Fingo radí Životné poistenie

Úraz vám môže pokaziť leto, ale aj obrátiť život naruby. Viete, ako sa správne poistiť?

Podvrtnutia, zlomeniny, natrhnuté svaly, ale aj zranenia chrbtice či hlavy. Leto sa u detí aj u dospelých každý rok spája s vyšším výskytom úrazov. Tie nekončia „len” pokazenými prázdninami či dovolenkou, v horšom prípade žiaľ vedú aj k vážnym operáciám, trvalým následkom či k invalidite. Zdravotné, ale aj finančné dôsledky týchto udalostí vás dokážu ovplyvniť na celý život. Ako vám môže pri úrazoch pomôcť životné poistenie? A ako postupovať pri poistných udalostiach?

V článku sa dočítate:

 • Ako súvisí nebezpečenstvo úrazu so životným poistením?
 • Aké rôzne pripoistenia kryjú následky po úrazoch?
 • Ako nahlásiť poisťovni úraz a čo budete k tomu potrebovať?
 • Koho môže poisťovňa odmietnuť poistiť?

Stačí sekunda nepozornosti a úraz je na svete. Netýka sa to len detí, ale aj dospelých. Práve v letnom období plnom športových a voľnočasových aktivít, dochádza k úrazom najčastejšie.

Bohužiaľ, niektoré z nich vás nemusia „prebolieť” za pár dní a dokonca ani za niekoľko týždňov. Pri ich liečbe a prípadných následkoch vám finančnú injekciu poskytne životné poistenie. Ak ho máte nastavené správne, budete môcť po úraze fungovať bez obáv o finančnú situáciu seba alebo svojej rodiny. Naplno sa môžete sústrediť na liečbu, rehabilitáciu a všetky úkony s tým spojené.

Pokles či výpadok príjmu pokryje životné poistenie

V rámci životného poistenia si môžete zvoliť rôzne krytia, ktoré vás budú chrániť v prípade úrazu. Z menších pripoistení sú to denné odškodné za liečbu úrazu, hospitalizácia, chirurgický zákrok a z väčších sú to hlavne trvalé následky úrazu. Ak máte poistené všetky tieto zložky, môžete získať poistné plnenie zo všetkých pripoistení naraz. Nesmieme však zabúdať ani na invaliditu, ktorá môže vzniknúť z fyzických aj psychických diagnóz. V drvivej väčšine prípadov invaliditu spôsobujú vážne ochorenia ako sú nádory, choroby svalovej a obehovej sústavy či duševné ochorenia. Človek však môže zostať invalidný aj po úraze.

Viac tipov, ako sa správne poistiť nájdete v blogu Ako si vybrať životné poistenie v roku 2023 a čo má obsahovať.

V závere roka 2022 poberalo invalidný dôchodok takmer 224-tisíc Slovákov. Z nich takmer dve tretiny boli osoby s mierou postihnutia do 70 % a ich priemerný dôchodok predstavoval 231 eur. U invalidov s mierou postihnutia nad 70 % je priemerná penzia vo výške 470 eur. Pri pohľade na tieto štatistiky je jasné, že by ste životné poistenie nemali podceňovať. Ak už životné poistenie máte, nezabudnite ho pravidelne kontrolovať a v prípade potreby aktualizovať. Medzi poisťovňami sú rozdiely, každá môže kryť rôzny rozsah kritických ochorení aj úrazov. 

Fingo.sk životné poistenie kalkulačka

Ako vám môžu po úraze pomôcť rôzne pripoistenia?

Veľa Slovákov životnému poisteniu nerozumie a nevedia, v akých situáciách im dokáže pomôcť. Nižšie si vysvetlíme, aké pripoistenia viete využiť práve pri úrazoch a v konkrétnych príkladoch opíšeme, koľko peňazí pri nich poisťovne môžu vyplatiť. Je dôležité zdôrazniť, že pri životnom poistení neexistuje univerzálny produkt pre každého, práve naopak, treba si ho nastaviť individuálne podľa vašich potrieb, finančnej aj rodinnej situácie. O tom, čomu sa vyhnúť pri uzatváraní životného poistenia, sa dočítate v blogu 7 častých chýb pri životnom poistení, ktoré vás môžu stáť veľa

Najlepšie urobíte, ak oslovíte špecialistu na životné poistenie, ktorý vám pomôže pri voľbe vhodných pripoistení, nastavení poistných súm a odporučí poisťovňu, ktorá pre vás môže byť najvhodnejšia.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Pripoistenie trvalé následky úrazu sa vzťahuje na udalosti, pri ktorých dôjde následkom úrazu k trvalému telesnému poškodeniu. Môže ísť napríklad o ochrnutie, zníženú hybnosť pohybového aparátu, stratu končatín či prstov, ale aj čiastočnú alebo úplnú slepotu, hluchotu a podobne. Poistné plnenie poisťovňa vyplatí jednorazovo a jeho výška závisí od rozsahu trvalého poškodenia. Ak je v zmluve dojednané poistné plnenie s tzv. progresiou, znamená to, že poisťovňa vyplatí násobok podľa dohodnutej sumy. Napríklad pri poistnej sume 40 000 eur a 500 % progresii v prípade rozsiahleho telesného poškodenia ako je napríklad strata zraku, klientovi vyplatí 5-násobok zo 40 000 eur, čiže 200 000 eur.

Príklad: Pri páde z múrika si poraníte lakeť a dôjde k strate hybnosti ruky. Pripoistenie trvalých následkov úrazu máte uzavreté na sumu 40 000 eur, s progresívnym plnením. Ak bude v lekárskej správe exaktne napísané, že došlo k zníženej hybnosti kĺbu, poisťovňa vám vyplatí percentuálne plnenie z poistnej sumy 40 000 eur + násobok progresie. Napríklad pri trvalom následku 12 % telesného poškodenia môžete vďaka progresii  získať odškodnenie nielen 12 %, ale 18 % z poistnej sumy. V tomto prípade vám  poisťovňa za trvalý následok straty hybnosti ruky vyplatí 7 200 eur.

TIP: Väčšina poistných udalostí z trvalých následkov úrazu sú s poškodením do 20 %, preto je dôležité mať vhodne nastavené progresívne plnenie. Niektoré poisťovne „zapínajú” progresiu (a teda vyplácajú vyššie poistné) už od 5 % telesného poškodenia, iné až od 20 %.

INVALIDITA

Invalidita môže vzniknúť z fyzických aj psychických diagnóz. Viete si zvoliť poistné krytie na čiastočnú invaliditu nad 40 % alebo plnú nad 70 %. Invaliditu uznáva Sociálna poisťovňa alebo posudkoví lekári. Poistencovi na základe jeho zhoršeného zdravotného stavu určia percento, ktoré vyjadruje pokles schopnosti pracovať v porovnaní so zdravým človekom. Od uznaného percenta invalidity sa potom odvíja výška invalidného dôchodku a ak máte uzavreté životné poistenie, tak aj výška poistného plnenia vo vašej poisťovni.

Príklad: Ak by ste mali uzatvorené pripoistenie invalidity nad 40 % s poistnou sumou 40 000 eur a stane sa vám úraz alebo diagnóza, ktorú uzná Sociálna poisťovňa alebo posudkový lekár (v závislosti od poisťovne) nad 40 %, poisťovňa vám vyplatí celú dojednanú poistnú sumu vo výške 40 000 eur. Poistné plnenie môže byť vyplatené jednorazovo alebo ako mesačná renta. Odporúčame však zvoliť si jednorazové vyplatenie invalidity.

DENNÉ ODŠKODNÉ ZA LIEČBU ÚRAZU

Pri tomto pripoistení si zvolíte dennú dávku, ktorú od poisťovne budete dostávať počas doby liečenia úrazu. Táto denná dávka sa v závislosti od poisťovne môže pohybovať od 5 eur až do 70 eur, zväčša si ľudia volia dávku 10 až 20 eur.  Pripoistenie sa bežne využíva  v prípadoch liečby zlomenej ruky, vykĺbenej kľúčnej kosti alebo vyvrtnutého členku.

Príklad: Ak budete mať uzatvorené pripoistenie denné odškodné za liečbu úrazu na sumu 15 eur, tak v prípade, že by ste si zlomili členok a liečba potrvá 60 dní, poisťovňa vám vyplatí sumu 900 eur (60 dní x 15 eur).

HOSPITALIZÁCIA

Pri tomto pripoistení je určená poistná suma na deň, ktorú dostanete pri pobyte v nemocnici. Podmienkou vyplatenia je, že musíte ostať v nemocnici cez polnoc, resp. najmenej 24 hodín – každá poisťovňa má túto podmienku stanovenú inak. Hospitalizácia sa môže vzťahovať na úrazy všetkého druhu, ktoré si vyžadujú pobyt v nemocnici.

CHIRURGICKÝ ZÁKROK

Vzťahuje sa na chirurgické zákroky, ktoré môžu byť potrebné po úraze. Môže ísť napríklad o otvorené rany na tvári a na tele, natrhnuté alebo roztrhnuté časti kože, podkožia a podobne. Pozor, z tohto pripoistenia sú vylúčené estetické zákroky, ktoré sa nepovažujú za poúrazové stavy.

Ako poisťovni nahlásiť úraz a aké lekárske správy môžete potrebovať?

 • Ak sa vám prihodí nečakaný úraz a máte uzavreté životné poistenie, oznámte to vašej poisťovni čo najskôr. Môžete tak urobiť online, či už elektronicky cez internetovú stránku poisťovne, kde nájdete kontaktný formulár alebo aj telefonicky.
 • Ak máte finančného sprostredkovateľa, ideálnou voľbou je, ak to za vás vyrieši on a celý proces vám zjednoduší.
 • Poisťovňa si následne vyžiada potrebné podklady, lekárske správy, potvrdenie o hospitalizácii a podobne.
 • Pri dennom odškodnom za liečbu úrazu obvykle stačí doložiť lekársku správu, v ktorej je zaznamenaný úraz a dátum začiatku liečby.
 • V prípade trvalých následkov úrazu je potrebné priložiť aj správu, v ktorej lekár zaznamená percentuálny rozsah trvalého poškodenia tela.
 • Ak ide o invaliditu, vo väčšine poisťovní je potrebný posudok lekára zo Sociálnej poisťovne.
 • Dôležité je komunikovať s poisťovňou a dodať jej kompletné podklady. Aj od vašej spolupráce závisí, ako rýchlo poistný likvidátor dokáže prešetriť poistnú udalosť.
 • Peniaze z poistného plnenia vám vyplatia najneskôr do 15 dní od ukončenia šetrenia udalosti.

Niektorých klientov poisťovne nepoistia, dôvodov je viacero

Sú aj skupiny ľudí, ktorých poisťovne na úrazy nepoistia. Ide o klientov, ktorí vykonávajú vysoko rizikovú pracovnú činnosť alebo sa venujú nebezpečným športovým či adrenalínovým aktivitám. Týka sa to profesionálov i amatérov. Môže ísť o parašutizmus, bungee jumping, skydiving, prípadne nebezpečné bojové športy. Čo sa týka rizikových povolaní, reč je napríklad o vojakoch, ktorí boli vyslaní na misie do ozbrojených konfliktov alebo ide o ľudí, ktorí manipulujú s vysokým elektrickým napätím na výškových stožiaroch. 

Ďalšou nepoistiteľnou skupinou sú klienti, ktorí do poistenia vstupujú  s úrazom z minulosti. Pred vznikom životného poistenia je dôležité, aby ste pravdivo vyplnili zdravotný dotazník, v ktorom poisťovne zisťujú zdravotný stav klienta. Do dotazníka zaznamenáte napríklad ochorenia, na ktoré sa liečite, pravidelne užívané lieky a takisto aj úrazy, ktoré ste prekonali pred vstupom do poistenia. V niektorých poisťovniach vás na tieto úrazy už nepoistia vôbec, v iných vás poistia, ale s obmedzenými poistnými limitmi alebo za oveľa vyššiu cenu. 

Porovnáme vám možnosti a skontrolujeme staršie zmluvy

Výber životného poistenia rozhodne nepodceňujte. Obráťte sa na skúsených odborníkov, ktorí majú prehľad o cenách, podmienkach, ale aj výlukách či háčikoch rôznych poistných produktov na trhu. Vedia vám ich objektívne porovnať s ohľadom na vaše potreby, životnú aj finančnú situáciu.

Finančných sprostredkovateľov z FinGO.sk nájdete na celom Slovensku. Bezplatne a nezáväzne vám skontrolujeme aj vaše staršie poistné zmluvy. Budete si tak istí, že vás pred nepredvídanými situáciami chránia naozaj dostatočne. 

Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články