Uniqát - UNIQA poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 9x

Životné poistenie od UNIQA

Minimálne poistné:

25€/mesačne (resp. 60€/ročne pri ročnej platbe)

Možné zľavy:

Zľava za výšku platby
 • 10% – poistné 40€/mes. a viac
 • 15% – poistné 50€/mes. a viac

Benefity životného poistenia:

 • Možnosť pripoistiť asistenčné služby
 • UNIQA ASSISTANCE za 1€/mesačne
 • Plnenie v prípade terminálneho štádia vážneho ochorenia až do výšky 30% poistnej sumy počas života klienta
 • Poistenie kritických chorôb až do 70 rokov veku ako jediný v SR
 • Ideálne pre pracujúcich v Rakúsku a Českej republike

Čakacie doby:

 • Kritické choroby 6 mesiacov
 • Invalidita 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
 • Práceneschopnosť 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom), 9 mesiacov v prípade tehotenstva
 • Hospitalizácia 3 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné pripoistiť 1 dospelú osobu a 3 deti

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby