Úrazové poistenie - Basler poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 2x

Životné poistenie od Basler

Mesačná platba:

Nie je možné relevantne porovnať s ostatnými ponukami nakoľko produkt Úrazové poistenie nemá možnosť pripoistenia úmrtia, ani úmrtia s klesajúcou poistnou sumou a teda je použité iba pripoistenie úmrtia z dôvodu úrazu.

Čakacie doby:

  • KCH 2 mesiace
  • Invalidita – 6 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • PN 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, tehotenstvo 8 mesiacov)
  • Hospitalizácia 2 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom, tehotenstvo 8 mesiacov)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť na zmluve ďalšie 3 osoby (nie je potrebný príbuzenský vzťah)

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby