Budúcnosť Komplet

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 8x

Popis

Minimálne poistné:

16€/mesačne

Benefity:
  • Možnosť mesačného sporenia prostredníctvom mimoriadneho poistného
  • Bonusové plnenie úmrtia pri autonehode 40000€
Čakacie doby:
  • KCH 6 mesiacov
  • Invalidita – 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • PN 6 mesiacov (s výnimkou PN úrazom), 9 mesiacov tehotenstvo, 48 mesiacov chrbtica
  • Hospitalizácia 2 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť ďalších 7 ľudí (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby