Fingo radí Neživotné poistenie Poistenie auta

Poistenie auta proti živelným pohromám – ako na to?


poistenie proti živlom

Silné búrky, krupobitie, ale aj záplava či úder blesku dokážu za krátky čas napáchať obrovské škody. Prírodné živly nám ukazujú stále väčšiu silu a aj v súvislosti s klimatickými zmenami sa náhle zmeny počasia začínajú objavovať čoraz častejšie.

V článku sa dočítate:

 • Kedy je výhodnejšie havarijné poistenie
 • Ako funguje pripoistenie k PZP
 • Čo je to verejný prísľub poisťovne
 • Aké živelné udalosti kryjú poisťovne
 • Ako postupovať pri poistnej udalosti

Poisťovne každoročne bilancujú miliónové škody spôsobené živlami a väčšina z nich sa týka osobných motorových vozidiel. Poškodené vozidlá poisťovne hradia z havarijného poistenia, ktoré už v základnom balíku kryje aj škody spôsobené prírodnými živlami. No keďže nie každý má uzatvorené havarijné poistenie, môže v takýchto prípadoch pomôcť aj živelné pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) alebo verejný prísľub poisťovne.

V čom sa tieto tri možnosti líšia a na čo si pri uzatváraní poistenia dávať pozor? 

1. Havarijné poistenie

Havarijné poistenie na rozdiel od PZP chráni vaše auto komplexne proti škodám, ktoré vznikli vlastným alebo cudzím zavinením. Zväčša sa využíva pri havárii, ak spôsobíte škodu aj na vlastnom vozidle, či pri vandalizme alebo krádeži. V poslednom období sa havarijné poistenie využíva čoraz častejšie ako ochrana v prípade spomínaných živelných udalostí.

Poisťovne majú v balíkoch rôzne kombinácie týchto rizík a zároveň ponúkajú aj doplnkové pripoistenia, ktoré si môžete navoliť podľa vlastných potrieb.

Výhody havarijného poistenia

Aj keď je havarijné poistenie v porovnaní s ďalšími možnosťami o niečo drahšie, má niekoľko podstatných výhod.

 • Okrem vyšších limitov plnenia ako pri pripoisteniach v PZP, havarijné poistenie obsahuje aj širšiu škálu rizík.
 • Zároveň si môžete sami zvoliť akú výšku spoluúčasti budete mať na poistnej zmluve, čo pri PZP nie je možné.
 • Výška spoluúčasti pri živelných pohromách môže závisieť od výšky vzniknutej škody, ale priemerne sa pohybuje na úrovni až okolo 200 €.
 • Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby, ktoré sú v zmluve automaticky obsiahnuté.
 • Keby bolo vaše auto po havárii nepojazdné alebo by vám ho v horšom prípade ukradli, poisťovňa vám môže preplatiť náklady za požičanie náhradného vozidla, ak máte túto možnosť pripoistenú.

2. Pripoistenie k PZP

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každý a kryje zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe. Ale akúkoľvek poistnú udalosť, ktorá poškodí vaše auto, vám už nehradí. Trendom však je, že niektoré poisťovne umožnia svojím klientom v rámci PZP si pripoistiť aj ďalšie riziká, medzi nimi aj živelné pohromy.

Keďže táto forma ochrany proti živlom je lacnejšia, pre mnohých klientov je aj lákavejšia.

TIP: Možnosti PZP v rôznych poisťovniach si môžete veľmi rýchlo porovnať cez náš PZP porovnávač.

Pozor! Nevýhodou pripoistenia k PZP sú však nižšie poistné limity v poistnej zmluve. V niektorej poisťovni to môže byť 500 eur, v inej 2000 eur. Vyššiu sumu ako je limit na danom riziku vám poisťovňa na vašom zničenom aute nepreplatí. Pozorne si treba preštudovať aj poistné podmienky.

3. Verejný prísľub

Sú aj poisťovne, ktoré majú riziko živlu kryté ako verejný prísľub. Ak ste to ešte nepočuli, verejný prísľub je niečo ako bonus alebo akcia, ktorú poisťovňa vyhlási na určité časové obdobie. Aby nemusela meniť všetky poistné zmluvy, poskytne krytie niektorého rizika formou verejného prísľubu. Ten sa môže vzťahovať na nové aj staršie poistné zmluvy a poisťovňa vždy presne špecifikuje, ktorých zmlúv sa verejný prísľub týka a dokedy platí. 

Ak by ste sa chceli pri živelnej udalosti spoľahnúť len na verejný prísľub, tiež si ho starostlivo prečítajte. Práve pri tejto alternatíve sa totiž stáva, že poisťovne aj bežné živelné udalosti ako je krupobitie alebo záplava z verejného prísľubu vyjmú alebo obmedzia jeho územnú platnosť.

Mohli by ste ostať nemilo prekvapení keby vaše zničené auto vyžadovalo niekoľkotisícovú opravu a vy by ste sa spoliehali na poisťovňu.

Živelné udalosti, ktoré kryjú poisťovne

 • požiar a výbuch
 • povodeň a záplava
 • krupobitie
 • víchrica, hurikán
 • zemetrasenie a zosuv pôdy
 • atmosférické zrážky
 • úder blesku
 • pád lavíny, zrútenie skál
 • ťarcha snehu alebo ľadu

Ako postupovať pri poistnej udalosti

Postup je rovnaký bez ohľadu na to, či máte uzatvorené havarijné poistenie, pripoistenie PZP alebo sa na vašu poistnú zmluvu vzťahuje verejný prísľub. 

 • V prvom rade čo najskôr po živelnej udalosti zavoláte do poisťovne a nahlásite poistnú udalosť. 
 • Následne poisťovňa vyberie obhliadkára, ktorý sa s vami skontaktuje a príde obhliadnuť auto.
 • V niektorých prípadoch môžete absolvovať obhliadku priamo v servise, s ktorým poisťovňa spolupracuje.
 • Pri nižších škodách existuje aj možnosť samoobhliadky, závisí to od konkrétnej poisťovne a od výšky škody na aute. 
 • Samoobhliadku si klienti robia väčšinou cez telefón. Odfotia škody a fotografie pošlú do poisťovne, ktorá situáciu vyhodnotí. Potom vám pošle peniaze rovno na účet, niekedy to môže byť aj do 24 hodín od zaslania fotografií. 

dvojica pri počítači so zmluvou v ruke

Sprostredkovateľ nastaví poistenie a šetrí čas

Správne nastavenie havarijného poistenia ako aj pripoistenia k PZP si vyžaduje odborné skúsenosti. Naši FinGO finanční sprostredkovatelia vám vedia správne nastaviť poistnú sumu, limity aj rozsah krytia na vašom poistení tak, aby v zmluve nedošlo k podpoisteniu.

Aby sa vám pri nehode alebo živelnej udalosti nestalo, že vám poisťovňa nepreplatí škody na zničenom aute v potrebnom rozsahu. V takom prípade by ste si poistku platili zbytočne.

Poistenie cez finančného sprostredkovateľa vám zároveň šetrí čas. Keby ste sa poisťovali sami, musíte sa vopred dohodnúť s poisťovňou a objednať sa na obhliadku auta. Sprostredkovateľ vám dokáže sám urobiť obhliadku vozidla ešte v deň podpisu zmluvy. Od toho momentu ste zároveň v rámci poistnej zmluvy chránený, keďže zo stretnutia s maklérom už môžete odchádzať poistený. 

TIP: Nezabúdajte, že vašim cieľom by nemalo byť poistiť sa čo najlacnejšie, ale čo najlepšie. Sprostredkovatelia z FinGO.sk vám s tým radi pomôžu. Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte vaša údaje a my sa vám čo najskôr ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články