Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Úrazové poistenie

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Basler Poisťovňa kladie veľký dôraz na úctivý prístup ku klientom, ktorým ponúka aj veľmi výhodné čakacie doby. Ďalšou výhodou je, že v prípade straty zamestnania sú klienti oslobodení od platenia poistného.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Ako jediná na trhu ponúka oslobodenie od platenia poistného v prípade straty zamestnania

 • Čakacie doby patria k najkratším

 • Pri hospitalizácii v zahraničí počas vycestovania vypláca dvojnásobné plnenie po dobu 6 mesiacov

Naši klienti hodnotia
3.9
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Mesačná platba:

Nie je možné relevantne porovnať s ostatnými ponukami, keďže produkt Úrazové poistenie nemá možnosť pripoistenia úmrtia ani úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, a teda je použité iba pripoistenie úmrtia z dôvodu úrazu.

Minimálne poistné:

3 € mesačne

Zľavy:

5 % množstevná zľava za 3 a viac poistených osôb a 5 % zľava viazaná na Investičné životné poistenie.

Benefity životného poistenia:
 • Ak sa poistníkovi alebo niektorému poistenému narodí počas trvania zmluvy dieťa, je automaticky zadarmo poistené 1 rok na trvalé následky úrazu poistnou sumou 7.000 €
 • Poistník spolu s poistenou osobou si môžu raz ročne zvýšiť poistné sumy na úrazové pripoistenia až o 10 % bez opätovného skúmania zdravotného stavu (okrem kritické choroby, denná dávka v prípade pracovnej neschopnosti, všeobecná hospitalizácia, mesačná invalidná renta a chirurgické zákroky)
 • Kritické choroby za rovnakú cenu počas celej doby poistenia (neplatí pri zvýšení a znížení poistnej sumy)
 • Žiaci a študenti majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov
 • Pokračovanie úrazového poistenia po dovŕšení 65 rokov života s obmedzením poistným krytím s 50 % prirážkou za riziko staroby
 • Prepracovanie detskej tarify na dospelú bez skúmania zdravotného stavu poistenej osoby
 • V prípade hospitalizácie v zahraničí vypláca poisťovňa v rámci poistného rizika dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu až 2-násobok dojednanej dennej dávky
 • V prípade PN – poistné plnenie od 1. dňa pracovnej neschopnosti
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade nezamestnanosti zahrnuté v produkte bez dodatočného poistného
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 2 mesiace od začiatku poistenie
 • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom), v prípade pobytu v nemocnici v súvislosti s tehotenstvom, potratom alebo pôrodom trvá 8 mesiacov
 • Chirurgické zákroky: 6 mesiacov od začiatku poistenia (neuplatňuje sa v prípade úrazu)
 • Mesačný invalidný dôchodok: 6 mesiacov od začiatku poistenia (neuplatňuje sa v prípade úrazu)
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Maximálne 10 poistených osôb.

Možné pripoistenia:

Trvalá invalidita následkom úrazu
Smrť následkom úrazu
Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu (do 3 rokov)
Denná dávka počas všeobecnej hospitalizácie s bonusom Rooming-In pre poistené dieťa
Plnenie pri smrti následkom úrazu dvojnásobne zvýšené pri určitých situáciách Poistenie zadefinovaných diagnóz
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – pre dospelých a pre deti
Kritické choroby vo variantoch Basis a Premium – pre dospelých a pre deti
Denné odškodné pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre dospelých
Ochrana pre prípad nezamestnanosti – oslobodenie od platenia poistného v prípade, ak poistník ako zamestnanec stratí zamestnanie 

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

W-Komplex

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu
5.0
3 hodnotení

Provital Partner

Komunálna poisťovňa má v portfóliu mnohé produkty životného aj neživotného poistenia, ktoré môže klientovi upraviť presne podľa jeho potrieb. Výhodou sú dvojnásobné plnenia pri rozličných poistných udalostiach.
4.7
3 hodnotení

Active Life

Axa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Podľa našich expertov Axa vyniká rozsahom rôznych pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.4
30 hodnotení