Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Budúcnosť Komplet

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

AEGON Životná poisťovňa je súčasťou jednej z najväčších finančných skupín na svete. Ponúka celú škálu poistných produktov životného aj neživotného poistenia. Poskytuje atraktívne pripoistenia a je vhodná napríklad aj pre športovcov či zamestnancov v rizikovejších povolaniach, pretože pre tieto skupiny nenavyšuje poistné pre prípad smrti.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Zľavový systém a bonusové výhody pre klienta

 • Transparentné poistné podmienky

 • Bez navýšenia poistného pre prípad smrti u rizikových povolaní a športovcov

Naši klienti hodnotia
4.9
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

16€/mesačne

Zľavy:
 • Zľava za frekvenciu platenia: štvrťročne 1%, polročne 3% a ročne 5%
 • Zľava za predpis poistného na zmluve a to až 25% pri poistnom viac ako 70€ mesačne (5% ak je poistné viac ako 25€, 8% viac ako 40€, 12% viac ako 40€, 20€ viac ako 60€)
Benefity životného poistenia:
 • Moderné kritické choroby III. generácie, v ktorých dochádza k plneniu nie za diagnózu, ale za obmedzenia, ktoré klienta postihli. Príkladom je strata vodičského preukazu kvôli diagnóze.
 • Navýšenie poistnej sumy vo výške 20 % pre doplnkové poistenie: úmrtia, úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, invalidity s jednorazovou výplatou, invalidity alebo úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie neplodnosti ako jediná poisťovna v SR
 • Atraktívne pripoistenia úmrtia v prípade infarktu resp. mozgovej príhody
 • Úmrtie v dôsledku úrazu je bez výluk na úrazy v dôsledku epileptického záchvatu, v dôsledku duševnej poruchy, manipulácia so zbraňou vo voľnom čase
 • Pri poistení invalidity s rentou do 500€ pri poistnej udalosti nebude poisťovňa skúmať príjem poisteného ani iné plnenia z poistenia invalidity poisteného v čase poistnej udalosti ani prípadný invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Pri poistnej udalosti už poistený nemusí predkladať doklady o príjme ani doklady o iných plneniach. Poistenému takisto nebude krátené poistné plnenie z dôvodu nadpoistenia.
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 6 mesiacov ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Max 7 poistených osôb na jednej poistnej zmluve.

Možné pripoistenia:

Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného
Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou
Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou
Doplnkové poistenie invalidity a smrti s klesajúcou poistnou sumou
Doplnkové poistenie úmrtia
Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu
Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
Doplnkové poistenie operácie v dôsledku choroby
Doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb
Doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov
Doplnkové poistenie závažných chorôb II
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov
Doplnkové poistenie práceneschopnosti
Doplnkové poistenie hospitalizácie
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti
Doplnková služba Diagnose.me

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

W-Komplex

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu
5.0
2 hodnotení

Provital Partner

Komunálna poisťovňa má v portfóliu mnohé produkty životného aj neživotného poistenia, ktoré môže klientovi upraviť presne podľa jeho potrieb. Výhodou sú dvojnásobné plnenia pri rozličných poistných udalostiach.
4.7
3 hodnotení

4U

YOU PLUS je nová moderná poisťovňa na trhu s možnosťou online uzatvárania zmlúv a automatizovaného oceňovania zdravotného stavu
4.5
2 hodnotení