Životné poistenie

Ako si vybrať životné poistenie v roku 2024 a čo má obsahovať


Rastúce úrokové sadzby na hypotékach prirodzene zvýšili obavy ľudí, či dokážu utiahnuť svoje mesačné splátky. Zároveň sa začali viac zaujímať o ochranu svojho príjmu formou životného poistenia. Jeho výber a správne nastavenie netreba podceňovať. Viete, podľa čoho sa rozhodnúť? Aké životné poistenie je pre vás najlepšie? Čo všetko má obsahovať a aké pripoistenia si zvoliť? 

V článku sa dočítate: 

 • Ako si vybrať najlepšie životné poistenie
 • Čo si viete v životnom poistení pripoistiť
 • Príklady, ako sa poistiť ak splácate hypotéku
 • Čo všetko si všímať v poistnej zmluve
 • Čo sa najčastejšie nachádza vo výlukách
 • Prečo sa oplatí skontrolovať staršiu poistku s FinGO.sk

Životné poistenie slúži na prekonanie ťažkej životnej situácie spôsobenej úrazom alebo chorobou. Ako by malo vyzerať najlepšie životné poistenie, aké si vieme uzavrieť? Malo by nám vykryť naše záväzky, či už ide o splátky hypotéky a iných úverov, ale aj pokryť bežné mesačné výdavky domácnosti, aby sme nemuseli siahať po úsporách alebo neskončili v dlhoch. Žiaľ, nikdy neviete čo sa môže stať.

U každého z nás môžu nastať neočakávané situácie. Je lepšie byť na ne pripravený ako prekvapený. 

Ako si vybrať životné poistenie 

Ak po úraze či kvôli závažnému ochoreniu nebudete môcť pracovať a prídete o svoj príjem alebo jeho časť, môžete sa dostať do finančných problémov. Vaše príjmy klesnú, no výdavky ostanú rovnaké. Dokonca sa kvôli liečbe, rehabilitácii či ďalšej potrebnej starostlivosti môžu zvýšiť.  

Preto by ste mali pri výbere vášho životného poistenia myslieť hlavne na to, v akej životnej a finančnej situácii sa nachádzate a čo plánujete do budúcna. 

Čo si viete v životnom poistení pripoistiť

Hlavnou úlohou životného poistenia je krytie rizík a prevencia voči neočakávaným životným situáciám. Preto sa viete pripoistiť na hlavné riziká spojené s úrazom, chorobou a v najhoršom prípade smrťou.

Pripoistenia by ste si mali vyberať s ohľadom na vašu životnú situáciu, ktorá je u každého individuálna. Iné pripoistenia môže preferovať aktívny športovec a iné rodina s dieťaťom.

Môžu to byť napríklad tieto:

 • ak splácate hypotéku – smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu, dlhodobá práceneschopnosť
 • mamička s dieťaťom – práceneschopnosť
 • aktívny športovec – chirurgický zákrok, trvalé následky úrazu, denné odškodné
 • senior – kritické choroby, úrazy
 • dieťa – hospitalizácia, drobné úrazy, denné odškodné, detské kritické choroby

Neviete, čo sú to kritické choroby? Prečítajte si náš článok Onkologické a iné kritické ochorenia sú finančne náročné

Ste zatiaľ slobodný a splácate hypotéku? Alebo už máte rodinu? Aj v závislosti od toho si prispôsobíte poistenie tak, aby vám dostatočne „krylo chrbát”. 

PRÍKLAD 1: 30-ročný muž je slobodný, má hypotéku 100 tisíc eur

Ak ste ešte mladý, nezadaný, ale splácate hypotéku, mali by byť v rámci životného poistenia krytý aspoň na výšku svojich záväzkov – úverov. Z pripoistení odporúčam mať krytú smrť, invaliditu, kritické choroby a trvalé následky úrazu – ideálne s progresívnym plnením, ktoré predstavuje odstupňovanie výšky poškodenia poisteného. Zjednodušene povedané, čím vyššie poškodenie tela, tým vyššie poistné plnenie od poisťovne

V prípade dlhodobejšieho výpadku príjmu sa zíde aj pripoistenie PN-ky, resp. v prípade úrazu aj denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia. Nastavenie krytia závisí aj od typu jeho príjmu a povolania, teda či je zamestnaný alebo živnostník, či pracuje v rizikovom povolaní, prípadne sa venuje rizikovejším športom.  

TIP: Pripoistenie pre prípad smrti odporúčam s klesajúcou poistnou sumou, keďže. postupným splácaním bude výška jeho hypotéky klesať. Pripoistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou je vhodné najmä ľudí, ktorí splácajú vysoké úvery.

PRÍKLAD 2: Rodina s 1 dieťaťom býva v zdedenom dome

V tomto príklade ide o rodinu s dieťaťom, ktorá nemá hypotéku. Pri nastavení životného poistenia preto nemusia byť sumy jednotlivých pripoistení viazané na výšku záväzkov (úverov). Stačí ak budú krytí na riziká, ktoré môžu ohroziť ich príjmy. Odporúčam krytie rizika smrti (s konštantnou poistnou sumou), invaliditu, kritické choroby, trvalé následky úrazu (rovnako ako v prvom príklade s progresívnym plnením), denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia alebo pripoistenie PN-ky.

Samozrejme, rodičia si môžu vybrať aj z ďalších pripoistení ako je napríklad hospitalizácia, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu ich povolania. No podstatné je, aby boli krytí na najvážnejšie riziká spojené s ich záväzkami, príjmom a rodinou.

TIP: Rodičia sa môžu poistiť aj spolu na jednej zmluve, čo je väčšinou cenovo výhodnejšie. Ak máte dieťa, nezabudnite poistiť aj svoju ratolesť.

Chcete vedieť viac? Ďalšie rady a tipy nájdete v článku Poistenie pre deti 

Čo si všímať v poistnej zmluve

Ako prvé si všímajte účel svojho životného poistenia a s tým spojené riziká vzhľadom na vašu životnú situáciu.

Príklad: Rozdielne výšky poistných súm a pripoistení bude využívať napríklad rekreačný športovec a profesionálny športovec, človek pracujúci v administratíve oproti vodičovi kamiónu, klient s hypotékou a klient bez hypotéky. 

 • Veľmi dôležitou súčasťou pri výbere poistenia okrem vyššie spomínanej športovej činnosti a rizikovosti pracovného odvetvia, je aj aktuálny zdravotný stav, s ktorým vstupujete do poistenia. 
 • Ak si nie ste istí, či vás životná poisťovňa príjme do poistenia bez prirážok alebo výluk, ideálne je ak vám finančný sprostredkovateľ urobí predbežné ocenenie v danej poisťovni. 
 • Po predbežnom ocenení budete presne vedieť, čo vám poisťovňa bude kryť a čo nie (niektoré ochorenia, ktorými ste už trpeli, poisťovňa môže vylúčiť). 

Fingo.sk životné poistenie kalkulačka

Čo sa najčastejšie nachádza vo výlukách

Čo sú to výluky z poistenia

Ide o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a zmluvách, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo časť poistného plnenia. Ľudskou rečou povedané – ide o udalosti, ktoré sú vylúčené z prípadného poistného plnenia už pred vašim vstupom do poistenia. 

Sú dva typy výluk:

Prvý typ výluk tvoria tie, ktoré má poisťovňa jasne definované vo svojich poistných podmienkach pri jednotlivých pripoisteniach.

 • ide napríklad o výluky poistenia smrti pri teroristickom útoku, vojnových konfliktoch, HIV/AIDS, samovražde do dvoch rokov
 • ďalšie výluky sú pri jednotlivých typoch pripoistení či už z choroby alebo úrazu pri extrémnych športoch, úmyselnom poškodení vlastného zdravia alebo duševných chorobách

Druhý typ výluk nastáva, ak do poistenia vstupujete s úrazom alebo chorobou, ktorú ste nadobudli predtým. Poisťovňu o tom informujete v zdravotnom dotazníku.

 • napríklad ak ste mali v minulosti zlomenú kľúčnu kosť, v prípade ďalšieho úrazu zlomenia kľúčnej kosti vám už poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, a tým pádom máte tento úraz vo výlukách
 • rovnako je to pri diagnostikovaní kritického ochorenia (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia a mnoho ďalších). Ak vstupujete do poistenia s kritickým ochorením, tak vás poisťovňa zoberie do poistenia, ale s výlukou na danú diagnózu, resp. s čiastočným krátením poistného plnenia. To znamená, že keby ste na danú diagnózu znova ochoreli, tak vám nevyplatí poistné plnenie v plnom rozsahu, ale môže ho skrátiť na nižšiu sumu 
 • v niektorých prípadoch sa stáva, že poisťovňa klienta vzhľadom na jeho zhoršený zdravotný stav úplne vylúči z niektorých pripoistení

Ojedinele sa môže stať aj to, že poisťovňa klientovi úplne zamietne vstup do poistenia, prípadne ho poistní iba na minimálne poistné sumy.

Prečo si skontrolovať staršie životné poistenie

Kontrolu životného poistenia odporúčam aspoň 1-krát za 2 roky, prípadne pri každej významnejšej životnej zmene akou môže byť svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, alebo zmena rizikovosti povolania. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú výber pripoistení aj nastavenie poistných súm. 

Viaceré poisťovne navrhujú klientom prehodnotenie poistných súm z dôvodu vysokej inflácie. V tomto prípade sa určite oplatí spojiť sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý dokáže najlepšie posúdiť adekvátnosť návrhu poisťovne.

Zároveň treba myslieť na to, že tak ako sa neustále vyvíja a napreduje každé odvetvie na svete, tak isto sa vyvíja aj poistný trh a s ním spojené novinky a aktualizácie. Vznikajú nové aktuálnejšie balíčky pripoistení, vyvíjajú resp. aktualizujú sa jednotlivé pripoistenia, krátia sa čakacie lehoty, redukujú sa výluky.

Príkladom je aj pripoistenie kritických chorôb:

 • V minulosti mali poisťovne v ponuke jeden balíček kritických chorôb, dnes máte na výber z niekoľkých balíčkov – základný balíček, komplexný balíček, ženské kritické choroby, mužské kritické choroby, balíček násobného plnenia kritických chorôb alebo karcinóm in situ (počiatočné štádium rakoviny).
 • Rozdiel je aj v jednotlivých kritických chorobách vzhľadom na evolúciu. Tie ochorenia, ktoré boli aktuálne v minulosti, samozrejme v poistných balíčkoch ostali a pribudli k nim ďalšie.

Podobne je to aj s pripoistením invalidity:

 • Dnes si viete zvoliť, či chcete byť krytý na čiastočnú invaliditu (od 40 %) alebo plnú, resp. trvalú invaliditu (od 70 %). Dokonca v minulom roku priniesla jedna poisťovňa na trh aj invaliditu od 55 %.
 • Pripoistenie invalidity si zároveň môžete zvoliť v rôznych formách plnenia – jednorazovo, s klesajúcou poistnou sumou či s mesačnou výplatou/rentou.

TIP: Aký je rozdiel medzi invaliditou od 40 % a 70 %? Invaliditu uznáva Sociálna poisťovňa. Jej posudkoví lekári každému poistencovi podľa jeho zdravotného stavu určia percento, ktoré vyjadruje jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravým človekom. Od uznaného percenta invalidity sa potom odvíja aj výška invalidného dôchodku.

Poraďte sa bezplatne s nezávislým odborníkom

Ak si chcete uzavrieť kvalitné životné poistenie, spoľahnite sa pri výbere na odborníka. Finanční sprostredkovatelia z FinGO.sk majú prehľad o celom poistnom trhu, sú nezávislí a poistenie vám vyberú a nastavia tak, aby zohľadňovalo vaše individuálne potreby a ciele.

Naši makléri majú dlhoročné skúsenosti a môžete sa na nich obrátiť aj so staršími zmluvami životného poistenia. Nájdete nás na pobočkách na celom Slovensku, viete sa s nami spojiť aj telefonicky alebo online.

Zavolajte nám na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme. 

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články