Budúcnosť Komplet - Aegon poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 12x

Životné poistenie od Aegon

Minimálne poistné:

16€/mesačne

Možné zľavy:

Zľava za frekvenciu platenia
  • 1% pri štvrťročnej platbe poistného
  • 3% pri polročnej platbe poistného
  • 5% zľava pri ročnej platbe poistného

Benefity životného poistenia:

  • Možnosť mesačného sporenia prostredníctvom mimoriadneho poistného
  • Bonusové plnenie úmrtia pri autonehode 40000€

Čakacie doby:

  • Kritické choroby 5 mesiacov
  • Invalidita – 18 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • Práceneschopnosť 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom), 9 mesiacov tehotenstvo, 24 mesiacov chrbtica
  • Hospitalizácia 6 mesiacov ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť ďalších 7 ľudí (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby