Poistenie auta

Havarijné poistenie: 10 rád, čo všetko by ste o ňom mali vedieť


ruky chránia auto. havarijné poistenie

Havarijné poistenie, nazývané aj KASKO, vám finančne pomôže pri škodách na vašom vlastnom motorovom vozidle. Či už svojho tátoša nechtiac zničíte pri nehode vy sami alebo vám ho poškodí povodeň, víchrica či vandali,… Situácií, pri ktorých vás môže ochrániť poistka, je veľmi veľa.

Čo všetko by ste o havarijnom poistení mali vedieť a ako si ho uzavrieť? Toto poistenie narozdiel od PZP nie je zo zákona povinné. No určite sa oplatí uzavrieť každému, kto denne jazdí a je na svoje auto odkázaný či už kvôli práci alebo súkromne ak napríklad vozí deti do školy, kvôli návštevám lekára a podobne.

Nikto z nás samozrejme nevie dopredu predpovedať, či sa nám škoda na aute stane alebo nestane. No len výmena čelného skla vás môže stáť viac ako 500 eur, čo podľa štatistík riešia vodiči v priemere raz za 4 roky. 

1. Havarijné poistenie – KASKO

Predstavme si, že vozidlo používate na prácu. Pri víchrici naňho padne strom, vandali vám rozbijú sklo alebo vám ho ukradnú. Zo dňa na deň ostanete bez auta, nemôžete pracovať a prídete o príjem, na ktorý môžete byť vy alebo vaša rodina odkázaná. Pre takéto prípady by ste určite mali svoje vozidlo poistiť aj havarijne. 

Každý vodič by mal zvážiť riziká, ktoré súvisia s užívaním jeho auta. Ak nebudete mať KASKO, máte našetrenú dostatočnú sumu peňazí na opravu auta alebo kúpu nového? Alebo ho nevyhnutne nepotrebuje a keď sa niečo stane, dokážete fungovať aj bez auta? Poistné vás vždy vyjde lacnejšie ako škoda, ktorá sa môže vyšplhať na stovky, alebo aj tisícky eur. 

TIP: Havarijné poistenie sa vo všeobecnosti odporúča uzavrieť najmä na nových vozidlách, ale sú aj prípady kedy klientom finančne pomohlo aj pri 10-ročnom alebo aj staršom aute.

2. Krytie havarijného poistenia

Havarijné poistenie si uplatňujete najmä vtedy, ak si vaším zavinením pri nehode spôsobíte škodu na svojom vozidle. Ak by vám škodu spôsobil niekto iný, plnenie by mohlo ísť z vinníkovho poistenia, napríklad z PZP. Poistenie sa zároveň vzťahuje aj na situácie, keď vaše vozidlo zničí živelná udalosť – napr. krúpy, požiar, ťarcha snehu a tiež na škody, ktoré spôsobené vandalmi alebo zlodejmi. 

Poistenie najčastejšie kryje tieto situácie, resp. poistné udalosti: 

 • havária 
 • škody na vozidle, rozbitie skla a podobne
 • škody spôsobené živlami (napr. požiar, povodeň a záplava, krupobitie, ťarcha snehu alebo ľadu a podobne)
 • zrážka so zvieraťom
 • krádež vozidla alebo časti vozidla
 • škody spôsobené vandalizmom
 • úraz v dôsledku havárie
 • krádež a poškodenie batožiny vo vozidle

Poisťovne majú v balíkoch havarijného poistenia rôzne kombinácie poistných rizík a zároveň ponúkajú aj doplnkové pripoistenia, ktoré si môžete vybrať podľa vlastných potrieb.

Pri výbere poistenia je potrebné dávať pozor aj na aj výluky v poistnej zmluve. V prípade výluky vám totiž poisťovňa nemusí vždy uhradiť poistné plnenie v plnej výške alebo všetky servisné náklady, ale len ich časť.

TIP: Od rozsahu krytia sa potom odvíja aj cena vášho poistenia. Ak chcete vedieť, koľko vás môže stáť poistenie vášho auta, zavolajte nám do FinGO.sk na 0800 60 10 60 a naše call centrum vás spojí s odborníkom na poistenie vo vašom okolí.

3. Určenie poistnej sumy a cena poistenia

Určenie poistnej sumy je jedným zo základných parametrov, od ktorých sa odvíja výška poistného, teda koľko budete platiť za havarijné poistenie. Určenie správnej poistnej sumy je dôležité pre likvidáciu poistnej udalosti a poisťovne ju stanovujú podľa novej (cenníkovej) hodnoty, ktorú malo auto v roku výroby. 

V praxi to znamená, že keď si kúpite nové auto za 20 000 eur aj s doplnkovou výbavou a predajca vám dal naňho zľavu 2000 eur, tak správne nastavená poistná suma je vo výške 22 000 eur. Rovnako to platí aj v prípade, ak si kúpite staršie ojazdené auto a chcete si ho poistiť. 

pzp

Príklad: Auto má dátum prvého prihlásenia v roku 2018 a jeho cenníková hodnota je 22 000 eur. Toto auto si kúpite v roku 2021 za 14 000 eur, ale pri uzatváraní poistnej zmluvy uvediete ako poistnú sumu 22 000 eur. Poisťovne požadujú takéto stanovenie poistnej sumy preto, lebo väčšina poistných udalostí je čiastkových.

Rozdiel medzi čiastkovou a totálnou poistnou udalosťou, ako aj plnením v nových alebo časových cenách, si vysvetlíme nižšie.

TIP: Havarijné poistenie vás priemerne bude stáť od 2 % z novej hodnoty vozidla. Táto cena môže byť aj vyššia aj nižšia a odvíja sa aj od modelu a veku auta, škodovosti klienta, lokality registrácie vozidla atď. Čiže napríklad pri spomínanom aute s novou hodnotou 22 000 eur by ročné havarijné poistné stálo okolo 440 eur.

4. Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Pri havarijnom poistení vám vzniká spoluúčasť. To znamená, že nejakú časť vzniknutej škody zaplatíte vy a ďalšiu časť poisťovňa. Narozdiel od PZP, pri havarijnom poistení si sami môžete zvoliť výšku spoluúčasti na vašej poistnej zmluve. Zároveň platí, že čím menší podiel spoluúčasti si zvolíte, tým drahšie bude vaše poistné a naopak.

Výška spoluúčasti

V minulosti sa najčastejšie využívala spoluúčasť vo výške 5 %, minimálne 150 eur. To znamená, že na každej poistnej udalosti sa klient finančne podieľal sumou 5 % z výšky poistnej škody, resp. minimálne 150 eurami. 

Príklad: Ak vznikla na vozidle škoda vo výške 500 eur, klient zaplatil spoluúčasť 150 eur. Ak sa škoda vyšplhala na 5000 eur, spoluúčasť klienta bola vo výške 250 eur. 

V súčasnosti sú v poisťovniach trendom fixné spoluúčasti – napríklad spoluúčasť vo výške 100 eur. Klient teda zaplatí vždy rovnakú výšku spoluúčasti bez ohľadu na výšku škody. Pri drahších autách sa zvykne používať aj spoluúčasť 10 %, minimálne 330 € alebo viac, aby sa klientovi znížila výška poistného. 

5. Priebeh poistného plnenia

Pri nehode, krádeži, resp. akejkoľvek škodovej udalosti na vašom vozidle čo najskôr zavolajte do poisťovne a nahláste poistnú udalosť. Odporúčame zavolať aj políciu, vďaka čomu sa vyhnete neskorším možným nepríjemnostiam pri riešení poistnej udalosti. Prečo? 

Poisťovňa vám môže krátiť plnenie a dôvodom môže byť nedodržanie jednej z vašich povinností, ktorou je aj zavolanie polície ak je to podľa zákona povinné – napríklad pri škodách nad 3 990 €, usmrtení alebo zranení osoby, ak bola poškodená cesta alebo verejne prospešné zariadenie.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý rozhoduje o tom či treba zavolať políciu je aj to, či sa účastníci škodovej udalosti dohodnú na tom, kto ju zavinil a písomne si to potvrdia, alebo nie. 

Takisto, keď pri škodovej udalosti nezavoláte políciu, môže na strane poisťovne vzniknúť podozrenie, či ste pri škodovej udalosti neporušili zákon (napr. z dôvodu riadenia vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok). Vďaka policajnej správe o nehode však tieto podozrenia vyvrátite. Privolanie polície vám síce zaberie viac času a ak by nehodu kvalifikovali ako porušenie zákona, tak musíte rátať aj s pokutou. No napriek tomu políciu odporúčame zavolať.

TIP: V prípade vandalizmu a krádeže je samozrejme vždy potrebné zavolať aj na políciu.

 • Poisťovňa vyberie obhliadkara, ktorý sa s vami skontaktuje a príde obhliadnuť auto. Pri nižších škodách existuje aj možnosť samoobhliadky, závisí to od konkrétnej poisťovne a od výšky škody na aute. V niektorých prípadoch vás poisťovňa pošle s autom do servisu, s ktorým spolupracuje a tam vám auto obhliadnu. 
 • Neautorizované servisy sú pre poisťovne menej dôveryhodné. Keby napr. objednali lacnejší a menej kvalitný náhradný diel, ale do faktúry za opravu napíšu, že použili originálny a drahší diel, ktorý má poisťovňa preplatiť, šlo by o poistný podvod.
 • Preto majú poisťovne niektoré servisy zazmluvnené a ak si klienti nechajú auto opraviť práve v ich zazmluvnenom servise, poskytujú im určité výhody – napríklad obhliadku urobia v servise, čo klientovi ušetrí čas alebo bude mať klient nižšiu spoluúčasť a podobne. 
 • Ak to v poistnej zmluve nemáte určené inak alebo na zazmluvnený servis nie je naviazaná zľava z poistného, môžete ísť do ktoréhokoľvek, aj neautorizovaného servisu. 
 • Priebeh a dĺžka poistného plnenia môžu byť rôzne. Závisí to aj od závažnosti poistnej udalosti, rozsahu škody aj od toho, ako rýchlo poisťovni dodáte všetky potrebné doklady. 
 • Väčšinou vyplníte záznam o nehode, doložíte kópiu vášho vodičského preukazu a technického preukazu poškodeného vozidla, prípadne aj ďalšie potrebné doklady, ktoré si môže poisťovňa vypýtať.
 • V niektorých prípadoch vám môže poisťovňa vyplatiť poistné plnenie aj za 2-3 dni, inokedy to trvá aj mesiac alebo dlhšie.

TIP: Vedeli ste o tom, že poisťovne majú aj svojich detektívov? Ak sa im niečo nepozdáva, prešetrujú okolnosti vzniku poistnej udalosti aj opravu a použité diely na autách.

Detektívi im pomáhajú odhaliť prípadné poistné podvody, aby poisťovňa nevyplatila peniaze za niečo, čo by po správnosti nemali.

6. Čiastkové a totálne škody. Aký je rozdiel v plnení

Čiastková škoda 

– Cena za opravu poškodeného auta je pri čiastkovej škode nižšia ako hodnota auta v čase poistnej udalosti. Ak je nutné nejaký diel ako napríklad nárazník, čelné sklo, prípadne časť motora vymeniť, servis ho mení za nový, drahší diel. Nemení ho teda za použitý diel, ktorý by bol vekovo rovnaký ako je vek vozidla. Poisťovňa rovno preplatí nový diel aj cenu práce, zníženú o vašu spoluúčasť dohodnutú v zmluve.  

Čiastkové škody tvoria najväčšiu časť poistných udalostí, ktoré poisťovne likvidujú. A keďže pri nich prepláca poisťovňa cenu nových dielov (teda vyplatí plnenie v novej cene), to je aj dôvod, prečo pri uzatváraní havarijného poistenia uvádzame novú hodnotu auta v roku jeho výroby a nie cenu, za akú ho kupujeme.

Krycí list 

Krycí list je dokument, v ktorom sa poisťovna zaviaže, že uhradí poistné plnenie servisu. Jeho výhodou je, že nemusíte zaplatiť servisu opravu auta z vlastných peňazí a následne ich žiadať od poisťovne, ale servisu ich uhradí priamo poisťovňa. Funguje to tak, že servis opraví auto a vystaví faktúru, ktorú doručíte do poisťovne. Likvidátor v poisťovni posúdi, či je faktúra primeraná poškodeniam, bežnej normohodine opravy a podobne. Potom vystaví krycí list, pošle ho do servisu a ten vám po obdržaní listu auto vydá.

TIP: Bežné vystavenie krycieho listu trvá cca do 48 hodín, čiže o túto dobu sa vám priemerne predĺži čas čakania na opravené auto. Poisťovne sa proces vystavenia krycieho listu snažia čo najviac zefektívniť, aby dobu čakania na auto čo najviac skrátili.

Totálna škoda 

– Pri totálnej škode oprava poškodeného vozidla stojí viac ako je jeho hodnota v čase poistnej udalosti. Niektoré poisťovne považujú škodu za totálnu už vtedy, keď oprava stojí viac ako 80 – 90 % aktuálnej hodnoty vozidla. Pri totálnych škodách vám poisťovňa preplatí celú hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti, čiže jeho časovú hodnotu zníženú o spoluúčasť a použiteľné zvyšky vozidla.

autonehoda výstražný trojuholník

Môžeme si to opäť vysvetliť na príklade vozidla, o ktorom sme už písali vyššie. 

Príklad: Cenníková cena vozidla v roku 2018 je 22 000 eur, v roku 2021 je aktuálna hodnota vozidla 14 000 eur. Na zmluve je dohodnutá fixná spoluúčasť 150 eur. Stane sa havária a servis vyčísli opravu na 9 000 eur. Ide o čiastočnú škodu, servis vám auto opraví a poisťovňa vám preplatí 8 850 eur (9000 eur – 150 eur spoluúčasť). 

Ak by ale oprava vozidla stála 14 000 eur alebo viac, poisťovňa vám opravu nepreplatí. Vyhlási škodu za totálnu a zaplatí vám 14 000 eur – minus vaša spoluúčasť 150 eur a – mínus použiteľné zvyšky vozidla, ktoré sa dajú predať (pre tento príklad sú použiteľné zvyšky napríklad v hodnote 3000 eur). Čiže poisťovňa vám vyplatí 10 850 eur a vy sa môžete rozhodnúť, či použiteľné zvyšky predáte vy sami alebo využijete služby poisťovne a zvyšky s jej pomocou predáte za 3000 eur. K tomu, čo vám zaplatí poisťovňa (10 850 eur) tak môžete dostať ešte 3000 eur – spolu 13 850 eur.

TIP: Za poistné plnenie môžete dať svoje auto aj opraviť, čo robia hlavne klienti so staršími autami, ktoré nie sú také komplikované na opravu ako nové modely. Toto riešenie sa najviac oplatí, ak máte vlastný autoservis, resp. si viete opraviť auto svojpomocne a teda lacnejšie. Nezabúdajte ale, že oprava auta môže byť napokon drahšia ako vyplatená suma od poisťovne.

7. Poistenie finančnej straty GAP

GAP je zaužívaná skratka pre poistenie finančnej straty. Aj si ho uzavriete, poisťovňa vám pri totálnej škode doplatí rozdiel medzi aktuálnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a tým, čo ste predajcovi zaplatili pri kúpe vozidla. Opäť si to vysvetlíme na príklade.

Príklad: V roku 2018 ste si kúpili od predajcu nové auto za 20 000 eur (po zľave 2 000 eur). Uzatvorili ste si havarijné poistenie na poistnú sumu 22 000 eur a GAP na sumu 20 000 eur. V roku 2021 vám auto ukradnú alebo ním havarujete a poisťovňa označí poistnú udalosť ako totálnu. Pre jednoduchšie pochopenie tohto príkladu vám ho ukradnú. Poisťovňa určí aktuálnu hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti za 14 000 eur. Z havarijného poistenia vám vyplatí 13 850 eur, tak ako sme písali vyššie. Z GAP poistenia vám ešte vyplatí ďalších 6 000 eur (20 000 eur, ktoré ste zaplatili za auto – mínus 14 000 eur aktuálna hodnota auta v čase poistnej udalosti). 

Môžeme teda povedať, že vďaka havarijnému poisteniu a GAP poisteniu by ste si mohli po totálnej poistnej udalosti aj v roku 2021 kúpiť nové auto za 20 000 eur. 

TIP: GAP poistenie slúži ako pripoistenie k havarijnému poisteniu. Uplatňuje sa pri totálnych škodách a uzatvára sa hlavne pre novšie autá.

8. Asistenčné služby pri havarijnom poistení

Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby. Ich rozsah sa môže líšiť v závislosti od každej poisťovne. 

K najčastejším poskytovaným asistenčným službám patrí:

 • oprava vozidla na mieste
 • odtiahnutie a úschova vozidla v prípade poruchy alebo havárie
 • pomoc pri defekte
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo prázdnej nádrže
 • preprava osôb

9. Územná platnosť havarijného poistenia

Pri uzatváraní havarijného poistenia sa môžete v niektorých poisťovniach rozhodnúť, akú územnú platnosť bude mať vaše poistenie. Väčšina havarijných poistení má nastavenú územnú platnosť pre celú Európu. Ale môžete si vybrať, aby platilo len na území Slovenska alebo na území určitých vybraných susedných štátov. 

Samozrejme platí, že čím väčšia je územná platnosť, tým vyššie poistné zaplatíte.

10. Uzatvorte si poistenie so skúseným odborníkom

Rovnako ako PZP, aj havarijné poistenie si môžete v dnešnej dobe uzatvoriť aj online. No vždy je lepšie, ak sa pri výbere poistenia, vhodných pripoistení alebo doplnkových služieb, poradíte aj s odborníkom. Finanční sprostredkovatelia z FinGO.sk majú prehľad o celom poistnom trhu a objektívne vám porovnajú ceny, podmienky aj výluky v poistných zmluvách v rôznych poisťovniach. 

TIP: Naši makléri vám pri výbere poistenia radi pomôžu a odporučia kvalitné poistenie, ktoré bude najlepšie pre vaše auto či motorku. Klientom často pomáhame aj pri kontrole ich poistných zmlúv, či už ide o staršie PZP, alebo havarijnú poistku, ktoré sú už nevýhodné.

Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt a naše call centrum vás spojí so skúseným odborníkom vo vašom okolí. Ušetríme vám čas, bezplatne vám poradíme a odporučíme to najvýhodnejšie poistenie vhodné práve pre vášho motorového tátoša.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články