nevyhnutné jedine vtedy, že sa nejedná o škodovú udalosť, ale o dopravnú nehodu. Aký je medzi tým rozdiel, sa môžete dočítať v blogu Ako postupovať pri dopravnej nehode.

V prípade, že ide len o škodovú udalosť, je nevyhnutné, aby ste spolu s ďalšími účastníkmi vyplnili formulár s názvom „Správa o nehode“. Preto je dôležité, aby ste ho mali neustále v aute k dispozícii. Môžete si ho stiahnuť a vytlačiť, určite ho nájdete aj na webovej stránke svojej poisťovne.  

Záznam o nehode musí byť samozrejme vyplnený pravdivo a keďže ho podpisujú obe strany, musí dôjsť k vzájomnej dohode, kto je vinníkom nehody a ako k nej došlo.

Spoločné údaje

1. Dátum a čas nehody

Pokúste sa odpovedať čo najpresnejšie a odhadnite presný čas, kedy k nehode došlo. Uveďte napríklad: 11. januára 2024 o 9:35 h.

2. Mesto

Uveďte krajinu, mesto, ulicu, číslo domu, prípadne kilometer cesty, kde sa nehoda udiala. 

 3. Zranenie (ľudia)

Tu je to jednoduché, zaškrtnete buď možnosť áno alebo nie. Počítajú sa aj ľahké zranenia. 

4. Vecná škoda na iných vozidlách alebo predmetoch

Po nehode sa presvedčte či je poškodené aj iné vozidlo ako vaše a či nedošlo aj k poškodeniu  iného predmetu alebo majetku. Opäť máte na výber možnosti áno alebo nie.

5. Svedkovia

Každý človek, ktorý videl nehodu, je svedkom a môže pomôcť pri objasňovaní priebehu nehody. Svedkom môže byť aj spolujazdec. Ak sa takýto ľudia nachádzajú na mieste nehody, požiadajte ich o pomoc. Do tlačiva uveďte ich mená, adresy a telefonický kontakt. 

Údaje, ktoré sú uvedené dvakrát, raz pre vozidlo A a druhý raz pre vozidlo B

6. Poistník/poistený 

Uvediete meno, adresu, telefonický a mailový kontakt. Pozor, je potrebné uviesť údaje o majiteľovi vozidla. Ak ste šoférovali auto niekoho iného, neuvádzajte na tomto mieste vaše osobné údaje. 

7. Vozidlo

Uveďte značku, typ a evidenčné číslo vozidla a štát, v ktorom bolo registrované. V prípade, že sa vás to týka, vyplňte aj údaje o prípojnom vozidle. Všetky požadované údaje nájdete v malom technickom preukaze. 

8. Poisťovateľ

V tejto časti je potrebné uviesť, kde je auto poistené (PZP) a doplniť údaje týkajúce sa poistnej zmluvy. Na konci je potrebné vyznačiť, či má auto aj havarijnú poistku.

9. Vodič

Na tomto mieste uvediete svoje osobné údaje. Budete k tomu potrebovať aj vodičský preukaz, pretože formulár sa pýta aj na číslo vodičského preukazu a jeho platnosť. 

10. Nákres

Na obrázku označte miesta na jednotlivých vozidlách, kde došlo k stretu v okamihu nárazu. Šípkou označíte smer nárazu. 

11.Viditeľné poškodenie 

Opíšte, k akému poškodeniu došlo na vašom vozidle. Píšte stručne, jasne a zrozumiteľne.  

12. Vyznačte okolnosti nehody

Prejdite si postupne všetky body a každú situáciu, ktorá skutočne nastala označte krížikom. V spodnom riadku uveďte celkový počet označených situácií. 

13. Nákres nehody v čase stretu vozidiel

Pokúste sa čo najlepšie zobraziť na nákrese priebeh nehody. Vyznačte jazdné pruhy, dopravné značenie, ulice s názvami, cestu, polohu vozidiel a smer jazdy. 

14. Poznámky 

Ak ste na niečo nemohli upozorniť v predchádzajúcich bodoch, napíšte to sem. 

15. Nehodu zavinil

Ak na mieste nie je prítomná polícia, musíte sa dohodnúť, kto je vinníkom nehody. Môže ísť aj o spoluvinu, prípadne o vinu niekoho tretieho. 

16. Podpisy vodičov

Je dôležité, aby bola správa podpísaná oboma vodičmi. 

Originál vyplneného tlačiva si necháva vinník nehody, kópia alebo druhé vyplnené tlačivo ostáva poškodenému.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články