Neživotné poistenie Poistenie auta

Prihlásenie auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Kúpili ste nové, ojazdené auto alebo auto dovezené z cudziny a chystáte sa ho prihlásiť do evidencie? V našom článku nájdete všetko podstatné, čo k tomu potrebujete vedieť. Poradíme vám, aké lehoty musíte dodržať, aké doklady budete potrebovať a koľko vás prihlásenie auta na polícii bude stáť. 

Prihlásenie auta sa riadi Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 106/2018. Postup a potrebné doklady sa mierne líšia v závislosti od toho, či ste kúpili nové či ojazdené auto z vášho alebo z iného okresu, prípadne môže ísť aj o dovezené auto zo zahraničia. Na prihlásenie do evidencie máte vždy 30 dní a vybavíte to na dopravnom inšpektoráte, pod ktorý patríte podľa vášho trvalého bydliska.

Prípadne ak pôjde o auto nahlásené na firmu, vyberte sa na inšpektorát, pod ktorý spadá sídlo vašej firmy. 

TIP: Od roku 2019 už policajti nekontrolujú vozidlá pri ich prihlásení, takže auto nemusíte pristaviť na dopravný inšpektorát. Zároveň už netreba na mieste vypisovať papierovú žiadosť, pracovník pri okienku všetko vyplní za vás.

Prihlásenie vozidla z okresu do okresu

Ak ste kúpili auto z iného okresu, najskôr ho jeho pôvodný majiteľ odhlási z evidencie v pôvodnom okrese. Vy ako nový držiteľ auta ho potom musíte prihlásiť do evidencie vo vašom okrese najneskôr do 30 dní po odhlásení. 

Na prihlásenie vozidla z okresu do okresu potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz) so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (tzv. malý technický preukaz), ak bolo vydané 
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP) 

TIP: Nezabudnite, že, PZP pôvodného majiteľa po odhlásení auta zaniklo. To znamená, že ešte pred prihlásením auta musíte mať uzavreté nové PZP. Vo FinGO.sk vám porovnáme všetky ponuky na trhu a odporučíme to najvýhodnejšie poistenie. 

Fingo.sk PZP porovnávač

 • ďalej budete potrebovať splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás ako držiteľa, resp. vlastníka vozidla bude zastupovať iná osoba
 • ak auto neprihlásite do 30 dní, potrebujete aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, nie starší ako 15 dní

Poplatky spojené s prihlásením auta z iného okresu

 • za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta a dátumu prvej evidencie 
 • ďalej zaplatíte 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • ak ste sa presťahovali do iného okresu, tak sa vás správny poplatok netýka. Zaplatíte len za tabuľky s evidenčným číslom
 • ak by ste chceli požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (teda malého technického preukazu) do 2 pracovných dní, môžete tak urobiť za poplatok 30 €

Prihlásenie auta v okrese

Ak ste kúpili auto od predávajúceho z vášho okresu, je to o niečo jednoduchšie a pri prepise auta môžete ísť na dopravný inšpektorát spolu. V prípade, že by pôvodný majiteľ auto odhlásil sám, musíte ho potom prihlásiť do evidencie do 30 dní. 

Na prihlásenie, resp. prepísanie auta v rámci okresu potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás ako držiteľa, resp. vlastníka auta bude zastupovať iná osoba
 • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz) alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • ako nový majiteľ auta predložíte potvrdenie o PZP 
 • ak nový držiteľ auta pri prepise auta nie je osobne prítomný, tak pôvodný držiteľ (predávajúci) musí na polícii predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa auto prepíše alebo faktúru, kúpnopredajnú či darovaciu zmluvu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa auto prepisuje

Poplatky spojené s prihlásením auta v okrese:

 • za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta a dátumu prvej evidencie 
 • ak by ste chceli požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (teda malého technického preukazu) do 2 pracovných dní, môžete tak urobiť za poplatok 30 €

TIP: Zmenu vlastníctva, napríklad po ukončení lízingu, vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Prihlásenie nového vozidla 

Ak ste si kúpili nové auto, takisto ho treba prihlásiť na polícii najneskôr do 30 dní po jeho nadobudnutí. Ako vlastník vozidla na polícii uvediete, kto bude zapísaný ako jeho držiteľ v osvedčení o evidencii vozidla I aj II – teda v malom aj veľkom technickom preukaze.  

Na prihlásenie nového vozidla potrebujete: 

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký techničák), ktorý vydáva výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra či leasingová zmluva 
 • potvrdenie o PZP
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás bude zastupovať iná osoba
 • ak ste vozidlo kupovali cez leasing, tak aj úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
 • ak prihlasujete auto, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť aj tzv. COC doklad – certifikát o konformite (ľudovo nazývaná kontrola originality). Tento doklad nemusíte predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla elektronicky

Poplatky pri prihlásení nového vozidla

 • za prihlásenie auta zaplatíte správny poplatok, jeho výška závisí od výkonu auta
 • 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • tiež môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu) do 2 pracovných dní za poplatok 30 €

TIP: Ani pri prihlásení nového auta ho nemusíte pristaviť ku kontrole, policajti už nerobia obhliadky na mieste. 

Prihlásenie dovezeného auta

Na dopravnom inšpektoráte musí byť samozrejme evidované aj každé vozidlo, dovezené do zahraničia. Prihlásiť ho treba osobne do 30 dní po nadobudnutí. 

Na prihlásenie dovezeného auta potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás bude zastupovať iná osoba
 • ak autu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, musíte predložiť aj to. Policajti do osvedčenia o zhode vozidla COC uvedú dátum evidencie auta na Slovensku, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie potvrdia podpisom a pečiatkou a vrátia vám ho

Poplatky pri prihlásení dovezeného vozidla

 • za prihlásenie zaplatíte správny poplatok, ktorého výška závisí od výkonu auta
 • 33 € za 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) alebo ak ide o vozidlo s jednou TEČ ako je motocykel či prívesný vozík, zaplatíte 16,50 €
 • aj v tomto prípade môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu) do 2 pracovných dní za poplatok 30 €

Pozor! Ak ide o nové auto dovezené z inej krajiny EÚ, pri prihlásení musíte doložiť aj potvrdenie od daňového úradu o zaplatení DPH na Slovensku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak predložíte osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že ste informovali daňový úrad o nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu EÚ.

Pre tento účel sa za nové auto považuje také, ktoré bolo v evidencii iného štátu evidované pred dovozom max. 6 mesiacov alebo má najazdených menej ako 6 000 km

Ako si uzatvoriť výhodné PZP pred prihlásením auta

Ako sme uviedli vyššie, už pred prihlásením auta musíte mať ako nový majiteľ aj nové PZP, lebo doklad o jeho zaplatení si budú pýtať policajti. Mimochodom, ak by ste PZP nemali alebo ho zabudnete zaplatiť, hrozí vám pokuta až do 3 320 eur

Pri výbere najvýhodnejšieho PZP, ale aj havarijného poistenia sa môžete obrátiť na FinGO.sk. Objektívne vám porovnáme aktuálne možnosti na trhu a poistenie si s nami môžete uzavrieť doslova za pár klikov. Takisto môžete využiť PZP strážcu, s ktorým budete mať výročie svojho poistenia pod kontrolou a nikdy nezmeškáte možnosť získať výhodnejšie PZP

Fingo.sk PZP strážcaTIP: Aj naši odborníci na telefóne vám radi pomôžu s vyplnením a uzavretím PZP na diaľku. Pre osobnú asistenciu nám môžete zavolať na 0800 60 10 60 alebo nám zanechajte kontakt vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

  Kategórie

  Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

  Mohlo by vás zaujímať

  Najčítanejšie články

  Najnovšie články