Fingo radí Investície

Čo sú to ETF fondy a aké sú ich výhody?

ETF fondy investovanie prasiatko

Chcete ochrániť vaše peniaze pred infláciou a zároveň ich efektívne zhodnotiť? Vyskúšajte investovanie do ETF fondov, ktoré sa tešia stále väčšej obľube Slovákov a v porovnaní s podielovými fondmi majú niekoľko výhod. Ide o fondy, ktoré sú obchodované priamo na burze a svojím výnosom vás môžu milo prekvapiť.  

V článku sa dočítate:

 • Čo sú to ETF fondy
 • Ako funguje investovanie do ETF fondov
 • Aké rôzne typy ETF fondov existujú 
 • Aké sú výhody ETF oproti iným fondom 

ETF fondy

ETF fondy využívajú menší a inštitucionálni klienti, ktorí hľadajú nové formy investovania. Ich ročný výnos môže byť 6 až 10 %, aj preto si tento typ fondov obľúbilo množstvo našich klientov. Investovanie do ETF fondov má však aj iné výhody ako vyšší výnos. Nezaberú vám veľa času, nepotrebujú vysoký vstupný kapitál a oproti podielovým fondom ušetríte aj na poplatkoch.

Čo je to ETF fond?

Celým názvom exchange-traded fund, skrátene ETF fondy, sú fondy zložené z viacerých aktív, ktoré na burze nakupuje obchodník s cennými papiermi. Na americkej burze sa nimi obchoduje od roku 1993. Úplne prvý ETF fond vznikol v roku 1990 v Toronte a v Európe začali vznikať v roku 1999. Odvtedy sa vytvorili tisícky ETF fondov, ktoré sa líšia podľa sektorov, typov aktív a krajín, kde vznikli.

ETF sú spravované fondy, ktoré pasívne kopírujú ceny akcií alebo indexov, ktoré obchodník s cennými papiermi na burze nakupuje. Ich hodnota sa odvíja od ceny podkladového aktíva, ktorým môže byť zlato, ropa, rôzne komodity alebo dlhopisy.

ETF fond môže nakupovať aj akciové indexy ako to robí napríklad najznámejší ETF fond – americký Index S&P 500. Ten sleduje vývoj 500 najväčších akciových firiem. Jeho hodnota sa potom odvíja od akcií firiem, ktoré má vo svojom portfóliu.

Ako sa líšia ETF fondy od ostatných fondov

ETF fondy fungujú podobne ako napríklad podielové fondy, zásadný rozdiel je však v tom, že v prípade ETF fondov klient neinvestuje do podielových listov, ale obchoduje s nimi na burze, podobným spôsobom ako s akciami. 

Ak si chcete pozrieť detailnejšie porovnanie ETF a podielových fondov, prečítajte si blog Podielové fondy vs ETF: Aký je medzi nimi rozdiel? 

Ako funguje investovanie do ETF fondov

Investovanie do ETF fondov je pasívne investovanie na burze, na ktorej sa nakupujú akcie a investujú sa do tzv. indexov. Nikam nevoláte a neskupujete akcie či podiely firiem priamo, ako to poznáte z filmov. Vybrať si môžete pokojne iba jeden fond, pretože ten je zložený z množstva tried starostlivo vyberaných aktív.

Likvidita ETF fondu závisí od likvidity podkladového aktíva, pričom peniaze z fondu môžete mať na účte od 5 do 30 dní. Odporúčaná doba investovania je minimálne 3 roky, počas ktorých treba počítať s tým, že hodnota fondu môže pravidelne stúpať aj klesať.

Odmenou za vašu ochotu riskovať však môže byť výnos, ktorý bude vzhľadom na nižšie poplatky vyšší ako u tradičnejších podielových fondov. Keďže ide o pasívne investovanie, poplatky za správu sú nižšie, môžu byť zhruba od 0,1 do 0,4 % z investovanej sumy.

Ako investovať do ETF fondov

Dnes už je investovanie do ETF fondov naozaj jednoduché. Pre investorov, ktorí si dokážu sami vybrať vhodného a bezpečného brokera a zostaviť si kvalitné portfólio, je tu možnosť investovať priamo cez brokera. Pre ostatných, ktorí nie sú v tejto oblasti doma, je tu druhá možnosť a tou je prenechanie správy investície tretej strane. Niekomu, kto zabezpečí, že investor neurobí žiadnu chybu a zbytočne nepríde o peniaze. 

Na začiatku je vždy dobré urobiť si prehľad o dostupných možnostiach. Začať môžete napríklad našou kalkulačkou.

Chcete sa dozvedieť kam investovať svoje peniaze? A či je lepšie investovať jednorazovo alebo si investíciu rozložiť? Prečítajte si náš blog Poradíme vám, kam investovať 5 000 eur

Typy ETF fondov

Tak ako podielové fondy, aj ETF sa delia na viaceré typy. Najčastejšie sa rozdeľujú podľa toho, do akých aktív investujú. Ako investor si môžete vybrať z rôznych ETF fondov, ako sú indexové ETF fondy, sektorové ETF fondy, komoditné alebo menové ETF fondy a iné. Aké sú medzi nimi rozdiely a čo nakupujú jednotlivé fondy si popíšeme nižšie.

Indexové ETF fondy

Tieto fondy sú charakteristické tým, že ich zloženie a pomer akcií je vyberaný za účelom kopírovania vývoja cien akciového indexu. Reagujú tak na vývoj celosvetového trhu. Ak trh rastie, stúpa aj jeho hodnota a naopak, ak klesá trh, klesá aj fond. Správca indexového ETF fondu mení jeho zloženie tak, aby zodpovedalo jednotlivým akciovým indexom. 

TIP: Tento typ patrí medzi najobľúbenejšie, lebo je priamo naviazaný na najvýznamnejšie akciové indexy ako napríklad Dow Jones alebo S&P 500.

Sektorové ETF fondy

Ide o fondy, ktorých portfólio obsahuje cenné papiere firiem najúspešnejších vo svojom trhovom segmente. Môžu to byť cenné papiere automobilových, finančných, energetických, farmaceutických či biotechnologických firiem, ktoré patria medzi najvýznamnejších hráčov na trhu. Hovorí sa im aj odvetvové ETF fondy a radi ich využívajú konzervatívnejší investori, pretože ich hodnota je stabilnejšia. Do sektorového fondu môže investor vložiť svoje prostriedky preto, lebo verí danému segmentu, ale nechce investovať iba do akcií jednej firmy. 

Komoditné fondy

Tento typ ETF fondu prináša možnosť priamo investovať do obľúbených komodít ako sú drahé kovy, nerastné suroviny alebo “mäkké” komodity. Ich cieľom je sprístupniť komodity širšiemu okruhu investorov. Nákup neprebieha formou akcií alebo samotnej komodity, ale prostredníctvom termínovaného kontraktu. Predstavuje akúsi formu zmluvy uzatvorenej na určitý čas, počas ktorého je zaistená cena komodity v budúcnosti. Je to akási záruka, tzv. ”futures” , vďaka ktorej môže investor nakupovať výhodnejšie, za dohodnutú cenu v budúcnosti.

Menové ETF fondy

Ako už vyplýva aj z názvu, tento fond by mal odzrkadľovať vývoj určitej meny. Môže mať vo svojom portfóliu nielen jednu, ale aj viac mien. Obsahuje hotovosť danej meny alebo termínovaný kontrakt na jej neskorší nákup. ETF fondy majú v obľube investori, ktorí sa chcú vyhnúť obchodovaniu cez Forex, ale chcú investovať do cenového vývoja mien, napríklad do amerického dolára či eura.

Dlhopisové ETF fondy

Dlhopisový fond obsahuje dlhopisy rôznych podnikov a firiem, pričom môže ísť aj o štátne podniky. Keďže všetky ETF fondy sú riadené pasívne, dlhopisový ETF kopíruje vývoj a rast dlhopisov týchto podnikov. Má zväčša nízku likviditu a považuje sa za stabilnejší. 

Pákové ETF fondy

Pákové ETF fondy sú špecifické tým, že na vývoj akciových indexov reagujú obzvlášť citlivo. Znamená to, že akýkoľvek pohyb podkladového aktíva bude mať na hodnotu pákového ETF fondu oveľa väčší vplyv, ako v prípade, že by šlo o indexový ETF fond.  Môže to viesť k nárazovo vyššiemu zisku, ale aj k strate. Jeho cieľom je hodnotu niekoľkonásobne zvyšovať. Prvý pákový fond vznikol až v roku 2006. ETF s pákovým efektom svojim zložením kopírujú indexový fond, ale kapitál fondu by mal popri kapitále investorov zabezpečiť zvýšený výnos.

Inverzné ETF fondy

Do inverzných a pákových ETF fondov sa odporúča investovať krátkodobo a sú určené k rýchlejším a impluzívnejším obchodom. Inverzný typ ETF fondu je opakom pákového, pretože by mal profitovať nie zo zisku akciových indexov, ale z ich straty. Keď hodnota podkladového aktíva rastie, inverzný ETF stúpa. Investori tak môžu profitovať z tzv. medvedieho trhu, čiže vtedy zarábajú na poklese trhu. Oba typy ETF fondov, pákový aj inverzný, sa snažia zisk dosiahnuť na dennej báze, aj preto ich treba dôkladne sledovať a vyhodnocovať.

Dividendové ETF fondy

Tento typ fondov je určený pre strednodobé až dlhodobé investovanie. Je zložený z akcií s vysokými dividendami rôznych spoločností a podnikov s relatívne stabilnou hodnotou. Fondy môžu obchodovať s rôznymi menami a krajinami. Napríklad americký dividendový ETF fond Vanguard Dividend Appreciation má vo svojom portfóliu firmy ako Coca-Cola, Wal-Mart, Pepsi, IBM a iné.

Výhody ETF fondov

Nízke náklady

ETF fondy získali na popularite aj vďaka svojim nízkym nákladom. Keďže ide o pasívne investovanie, poplatky za správu a riadenie sú oveľa nižšie a pohybujú sa približne od 0,07 do 0,4 %. V porovnaní s priemernými poplatkami pri podielových fondoch je to značný rozdiel, keďže tie si účtujú za správu od 0,5 % do 3 % a poplatky v tejto výške investorov pripravia o značnú časť výnosov. 

Vysoká likvidita

Zaujímavá pre investorov je aj likvidita ETF fondov. Vybrať si svoju investíciu aj so ziskom si môžete v rozmedzí od 5 do 30 dní od zadania vašej požiadavky na výber. Presnejšie to závisí od podkladového aktíva, v ktorom sú vaše prostriedky zainvestované. Aj to je rozdiel oproti podielovým fondom, kde je vstup a výstup investora o niečo komplikovanejší a zdĺhavejší.

Široká diverzifikácia

Ako investor si môžete vybrať z tisícky ETF fondov na trhu, pričom väčšina je rizikovo diverzifikovaná už len svojim zložením. Čo to znamená? Triedy aktív ETF fondov môžu byť z rôznych odvetví, krajín a môže sa v nich obchodovať rôznymi menami. Pomer a zloženie týchto fondov je široko diverzifikované za účelom čo najvyššieho zisku. Rizikovosť je ale v každom iná, preto sa oplatí pri výbere vhodných ETF poradiť so skúseným investičným špecialistom. 

Daňové výhody a transparentnosť

Pri investovaní do ETF sa zisk zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Môžete tu využiť oslobodenie od dane, tzv. časový test. Podmienkou je, aby ste držali nakúpené ETF  aspoň jeden rok. 

ETF fondy nakupujú akcie priamo na burze, ktorá je prísne kontrolovaná a transparentná, čo tiež zvyšuje dôveryhodnosť tohto typu investovania.

Efektivita, dostupnosť

Jedným z najväčších plusov investovania do ETF fondov je ich efektivita a ziskovosť. 

 • Môžete dosiahnuť nadpriemerné výnosy, a to aj napriek tomu, že denne nesledujete burzu. 
 • Vstupný kapitál do niektorých ETF fondov je len 10 €, takže na vstup do fondu nemusíte mať k dispozícii tisícky eur. 

Naši klienti investujú do ETF pravidelne každý mesiac. Touto formou sporia napríklad aj na budúcnosť svojich detí alebo na svoj lepší dôchodok. Je to jedna z najlepších foriem, ako môžete poraziť infláciu a zároveň vaše finančné prostriedky výhodne zhodnotiť. 

Ak chcete efektívne investovať do ETF aj vy, zavolajte nám do FinGO.sk na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme. 

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články