Neživotné poistenie Poistenie auta

Prihlásenie auta: Všetko, čo potrebujete vedieť v roku 2024


Kúpili ste nové, ojazdené auto alebo auto dovezené z cudziny a chystáte sa ho prihlásiť do evidencie? V našom článku nájdete všetko podstatné, čo k tomu potrebujete vedieť. Poradíme vám, aké lehoty musíte dodržať, aké doklady budete potrebovať a koľko vás prihlásenie auta na polícii bude stáť. 

V článku sa dočítate:

 • Ako na prihlásenie staršieho vozidla
 • Ako na prihlásenie nového vozidla
 • Prihlásenie dovezeného auta
 • Auto viete prihlásiť aj online
 • Ako na výhodné PZP pred prihlásením

Ešte vlani, od 1. januára 2023, sa zmenili pravidlá týkajúce sa evidenčných čísiel vozidiel. Tie už po novom nie sú viazané na majiteľa, ale na konkrétne vozidlo. Vďaka tejto úprave môže zostať ŠPZ-ka na aute až do konca jeho životnosti. 

TIP: Od roku 2019 už policajti nekontrolujú vozidlá pri ich prihlásení, takže auto nemusíte priviesť na dopravný inšpektorát. Zároveň už netreba na mieste vypisovať papierovú žiadosť, pracovník pri okienku všetko vyplní za vás.

Ako na prihlásenie staršieho vozidla

Ak ste si kúpili staršie auto, po novom už nemusíte meniť jeho ŠPZ-ku. Zákon však počíta s možnosťou, že by si pôvodný majiteľ auta chcel pri prepise vozidla nechať svoju starú poznávaciu značku. Týka sa to najmä tých, ktorí majú špeciálne tabuľky s voliteľnou logistikou alebo vodičov, ktorí si jednoducho svoju ŠPZ-ku obľúbili.

Zmena nastala aj pri dvojkrokovom prepise vozidla. V minulosti musel predávajúci odhlásiť auto na svojom dopravnom inšpektoráte a kupujúci ho musel následne prihlásiť vo svojom meste. Od januára 2023 prepis môžete uskutočniť na ľubovoľnom dopravnom inšpektoráte.

Dokonca nie je úplnou nevyhnutnosťou, aby boli kupujúci a predávajúci prítomní pri prepise. Obaja však v tomto prípade musia vystaviť písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla, na ktorom bude úradne overený podpis.

Počas prepisu žiadateľ rozhodne o tom, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami. Buď sú ŠPZ-ky ponechané na vozidle alebo si ich nechá pôvodný držiteľ vozidla. V druhom prípade však musí držiteľ tabuliek do jedného roka požiadať o ich pridelenie na iné vozidlo.

Na prihlásenie staršieho vozidla potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz) so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom vozidla
 • osvedčenie o evidencii časť I (tzv. malý technický preukaz), ak bolo vydané 
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP) 
 • ďalej budete potrebovať splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás ako držiteľa, resp. vlastníka vozidla bude zastupovať iná osoba
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • ak auto neprihlásite do 30 dní od jeho odhlásenia, potrebujete aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, nie starší ako 15 dní
 • ak nový držiteľ auta pri prepise auta nie je osobne prítomný, tak pôvodný držiteľ (predávajúci) musí na polícii predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa auto prepíše alebo faktúru, kúpnopredajnú či darovaciu zmluvu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa auto prepisuje

TIP: Nezabudnite, že, PZP pôvodného majiteľa po odhlásení auta zaniklo. To znamená, že ešte pred prihlásením auta musíte mať uzavreté nové PZP. Vo FinGO.sk vám porovnáme všetky ponuky na trhu a odporučíme to najvýhodnejšie poistenie. 

Poplatky spojené s prihlásením staršieho auta

 • za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta a dátumu prvej evidencie 
 • ďalej zaplatíte 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • ak by ste chceli požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (teda malého technického preukazu) do 2 pracovných dní, môžete tak urobiť za poplatok 30 €

Prihlásenie nového vozidla 

Ak ste si kúpili nové auto, takisto ho treba prihlásiť na polícii najneskôr do 30 dní po jeho nadobudnutí. Ako vlastník vozidla na polícii uvediete, kto bude zapísaný ako jeho držiteľ v osvedčení o evidencii vozidla I aj II – teda v malom aj veľkom technickom preukaze.  

Na prihlásenie nového vozidla potrebujete: 

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký techničák), ktorý vydáva výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra či leasingová zmluva 
 • potvrdenie o PZP
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás bude zastupovať iná osoba
 • ak ste vozidlo kupovali cez leasing, tak aj úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
 • ak prihlasujete auto, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť aj tzv. COC doklad – certifikát o konformite (ľudovo nazývaná kontrola originality). Tento doklad nemusíte predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla elektronicky

Poplatky pri prihlásení nového vozidla

 • za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, jeho výška závisí od výkonu auta
 • 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • tiež môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu) do 2 pracovných dní za poplatok 30 €

TIP: Ani pri prihlásení nového auta ho nemusíte pristaviť ku kontrole, policajti už nerobia obhliadky na mieste. 

Osobitne pri novších automobiloch je dôležité havarijné poistenie. Neviete si vybrať? Použite našu kalkulačku

Prihlásenie dovezeného auta

Na dopravnom inšpektoráte musí byť samozrejme evidované aj každé vozidlo, dovezené do zahraničia. Prihlásiť ho treba osobne do 30 dní po nadobudnutí. 

Na prihlásenie dovezeného auta potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás bude zastupovať iná osoba
 • ak autu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, musíte predložiť aj to. Policajti do osvedčenia o zhode vozidla COC uvedú dátum evidencie auta na Slovensku, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie potvrdia podpisom a pečiatkou a vrátia vám ho

Poplatky pri prihlásení dovezeného vozidla

 • za prihlásenie zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta
 • 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • aj v tomto prípade môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu) do 2 pracovných dní za poplatok 30 €.

Pozor! Ak ide o nové auto dovezené z inej krajiny EÚ, pri prihlásení musíte doložiť aj potvrdenie od daňového úradu o zaplatení DPH na Slovensku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak predložíte osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že ste informovali daňový úrad o nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu EÚ. Pre tento účel sa za nové auto považuje také, ktoré bolo v evidencii iného štátu evidované pred dovozom max. 6 mesiacov alebo má najazdených menej ako 6 000 km.

Ak sa chcete dozvedieť, ako si vybrať najlepšie PZP, prečítajte si blog Ako ušetriť pri PZP a ako poistiť auto na dovolenku.

Auto sa dá prihlásiť aj online

Prepis auta sa dá už niekoľko rokov riešiť aj elektronicky. Cez portál Ministerstva vnútra môžete podať žiadosť o zmenu vlastníka vozidla. Od roku 2023 sa navyše však celý proces zjednodušil a je rýchlejší.

Dá sa však uskutočniť len v prípade, ak majú obe strany aktivované elektronické občianske preukazy a kvalifikované elektronické podpisy. 

Výhodou tohto procesu je fakt, že sa dá celý zrealizovať z pohodlia domova. Rovnako tak si cez internet viete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Odpadá tak potreba kamkoľvek cestovať a čakať v rade na Dopravnom inšpektoráte.

Benefitom sú tiež znížené správne poplatky. Pri elektronickej žiadosti sú totiž polovičné. Napríklad za vydanie dvoch kusov plechových tabuliek by ste pri osobnej žiadosti zaplatili 2 x 16,5 €, teda 33 €. Pri elektronickej žiadosti je to len 16 €.

Obzvlášť výhodné to je v prípade, ak máte záujem o voliteľné tabuľky. Štandardný poplatok je 331 € za 2 kusy. Pokiaľ však pôjdete cez portál Ministerstva vnútra, zaplatíte len 191 €. Týmto krokom ušetríte až 140 €.

Ako si uzatvoriť výhodné PZP pred prihlásením auta

Ako sme uviedli vyššie, už pred prihlásením auta musíte mať ako nový majiteľ aj nové PZP, lebo doklad o jeho zaplatení si budú pýtať policajti. Mimochodom, ak by ste PZP nemali alebo PZP zabudnete zaplatiť, hrozí vám pokuta až do 3 320 eur. 

Pri výbere najvýhodnejšieho PZP, ale aj havarijného poistenia sa môžete obrátiť na FinGO.sk. Objektívne vám porovnáme aktuálne možnosti na trhu a poistenie si s nami môžete uzavrieť doslova za pár klikov. Takisto môžete využiť PZP strážcu, s ktorým budete mať výročie svojho poistenia pod kontrolou a nikdy nezmeškáte možnosť získať výhodnejšie PZP. 

TIP: Aj naši odborníci na telefóne vám radi pomôžu s vyplnením a uzavretím PZP na diaľku. Pre osobnú asistenciu nám môžete zavolať na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články