Finančné správy Fingo radí Reality

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2024. Ako na to?


daň z nehnuteľností

Daňové povinnosti sa nám zvyčajne spájajú s prvým jarným mesiacom – marcom. Preto veľa ľudí zabúda na termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je vždy už koncom januára. A zároveň aj preto, že toto daňové priznanie nemusíte podávať každý rok. Kedy vám táto povinnosť vznikne, kde sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva a aké sú sankcie za nesplnenie tejto povinnosti? 

V článku sa dočítate:

  • Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
  • Kde priznanie podáte a akú daň budete platiť
  • Čo znamená čiastkové daňové priznanie
  • Čo ak je vlastníkov nehnuteľnosti viac
  • Aké sankcie hrozia, ak to nestihnete
  • S čím vám ešte pomôže FinGO.sk

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa v roku 2023 stali vlastníkmi (prípadne nájomcami alebo správcami) nehnuteľnosti a tá podlieha dani z nehnuteľností. Môže ísť o pozemok, stavbu, dom, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Daňové priznanie takisto musia podať vlastníci nehnuteľností, u ktorých vlani nastali zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane – napríklad sa zmenila výmera alebo účel využitia pozemku a podobne.

Pre vznik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. 1. 2024. To znamená, že ak ste v roku 2023 napríklad kúpili nehnuteľnosť, ktorá podlieha dani z nehnuteľností, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 1. 2024.

Pri zmluvnom prevode pritom nie je rozhodujúci dátum podpisu kúpnej zmluvy, ale deň vydania rozhodnutia, ktorým sa vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povoľuje.

Príklad: Ak ste kúpnu zmluvu na byt podpísali napríklad 30. 11. 2023, ale rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané až 5. 1. 2024, nevznikla vám povinnosť podať daňové priznanie k 31. 1. 2024. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností budete povinný podať až k 31. 1. 2025.

Kde sa podáva daňové priznanie?

  • Daň z nehnuteľnosti je tzv. miestna daň. To znamená, že správu tejto dane vykonáva obec, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Neposudzuje sa teda to, kde máte trvalý pobyt alebo sídlo podnikania.
  • Daňové priznanie podáte na úrade danej obce na predpísanom vzorovom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Vzorové tlačivo si môžete stiahnuť tu.
  • Daňové priznanie môžete podať osobne na oddelení miestnych daní obecného, resp. mestského úradu, alebo ho vyplniť a zaslať elektronicky či klasicky poštou. 

TIP: Podrobnejšie informácie a formuláre aj s návodom na vyplnenie majú mnohé obce zverejnené aj na svojich internetových stránkach. 

Čiastkové daňové priznanie

Ak ste už v minulosti podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale k 1. 1. 2024 sa stanete vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde ku zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. To isté platí aj v prípade, ak vám vlani zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

Pre čiastkové daňové priznanie platí rovnaká lehota, čiže do 31. 1. 2024. Podávate ho na rovnakom vzorovom tlačive, na ktorom vyznačíte, že ide o čiastkové daňové priznanie. V čiastkovom priznaní ste povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Kto podáva daňové priznanie, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb?

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ak sa tak spoluvlastníci dohodnú, môžu podaním daňového priznania poveriť jedného zo spoluvlastníkov, ktorého si určia. Túto skutočnosť vyznačia v príslušnom priznaní. 

Ak je pozemok alebo nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva iba jeden z manželov.

Ako často sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok. Podáte ho iba vtedy, ak príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene, či už vlastníctva (napr. predaj alebo kúpa), alebo k zmene účelu užívania.

Čiže ak ste v minulosti už podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností a v priebehu roka 2023 u vás nedošlo k žiadnej zmene vlastníctva alebo účelu užívania nehnuteľnosti, príslušný správca dane vám automaticky aj v tomto roku zašle platobný výmer s výškou dane z nehnuteľností, ktorý musíte uhradiť v lehote podľa pokynov správcu dane. 

Sadzba dane z nehnuteľností

Výšku dane z nehnuteľností vypočíta na základe vášho daňového priznania správca dane, takže obec či mesto, kde podáte daňové priznanie. Rozhodnutie o výške dane aj s termínom, dokedy musíte daň uhradiť, vám pošlú poštou. 

Sankcie

Ak by ste daňové priznanie zabudli podať, alebo to nestihnete do 31. januára 2024, správca dane vám môže uložiť pokutu. Môže to byť najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 eur, ale najviac 3 000 eur. 

TIP: Ak ste si vlani brali hypotéku, možno máte nárok aj na daňový bonus na úroky z hypotéky. Viac sa dočítate v článku našej odborníčky.

Naši skúsení a fundovaní finanční sprostredkovatelia z FinGO.sk vám radi poradia aj ohľadom poistenia vašej nehnuteľnosti alebo odporučia, kam investovať, aby ste si nasporili napríklad na rekonštrukciu bývania. 

Fingo.sk investovanie kalkulačka

Profesionálni makléri z FinGO.sk vám môžu skontrolovať aj staršie poistné či úverové zmluvy. Spolupracujú so všetkými etablovanými bankami a poisťovňami, preto vedia objektívne porovnať ich podmienky a odporučiť vám to najlepšie riešenie s ohľadom na vašu aktuálnu situáciu. Za naše služby nič neplatíte a radi vám pomôžeme. 

Zavolajte nám do FinGO.sk na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte vaše kontaktné údaje vo formulári nižšie a spojíme vás so skúseným finančným maklérom vo vašom okolí.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články