Hypotéky

Úverový register. Čo všetko o vás prezradí?

úverový register

Chceli by ste požiadať o hypotéku, ale mali ste v minulosti ťažkosti so splácaním svojich záväzkov? Banka tieto problémy ľahko odhalí pri skúmaní vašej platobnej disciplíny. Všetky omeškania na splátkach, nepovolené prečerpania alebo zamietnuté žiadosti o úver sú totiž podrobne evidované v úverovom registri. Čo to vlastne úverový register je a na čo slúži?

Úverový register je zjednodušený názov pre Spoločný register bankových informácií (SRBI), v ktorom sú evidované všetky bankové úvery. Pôžičky a leasingy nebankových spoločností sú zasa evidované v Nebankovom registri klientských informácií (NRKI). 

V týchto registroch je evidovaný každý dlžník, spoludlžník alebo ručiteľ, na ktorého rodné číslo je vedená akákoľvek zmluva o úvere, hypotéke, pôžičke, leasingu, povolenom prečerpaní či kreditnej karte.

V registri sa evidujú viaceré údaje ako sú názov finančnej inštitúcie, typ a výška úveru aj jeho zostatok, splátka, omeškané splátky, počet omeškaní, výška limitov kreditných kariet a povolených prečerpaní aj čerpanie. Nájdete tu aj všetky žiadosti o úver a ich stavy, vrátane zamietnutých žiadostí, spolu s dátumami. Všetky tieto údaje sa v SRBI aj NRKI uchovávajú počas doby platnosti úverovej zmluvy a ešte 5 rokov po splatení úveru. Po piatich rokoch sú údaje z registra automaticky vymazané.  

S týmito informáciami pracujú banky pri skúmaní vašej bonity. Preto ak chcete požiadať o hypotéku, nie je na škodu mať vopred k dispozícii takýto komplexný prehľad o prípadnom rozsahu omeškaní na úveroch a podľa toho zvoliť ďalšiu stratégiu. Výpis z úverového registra však nie je povinnou prílohou žiadosti o úver. Preto ak ste nikdy neboli v omeškaní so splátkami, prípadne vaša úverová minulosť je čistá, nemusíte si o výpis z registra žiadať.

Ako sa k výpisu z úverového registra dostať?

Stav vašich záznamov v úverovom registri si môžete skontrolovať veľmi jednoducho. O výpis zo SRBI a / alebo NRKI môžete požiadať písomne prostredníctvom žiadosti o poskytnutie odpisu osobných údajov, ktorú nájdete na webe oboch registrov (SRBI alebo NRKI). Vyplnenú žiadosť pošlete na adresu registra, uvedenú v spodnej časti tlačiva. Žiadosť však môžete podať aj osobne v sídle prevádzkovateľov registrov, ktoré sa nachádza v Bratislave. Na podanie a prevzatie výpisu z registra môžete splnomocniť aj inú osobu, napríklad finančného sprostredkovateľa. Tlačivo na splnomocnenie nájdete tiež na webe.

Výpis je štandardne vyhotovený do 30 dní od podania žiadosti a zaslaný poštou na dobierku. Poplatok za každý výpis (SRBI aj NRKI) je 4€ + poštovné, pri osobnom prevzatí zaplatíte iba 4€. Pokiaľ žiadate o výpisy z oboch registrov, zaplatíte poplatok za oba.

Ak potrebujete informácie urgentne, môžete požiadať o expresné vydanie výpisu, za ktorý si ale priplatíte. Písomnú žiadosť o poskytnutie expresného výpisu vybavia do piatich pracovných dní za poplatok 14€ + poštovné. Osobne máte za rovnaký poplatok výpis vyhotovený na počkanie.

Ako vám môžu byť údaje z úverového registra užitočné?

Informácie, ktoré sú v úverových registroch, slúžia bankám na získanie prehľadu o žiadateľovi o úver. Pokiaľ ste svoje záväzky splácali vždy riadne a včas, nemusíte sa ničoho obávať. Problémom môžu byť omeškania v splácaní, nepovolené prečerpania účtu či kreditnej karty, ale aj zamietnuté žiadosti o úver. Negatívny záznam v úverovom registri však ešte nemusí automaticky znamenať, že sa k hypotéke nedostanete. K hodnoteniu údajov v úverovom registri totiž pristupujú jednotlivé banky rôzne. Pre vás ako klienta je však veľmi náročné správne vyhodnotiť, či máte alebo nemáte šancu získať nový úver. Preto je vhodné, ešte pred samotným podaním žiadosti o úver, poradiť sa so skúseným finančným sprostredkovateľom, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám. Ten vám na základe výpisu z úverového registra môže pomôcť s vybavením hypotéky v banke, kde je jej schválenie priechodné. Pre skontaktovanie sa s FinGO finančným sprostredkovateľom vo vašom okolí vyplňte údaje v našom hypotekárnom porovnávači, alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0800 60 10 60, prípadne emailom na adrese kontakt@fingo.sk. 

Kategórie

Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie majetku Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články