Uniqát

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 7x

Popis

Minimálne poistné:

25€/mesačne (resp. 60€/ročne)

Možné zľavy:
Zľava za výšku platby
  • 10% – poistné 40€/mes. a viac
  • 15% – poistné 50€/mes. a viac
Benefity:
  • Plnenie terminálneho štádia života
  • Možnosť pripoistiť asistenčné služby
  • UNIQA ASSISTANCE za 1€/mesačne
Čakacie doby:
  • KCH 6 mesiacov
  • Invalidita – 48 mesiacov (s výnimkou invalidity úrazom)
  • PN 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom), 9 mesiacov v prípade tehotenstva
  • Hospitalizácia 3 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)
Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné dojednať iba pre 1. poistenú osobu

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby