Uniqát - UNIQA poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 11x

Životné poistenie od UNIQA

Minimálne poistné:

15€ mesačne

Možné zľavy:

Zľava až 15% za výšku poistného nad 600€ ročne

Benefity životného poistenia:

  • Asistečná služba Uniqa Assistance a Diagnose me
  • Špeciálne poistenie horných končatín, napr. karpálny tunel, tenisový lakeť a iné
  • Zálohová platba v prípade invalidity pri vybraných ochoreniach
  • Ako jediná poisťovňa na trhu má poistenie terminálneho úmrtia, kedy vypláca 30% z poistnej sumy pre prípad úmrtia v prípade diagnostikovania nevyliečiteľného ochorenia

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
  • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
  • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb, maximálne dvoch dospelých a neobmedzený počet detí.

Pripodobnenie pripoistení:

Úmrtie s klesajúcou poistnou sumou
Úmrtie s konštantnou poistnou sumou
Poistenie prvého rizika
Invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
Invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou poistnou sumou
Úplná invalidita nad 70% s konštantnou poistnou sumou
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
Úrazová invalidita nad 40 % (kombi) s jednorazovým plnením s konštantnou poistnou sumou
Trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
Trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
Smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
Úrazová hospitalizácia
Poistenie horných končatín
Denné odškodné
Euroochrana
Drobné úrazy
Chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
Kritické choroby – dospelý
Kritické choroby – dieťa už od 6 týždňov (široký rozsah kritických chorôb)
Denná dávka počas hospitalizácie
Denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
Denná dávka pri PN
Mesačné dávky pri PN
Asistenčné služby 

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby