Fingo radí Osobné financie Pandémia Životné poistenie

7 častých chýb pri životnom poistení, ktoré vás môžu stáť veľa


Časté chyby v životnom poistení vám môžu zbytočne spôsobiť problémy. Poisťovňa vám potom v ťažkej životnej situácii nemusí vyplatiť poistné plnenie, hoci ste si poistku poctivo platili niekoľko rokov. Ako si poistenie uzavrieť, aby vám pomohlo tak, ako to naozaj môžete potrebovať?

V článku sa dočítate:

 • Prečo najlacnejšie životné poistenie nemusí byť najvýhodnejšie
 • Aké finančné problémy môžu nastať, ak životné poistenie podceníte 
 • Aké zmeny treba hlásiť poisťovni a kedy poistnú zmluvu skontrolovať 
 • Prečo je už investičné životné poistenie zastaralý produkt a neoplatí sa 
 • Životné poistenie si viete uzavrieť aj online. Ako to prebieha vo FinGO.sk
 • Ďalšie tipy, ktoré sa vám zídu ak už poistku máte alebo si ju len chcete uzavrieť 

1. Chcete platiť čo najmenej, ale nebudete dostatočne krytí

Podľa prieskumu FinGO.sk sa až 74 % ľudí zaujíma o najlacnejšie životné poistenie. Ľudia sa predovšetkým zameriavajú na nízku cenu na úkor kvalitného poistného krytia. Ale ak nechcete podceniť životné poistenie, poistné sumy v jednotlivých pripoisteniach by ste mali mať nastavené tak, aby vám plnohodnotne nahradili výpadok príjmu a pokryli obdobie spojené so zdravotnými ťažkosťami.

TIP: Cena poistenia sa odvíja hlavne od výšky vašich záväzkov, najmä úverov, takisto od vášho príjmu a rodinnej situácie. Vo všeobecnosti by sa poistné malo pohybovať od 5 do 10 % z vášho príjmu.

NA ČO DAŤ POZOR: Ak si uzavriete len najlacnejšie poistenie, v zmluve vám môžu chýbať dôležité pripoistenia alebo vás poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm. Potom pri vážnom úraze alebo ochorení môžete ostať nemilo prekvapený, ak vám poisťovňa nevyplatí peniaze alebo dostanete oveľa menej ako budete reálne potrebovať.

Je rozdiel, či vám poisťovňa napríklad pri diagnostikovaní rakoviny vyplatí 5-tisíc alebo 20-tisíc eur. Mesačne vás to môže stáť o 5 či 10 eur viac, ale poistná ochrana je niekoľkonásobne vyššia.

Fingo.sk životné poistenie kalkulačka

2. Životné poistenie podceňujete na úkor poistenia majetku

Podľa prieskumu viac ako polovica ľudí (56 %) podceňuje životné poistenie na úkor poistenia majetku. Čiže poistenie bytu, domu alebo auta berieme ako samozrejmosť, ale na nečakaných životných situáciách spojených s našim zdravím nám až tak nezáleží. 

Majetok je stále na prvom mieste a pre mnohých ľudí je dôležitejší ako ich vlastné zdravie, resp. krytie možných neočakávaných chorôb, úrazov a smrti. Súvisí to ale aj s tým, že poistenie majetku je v niektorých produktoch povinné. Napríklad povinné zmluvné poistenie pri automobiloch alebo poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky pri hypotéke.

NA ČO DAŤ POZOR: Predstavte si, že splácate hypotéku. Aby ste načerpali úver, poistíte si svoju nehnuteľnosť proti živlom ako je víchrica, povodeň, požiar, no životné poistenie si neuzavriete. Nedajbože sa vám stane úraz s trvalými následkami, ostanete invalidný alebo vás postihne kritické ochorenie ako je rakovina a váš príjem ostáva obmedzený. Ohrozené je ďalšie splácanie úveru, ale aj fungovanie vašej rodiny. Nehovoriac o riziku smrti, kedy výpadok príjmu živiteľa rodiny spôsobí vážny problém a úver ostane na pozostalých.

TIP: Aby sa nestalo, že rodina ostane bez príjmu a strechy nad hlavou, ideálnou voľbou je kryť tieto riziká cez životné poistenie. Viete si ho prispôsobiť aj podľa toho, či splácate hypotéku sami, alebo ste v úvere dvaja. Pri poistnej udalosti potom dostanete peniaze, ktoré pomôžu vám aj vašej rodine.

3. Pri zmenách zabúdate svoje poistenie aktualizovať

Približne 4 z 10 klientov, ktorí majú životné poistenie, zabúdajú poisťovni nahlásiť dôležité zmeny. Napríklad ak dlhé roky pracujú ako zamestnanci a neskôr prejdú na živnosť, pri tomto type príjmu sa im zídu iné pripoistenia, napr. pripoistenie PN. Ľudia to nevnímajú ako dôležitú vec, a tým pádom to neriešia.

Poisťovniam však treba povinne nahlasovať zmenu kontaktných údajov, zmenu rizikovej skupiny povolania, takisto prechod od zamestnania k živnosti alebo aj to, ak ste nezamestnaní. Ak poisťovňa nemá v zmluve aktuálne informácie a stane sa poistná udalosť, môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia alebo aj zamietnuť poistnú udalosť v plnom rozsahu.

Najčastejšie sa to stáva ak je človek nezamestnaný a chce si uplatniť poistné plnenie z PN-ky.

NA ČO DAŤ POZOR: Ako sme už uviedli vyššie, jednou z výhod životného poistenia je, že je to flexibilný finančný produkt. Čiže vaše poistenie dokážete počas jeho trvania kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii, pridať alebo ubrať pripoistenia, zvýšiť alebo znížiť poistné sumy a tak ďalej.

Preto ak už máte uzavreté životné poistenie, mali by ste požiadať odborníka o kontrolu vašej zmluvy aspoň 1-krát za 2 roky alebo pri každej významnejšej životnej udalosti akou môže byť aj svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, zmena rizikovosti povolania, výraznejšia zmena vo vašom príjme a podobne. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú výber vhodných pripoistení, nastavenie poistných súm aj cenu poistenia.

4. Poistíte len jedného člena rodiny, väčšinou len živiteľa

Podľa prieskumu 35 % klientov si uzatvorí poistenie len pre živiteľa rodiny a ostatní členovia ostanú nepoistení. Toto riešenie je rozumné a nevidím v tom problém. Ak je poistený živiteľ rodiny, tak to pokladám za úspešný prvý krok v logike poistenia. Živiteľ rodiny musí byť vždy prvý poistený. Ak vám to dovoľujú finančné možnosti rodiny, tak je optimálne, aby boli krytí aj ostatní členovia domácnosti, ale nie je to nevyhnutné.

rodina pod strechou

NA ČO DAŤ POZOR: Podstatné je, aby bol živiteľ rodiny krytý na najvážnejšie riziká spojené s jeho záväzkami, príjmom a rodinou. Odporúčam krytie rizika smrti, invaliditu, kritické choroby, trvalé následky úrazu a pripoistenie dlhodobej PN-ky. Samozrejme, môžete si vybrať aj z ďalších pripoistení ako je hospitalizácia, denné odškodné následkom úrazu, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu vášho povolania.

TIP: Ak sa neskôr rozhodne vaša rodina poistiť aj partnera a deti, často sa to oplatí v rovnakej poisťovni ako je poistený živiteľ rodiny. Aj kvôli zľavám, ktoré poisťovne poskytujú, ak je na zmluve viac osôb.

5. Chcete byť poistení len v poisťovni, na ktorú ste zvyknutí

Približne pätina Slovákov (22 %) pri výbere vhodného poistenia preferuje len jednu poisťovňu, s ktorou majú skúsenosti oni sami alebo ich rodina. Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa a platí to aj v prípade poistného trhu. Častokrát sa stretávam s názorom, že klienti sú zvyknutí na jednu značku poisťovne a nedajú na ňu dopustiť.

Ak vám poisťovňa ponúka kvalitné krytie, nevidím v tom problém. Skôr je problém, ak preferujete svoj názor na úkor názoru odborníka a ďalších odporúčaných možnosti, ktoré môžu byť pre vás výhodnejšie aj v inej poisťovni.

NA ČO DAŤ POZOR: V poisťovniach na trhu sú veľké rozdiely, a to nielen v cene poistného, ale hlavne v možnostiach a podmienkach rôznych pripoistení. Takisto v maximálnych poistných sumách, ktoré poisťovne vyplácajú klientom a každá poisťovňa môže mať v podmienkach aj iné výluky, teda situácie, kedy klientom nevyplatí poistné plnenie.

TIP: Výber vhodného poistenia vždy závisí od vašich individuálnych potrieb. Odporúčam sa poradiť s finančným sprostredkovateľmi z FinGO.sk, ktorí poznajú produkty viacerých poisťovní na trhu, vedia ich objektívne porovnať a vybrať pre vás to najvhodnejšie riešenie.

Maklér vám vysvetlí všetky možnosti bez toho, aby uprednostňoval len jedno riešenie tak ako to robia v poisťovni.

6. Chcete si s poistením aj sporiť – preferujete investičné poistenie

Pätina ľudí (20 %) ešte stále preferuje investičné životné poistenie pred rizikovým, hoci priamym investovaním by svoje peniaze zhodnotili výhodnejšie. Aj tento výsledok prieskumu môže súvisieť so spomínanou nízkou finančnou gramotnosťou ľudí a zaužívanými dogmami. Veľa klientov stále vyhľadáva životné poistenie s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov, nakoľko sú na to zvyknutí. Držia sa zaužívaného a boja sa zmeny.

Investičné životné poistenie je však zastaralý produkt. Podobne ako sa vyvíja napríklad technika, mobily, je to aj s poistením. To, čo bolo v minulosti top a fungovalo ako najlepšia voľba na trhu, dnes už neplatí.

NA ČO DAŤ POZOR: Ak si chcete sporiť, efektívnejšie je uzavrieť si samostatne rizikové životné poistenie a samostatne si sporiť, resp. investovať. Na finančnom trhu totiž v súčasnosti nájdete oveľa zaujímavejšie možnosti na zhodnotenie peňazí. Samostatné investovanie do fondov je v porovnaní so sporením cez investičné životné poistenie aj poplatkovo lacnejšie.

Fingo.sk investovanie kalkulačkaTIP: Ale ak už investičné životné poistenie máte a chceli by ste ho zrušiť, požiadajte o pomoc odborníka. V týchto zmluvách často treba dodržať dohodnutú dobu trvania zmluvy, aby ste jej predčasným zrušením neprišli o finančný výnos, ktorý je na to naviazaný.

7. V zmluve zamlčíte zdravotný stav či športovú činnosť

Podľa prieskumu 17 % klientov pri uzatváraní poistenia podcení svoj zdravotný stav, športovú činnosť alebo pracovné zaradenie. To sa im však neskôr môže vypomstiť. Klienti neprikladajú vážnosť hlavne svojmu zdravotnému stavu. Práve po jeho zamlčaní sa potom stretávame aj s neplnením poistných udalostí.

Ako príklad môžeme uviesť, ak klient v dotazníku neuvedie svoj zvýšený index BMI alebo že sa lieči na vysoký krvný tlak a následne dostane infarkt alebo iné ochorenie, na ktoré vplývajú práve spomínané zamlčané rizikové faktory. Rovnako je to aj so zľahčovaním rizikovej športovej a pracovnej činnosti. Niekedy sa dokonca stretávam aj s prípadmi, kedy klient vedome zamlčí danú skutočnosť, aby na celkovom poistnom platil menej na úkor kvalitného poistného krytia.

NA ČO DAŤ POZOR: Ak do poistenia vstupujete ako aktívny športovec, klient s rizikovým povolaním alebo s nejakými zdravotnými komplikáciami, môže byť poistenie pre vás o niečo drahšie. Aj preto je dôležité, aby ste pravdivo odpovedali na všetky otázky v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou zmluvy životného poistenia. Na konci podpíšete vyhlásenie, že ste na ne odpovedali pravdivo. Keď si neskôr budete nárokovať poistné plnenie, poisťovňa si môže vyžiadať vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu so všetkými údajmi o vašom zdravotnom stave.

Ak poisťovňa zistí, že ste v zdravotnom dotazníku niečo zatajili, nemusí vám poskytnúť poistné plnenie a dokonca vám môže poistenie aj zrušiť.

Životné poistenie si viete uzavrieť aj online

Na trhu životného poistenia v roku 2021 pokračoval trend digitalizácie a inovácií. Novinkou je aj to, že poistenie sa dá uzavrieť aj online. Ako to prebieha? 

 • S maklérom FinGO.sk si dohodnete online stretnutie cez niektorú z webových komunikačných aplikácií.
 • Po analýze vašich potrieb vám maklér elektronicky pošle návrh zmluvy. 
 • Podpíšete ju vektorovým podpisom, platbou alebo cez QR kód. 
 • Dokumenty po podpise dostanete vy, poisťovňa aj váš maklér elektronickou formou
 • Elektronicky môže prebiehať aj ďalšia komunikácia a následný servis, prípadné úpravy vašej zmluvy a podobne.

Porovnáme vám možnosti a skontrolujeme staršie zmluvy

Výber životného poistenia rozhodne nepodceňujte. Obráťte sa na skúsených odborníkov, ktorí majú prehľad o cenách, podmienkach, ale aj výlukách či háčikoch rôznych poistných produktov na trhu. Vedia vám ich objektívne porovnať s ohľadom na vaše potreby, životnú aj finančnú situáciu.

Finančných sprostredkovateľov z FinGO.sk nájdete na celom Slovensku a bezplatne a nezáväzne vám skontrolujeme aj vaše staršie poistné zmluvy. Budete si tak istí, že vás pred nepredvídanými situáciami chránia naozaj dostatočne. 

Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články