Neživotné poistenie Poistenie majetku

Poistenie proti povodni a záplavám: Ako na to?


zaplavené domy, povodeň

Prívalové dažde a búrky s krupobitím spôsobujú každoročne nemalé škody na majetku Slovákov. Zatopené pivnice a zatečené steny, poškodené strechy domov či altánkov, ale aj škody na autách sa šplhajú k tisíckam eur alebo aj oveľa vyššie. Preto je dôležité mať na svojom majetku poistené aj prírodné živly.

Povodne alebo záplavy prichádzajú náhle a pred vodným živlom nedokážeme náš majetok väčšinou ochrániť. Jedinou skutočnou pomocou môže byť kvalitné poistenie, ktoré kryje aj tieto riziká a pomôže vám znížiť nemalé finančné straty. Ale čo ak sa váš dom nachádza v povodňovej oblasti a ako postupovať pri poistnej udalosti? 

Povodeň a záplava nie je to isté

Väčšina ľudí nerozlišuje pojmy povodeň a záplava, hoci je medzi nimi rozdiel. 

 • Povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. 
 • Záplava je súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj z dôvodu povodne, ale aj z dôvodu vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu. 

Vo väčšine poisťovní sú však obe tieto riziká spojené a nie je možné ich poistiť oddelene. Buď je riziko povodeň a záplava už priamo v balíku s inými živlami, alebo si ich viete dopoistiť, ale nikdy nie samostatne.

Väčšina poisťovní používa povodňové mapy

Väčšina poisťovní sa pri určovaní poistného riadi vlastnými povodňovými mapami, niektoré využívajú povodňové mapy SHMÚ. Mapy im slúžia na to, aby zhodnotili rizikovosť danej lokality, kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza. 

 • Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ohrozenej oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Prípadne nehnuteľnosť poistia na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav.
 • Iné poisťovne zas vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistnej zmluvy zisťujú, či prišlo v danej oblasti v určitom období (za posledných 5 – 10 rokov) k povodni alebo záplave. 
 • Ďalšie poisťovne môže zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku. 
 • Sú aj poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní alebo záplav v danej oblasti pred vznikom poistenia, ale skúmajú veľkosť povodne a záplavy pri poistnej udalosti.

Keďže poisťovne majú rôzny prístup k poisťovaniu týchto rizík, môže sa stať, že vám jedna poisťovňa odmietne na riziko povodeň alebo záplava nehnuteľnosť poistiť a druhá s tým nebude mať problém.

TIP: Chcete vedieť, ktorá poisťovňa bude pre vás najvhodnejšia? Porovnajte si ponuky cez našu praktickú kalkulačku.

fingo kalkulačka poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Ako si uplatniť vzniknutú škodu

Ak vás postihne povodeň či záplava, túto udalosť bez zbytočného odkladu nahláste do vašej poisťovne a riaďte sa jej pokynmi.

 • Poistnú udalosť môžete nahlásiť osobne na pobočke poisťovne, ale aj telefonicky či cez online formulár na webovej stránke poisťovne.
 • Je lepšie sa s odstraňovaním škôd neponáhľať a počkať na príchod obhliadajúceho technika z poisťovne. Výnimkou sú prípady, kedy by prílišné otáľanie mohlo spôsobiť zväčšenie už existujúcich škôd.
 • V takýchto prípadoch sa odporúča urobiť aspoň dôkladnú fotodokumentáciu, ktorú potom pri obhliadke doložíte do poisťovne.
 • Väčšina poisťovní sa snaží byť pri škodových udalostiach proklientská a hľadajú riešenie, ako by vám vedeli čo najviac pomôcť.
 • Aj cez asistenčné služby vedia poisťovne pomôcť, či už zorganizovať náhradné ubytovanie, zabezpečiť stráženie poškodenej nehnuteľnosti či poskytnúť preddavkové plnenie na začatie prác potrebných na odpratávanie bahna, zničených vecí a podobne.
 • Dôležité je komunikovať s poisťovňou, a to nielen pri prvotnej obhliadke, ale aj následne počas procesu opráv.
 • Nie je nič neobvyklé, že sa na poškodenej nehnuteľnosti vykonajú ďalšie doobhliadky, na základe ktorých likvidátor v poisťovni môže upraviť výšku plnenia.
 • Uvedomte si, že poisťovne vyplácajú poistné plnenie hlavne za vykonané opravy na nehnuteľnosti a domácnosti alebo za znovunadobudnuté veci, ktoré musíte zdokladovať.

vytopený dom

Pozor! Môžu nastať aj prípady, keď poisťovňa klientom nevyplatí plnenie. Či už kvôli tomu, že ich poistná zmluva nekryje riziko povodne a záplavy, alebo ak klient pri uzavretí zmluvy uviedol nepravdivé informácie.

TIP: Aj pri poistnej udalosti sa môžete spoľahnúť na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám poradí ako komunikovať s poisťovňou tak, aby proces prebehol rýchlo a bez problémov. 

Lokality, kde dochádza k povodniam pravidelne  

Premýšľate, čo v prípade, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, ktorá je povodniam a záplavám vystavovaná pravidelne? Poistenie nehnuteľnosti slúži na poistenie voči náhodným udalostiam, no ak sa niečo deje pravidelne, už to nie je úplne náhodná udalosť. 

Preto ak sa v niektorej oblasti povodne či záplavy vyskytujú pravidelne, s najväčšou pravdepodobnosťou domy v tejto oblasti nepoistí voči týmto rizikám každá poisťovňa. Napriek tomu vždy existuje možnosť poistiť nehnuteľnosť neštandardným spôsobom a teda na výnimku, ak to bude poisťovni dávať obchodný význam. 

Príklad: V poisťovniach, ktoré vychádzajú z povodňových máp, môžete dostať aj 100 % prirážku, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, kde sa povodne vyskytujú častejšie, aj keď tam momentálne povodeň nemusí hroziť. V takom prípade sa asi skôr poistíte v poisťovni, ktorá posúdi aktuálny stav povodňovej hrozby vo vašej oblasti a taktiež či je vaša nehnuteľnosť v dobrom technickom stave, a na základe týchto údajov sa rozhodne, či vás poistí.

Môže nastať aj taká situácia, kedy poisťovňa danú nehnuteľnosť poistí a v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí klientovi vzniknuté škody, ale následne poistnú zmluvu ukončí. 

TIP: Informujte sa ešte pred kúpou nehnuteľnosti, či si ju budete môcť v konkrétnej lokalite poistiť aj voči rizikám povodeň a záplava. FinGO.sk poradcovia vám pripravia ponuku na poistenie nehnuteľnosti a po kúpe sa tak vyhnete zbytočným nepríjemným prekvapeniam.

Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti

Je dôležité si uvedomiť, že poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na dom samotný, čiže z tohto poistenia máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na samotnej stavbe. 

 • Môžu to byť napríklad náklady na sušenie či maľovanie mokrých stien, opravy poškodených múrov, prípadne sú tam zahrnuté aj vypratávacie náklady po poistnej udalosti či dokonca náhradné ubytovanie. 
 • Poškodený alebo zničený nábytok alebo spotrebiče, t. j. vybavenie nehnuteľnosti, toto poistenie nekryje.
 • Preto ak chcete mať istotu, že vám v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí poisťovňa aj poškodené či zničené zariadenie, musíte mať uzatvorené aj poistenie domácnosti, ktoré obsahuje aj riziko povodne a záplavy. 
 • Pri poisťovaní domácnosti voči týmto rizikám uplatňujú poisťovne rovnaký prístup ako pri poisťovaní nehnuteľnosti.

Čo ak je zaplavené vaše auto

Škody na zaplavených autách hradia poisťovne hlavne z havarijného poistenia, ktoré v základnom balíku kryje aj škody spôsobené prírodnými živlami. No keďže nie každý má uzatvorené havarijné poistenie, môže vám pomôcť aj živelné pripoistenie k PZP či verejný prísľub poisťovne.

Trendom je, že mnohé poisťovne umožnia svojím klientom v rámci PZP si pripoistiť aj ďalšie riziká, vrátane živlov. Keďže táto možnosť je v porovnaní s havarijným poistením lacnejšia, pre mnohých klientov je aj lákavejšia.

 • Nevýhodou pripoistenia k PZP sú však nižšie poistné limity v poistnej zmluve.
 • V niektorej poisťovni to môže byť 500 eur, v inej 2000 eur. Vyššiu sumu ako je limit na danom riziku poisťovňa na zničenom aute nepreplatí.
 • Pozorne si treba preštudovať aj poistné podmienky. 

Fingo.sk PZP kalkulacka

Sú aj poisťovne, kde môžete pri povodniach využiť tzv. verejný prísľub. Aby poisťovne nemuseli meniť všetky poistné zmluvy, poskytnú krytie niektorého rizika formou verejného prísľubu, pričom presne špecifikujú, ktorých zmlúv sa tento prísľub týka a dokedy platí.

 • Ale ak by ste sa chceli pri povodni spoľahnúť len na verejný prísľub, starostlivo si ho prečítajte.
 • Stáva sa, že poisťovne aj bežné živelné udalosti ako je krupobitie alebo záplava z verejného prísľubu vyjmú alebo obmedzia jeho územnú platnosť.
 • Preto môžete ostať nemilo prekvapení, keby vaše zničené auto vyžadovalo niekoľkotisícovú opravu a spoliehali by ste sa len na verejný prísľub poisťovne.

TIP: Viac o poistení vozidiel proti prírodným živlom si môžete prečítať aj v našom ďalšom blogu tu.

Skontrolujte svoju poistnú zmluvu

Skúsenosti z posledných rokov nás presviedčajú o tom, že povodniam alebo záplavám môže byť vystavený prakticky ktokoľvek. Preto je najvyšší čas pozrieť sa do existujúcich poistných zmlúv a preveriť, prípadne doplniť, poistenie týchto rizík. 

Neváhajte sa obrátiť na skúsených maklérov z FinGO.sk. Pomôžu vám vybrať si nielen správne poistenie, ale aj rozsah krytia tak, aby ste boli poistkou zabezpečený proti všetkým rizikám, ktoré môžu ohroziť váš majetok. 

Kontaktovať nás môžete telefonicky na čísle 0800 60 10 60 alebo mailom na adrese kontakt@fingo.sk. Prípadne nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články