Fingo radí Poistenie auta

Prasknuté čelné sklo? Na PZP sa nespoliehajte


Prasknuté čelné sklo a PZP

Poškodenie čelného skla od kamienka vymršteného spod kolesa okoloidúceho auta je jednou z najčastejších škodových udalostí na motorovom vozidle. Aj vy ste boli dodnes presvedčený, že takto poškodené alebo rozbité čelné sklo vám poisťovňa automaticky preplatí z PZP vinníka? Nie je to pravda.

V článku sa dočítate:

  • Kedy poisťovňa preplatí prasknuté čelné sklo
  • Ako by ste mali v tomto prípade postupovať
  • Ako vám poslúži pripoistenie čelného skla
  • Aké výhody majú aj iné pripoistenia k PZP
  • Ako si pripoistenie uzavriete rýchlo s FinGO.sk

Poisťovňa vám nemusí automaticky preplatiť škodu na čelnom skle. Na túto skutočnosť upozorňuje Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk: „Poisťovne síce majú povinnosť vzniknutú škodu uhradiť z PZP, ale iba v prípade, keď je známy vinník nehody a keď poisťovňa usúdi, že sa škodová udalosť skutočne stala spôsobom, ktorý obaja účastníci nehody opisujú.“

Príklad: Predstavte si, že idete autom po ceste a okolo vás prechádzajú ďalšie autá. Vy ako šofér viete veľmi ťažko určiť, spod ktorého kolesa auta odskočil kameň na vaše čelné sklo, čiže dokážete ťažko označiť vinníka, môžete si len tipnúť. Na druhej strane vy ako vodič – škodca nemôžete vedieť, či spod vášho kolesa odskočil alebo neodskočil kameň do okoloidúceho vozidla, pri jazde to necítite. Taktiež nemáte odkiaľ vedieť, či už poškodený nemal čelné sklo prasknuté a zastavil vás len preto, aby sa škoda preplatila z vášho poistenia.

Netreba zabúdať ani na to, že výška vášho poistného v PZP závisí aj od vašej škodovej histórie, čiže od toho, koľko poistných udalostí ste spôsobili.

„Poisťovne sa veľakrát opierajú práve o to, že klienti si v týchto prípadoch len myslia, ako mohla škoda vzniknúť, ale nemôžu si byť istí, že to tak naozaj aj bolo. V takýchto situáciách vie byť nápomocná kamera zabudovaná v aute, ktorá by zachytila vznik tejto poistnej udalosti,“ vysvetľuje Fajnor.

Ako sa v tomto prípade postupuje

Prvou podmienkou, aby poisťovňa poskytla poistné plnenie z PZP teda je, aby bol známy vinník nehody. To znamená, že ak za jazdy z okoloidúceho vozidla odskočí skalka, ktorá vám poškodí čelné sklo, musíte vozidlo zastaviť a jeho vodič sa musí ku škode priznať.

„V prípade, ak sa vám vozidlo nepodarí zastaviť, alebo jeho vodič svoju zodpovednosť odmietne, budete znášať náklady spojené s opravou alebo výmenou čelného skla v plnej výške. Rovnako v prípade, ak k takejto udalosti došlo bez toho, aby bolo možné jednoznačne určiť vinníka,“ upozorňuje Fajnor.

  • Vyhraté však nemáte ani vtedy, keď sa vám vozidlo podarí zastaviť a jeho vodič uzná svoju zodpovednosť za škodu, čo potvrdí aj svojím podpisom na Zázname o nehode.
  • Dokonca ani prítomnosť polície nemusí stačiť, aby vám bolo priznané poistné plnenie.
  • Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási. Alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať.
  • Ideálne je, ak má poškodený k dispozícii videozáznam, z ktorého je evidentné, že ku škodovej udalosti došlo spôsobom, aký popisuje.

„Ak je možné jednoznačne určiť vinníka nehody, nebýva problém s poistným plnením zo strany poisťovne,“ dodáva Fajnor.

 

Ako situáciu posudzujú poisťovne

Ak však videozáznam nemáte k dispozícii, bude veľmi ťažké poisťovni dokázať, akým spôsobom ku škodovej udalosti došlo. Myslí si to aj Fajnor: „Vždy je to na posúdení poisťovne, či daná poistná udalosť sa mohla stať spôsobom, ktorý poškodený nahlási. Poisťovne sa bránia proti zneužívaniu zo strany klientov a každú poistnú udalosť prešetrujú a posudzujú individuálne. Dokazovanie viny je v takýchto prípadoch veľmi komplikované.“

Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási. Alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať.

Pripoistenie čelného skla 

Jednou z možností je uzatvorenie havarijného poistenia, ktoré automaticky preplatí všetky náklady spojené s výmenou alebo opravou čelného skla. „Pri plnení z havarijného poistenia stačí, ak klient nahlási poistnú udalosť, zdokladuje poškodenie čelného skla a predloží poisťovni faktúru. Poisťovňa si odráta spoluúčasť dohodnutú v zmluve a zvyšné náklady preplatí poistenému v plnej výške.”     

Čo však v prípade, ak si nechcete uzatvoriť havarijné poistenie, pretože máte staršie auto, alebo jednoducho nechcete platiť niekoľko stoviek ročne za poistku? Riešením môže byť pripoistenie čelného skla, ktoré si môžete veľmi jednoducho dojednať ku svojmu povinnému zmluvnému poisteniu.

V niektorých poisťovniach si klient môže veľmi jednoducho k svojmu PZP dojednať rôzne pripoistenia,“ radí Štefan Fajnor. 

Môže ísť nielen o najčastejšie využívané pripoistenie čelného skla, ale napríklad aj o pripoistenie živlu, stretu so zverou, úrazu vodiča a posádky, vandalizmu a krádeže, pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla a ďalšie pripoistenia.“

TIP: Možnosti PZP a rôznych pripoistení si môžete porovnať rýchlo a jednoducho cez náš praktický PZP porovnávač. 

Aké výhody majú pripoistenia

Výhodou pripoistení je výrazne nižšie poistné ako pri havarijnom poistení. Kým za havarijné poistenie zaplatíte niekoľko stoviek eur ročne, pripoistenie čelného skla na sumu do 500 eur, čo je pri väčšine bežných áut dostatočný limit, vás bude stáť približne 50 eur za rok. 

“Klientom jednoznačne odporúčam nespoliehať sa na poistku vinníka, ale poistiť sa voči tomuto riziku aj iným spôsobom,“ radí Fajnor a dodáva: „Pokiaľ klient nechce platiť havarijné poistenie, pripoistenie čelného skla je veľmi efektívny nástroj, ako môže minimalizovať dopady takejto škodovej udalosti na svoju peňaženku.“

TIP: Jednotlivé pripoistenia majú nižšie limity krytia a sú zamerané len na určité riziko a preto sú aj cenovo dostupnejšie.

Ako si pripoistenie uzatvoríte? 

Pripoistenie čelného skla, ako aj ostatné pripoistenia, si môžete veľmi jednoducho uzatvoriť online aj prostredníctvom našej stránky. Dajte však pozor, pripoistiť si tieto riziká v rámci PZP môžete iba v tej istej poisťovni, v ktorej máte uzatvorené základné PZP a ktorá má tieto pripoistenia v ponuke.

Pri niektorých pripoisteniach je nutné vyhotoviť a dodať do poisťovne potrebnú fotodokumentáciu. V opačnom prípade vám poisťovňa môže vypovedať zmluvu alebo po vzniku poistnej udalosti môže zvýšiť spoluúčasť alebo dokonca odmietnuť poistné plnenie.

TIP: Bližšie informácie vám radi poskytnú naši finanční sprostredkovatelia z FinGO.sk.

Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte vaše údaje a my sa vám čoskoro ozveme.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články