Top nabídka - garantováno
Naši klienti hodnotia

Uniqát risk

pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Je výhodná napríklad pre tých, čo pracujú v zahraničí, pretože ponúka poistné krytie pre prípad práceneschopnosti v niektorých vybraných zahraničných krajinách.

Výhody oproti iným životným poisťovniam

 • Poistné krytie pri PN aj pre pracujúcich v Rakúsku, Nemecku a ČR

 • Poistné krytie pre kritické choroby až do 70. roku, s možným plnením až 530 %

 • Preddavok na poistné plnenie pri terminálnom štádiu života a invalidite

Naši klienti hodnotia
3.6
Porovnať poistenie Mám záujem

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme

Výhody členstva vo FinGO klube

Popis a hodnotenie expertov

Minimálne poistné:

15 € mesačne

Zľavy:

Zľava až 10 % za výšku poistného nad 480 € – 599,9 € ročne
Zľava až 15 % za výšku poistného nad 600 € ročne

Zľava za zdravý životný štýl 20% z úmrtnosti, resp. pravdepodobnosti kritickej choroby

Zľavy za vysoké poistné sumy pre smrť, invaliditu a kritické choroby s klesajúcou poistnou sumou nad 40 000 €, 70 000 € a 100 000 €

Benefity životného poistenia:
 • Asistečná služba Uniqa Assistance a Diagnose me pre prvého poisteného – 1. rok zdarma (druhý lekársky názor, AIDA Coach, Aida symptom checker)
 • Asistenčná služba Uniqa Assistance- platí aj pre všetky deti poisteného
 • Špeciálne poistenie horných končatín, chrbta a očí, napr. karpálny tunel, tenisový lakeť a iné
 • Preddavok na poistné plnenie v prípade invalidity pri vybraných ochoreniach
 • Ako jediná poisťovňa na trhu má poistenie terminálneho úmrtia, kedy vypláca 30 % z poistnej sumy pre prípad úmrtia v prípade diagnostikovania nevyliečiteľného ochorenia
 • PN územná platnosť SR, ČR, AT, DE. Zmiernenie výluky pre chronické bolesti a ochorenia chrbtice – výluka sa nevzťahuje na prípady, ak je ochorenie jednoznačne potvrdené MR, CT, RTG vyšetrením
 • V prípade úmrtia P1, P2 môže uzatvoriť novú PZ za rovnakých podmienok, bez dokladania zdravotného stavu a bez opätovného uplatnenia si čakacích dôb na pripoistenia
 • Možnosť navýšenie PS v pripoistení úmrtia a kritických chorôb až o 20 % (max. 7 500 €) pre P1 a P2 bez skúmania zdravotného stavu pri určitých životných udalostiach
 • Bonusové poistenie zlomenín kostí u detí, ak sú dojednané TN a DO
 • Kritické choroby sú rozčlenené do 5 skupín + 1 samostatná kritická choroba s čiastočným plnením. Pre každú skupinu nárok na poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy a 30 % poistnej sumy v prípade čiastočnej
 • Cenovo výhodné pripoistenie KOMBI ochrany pre hypotekárnych klientov
 • V prípade invalidity sú kryté duševné poruchy a poruchy správania
Čakacie doby:
Ide o obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 3 mesiace (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Invalidita z dôvodu choroby: 12 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom a akútnych infekčných ochorení, ktoré nastali po začiatku poistenia), osobitná čakacia doba pre rizikové tehotenstvo a pôrod 9 mesiacov
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom a infekčných ochorení), osobitná čakacia doba pre rizikové tehotenstvo a pôrod 9 mesiacov
Možnosť poistiť viac osôb:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb, maximálne dvoch dospelých a neobmedzený počet detí.

Možné pripoistenia:

Poistenie KOMBI ochrana
Poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie pre prípad úmrtias konštantnou poistnou sumou
Smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode

Poistenie úplného invalidného dôchodku
Poistenie kombinovaného invalidného dôchodku
Poistenie kombinovanej invalidity s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie úplnej invalidity s konštantou poistnou sumou
Poistenie kombinovanej úrazovej invalidity s konštantnou poistnou sumou
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %

Trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
Trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600 %
Euroochrana

Úrazová hospitalizácia
Denné odškodné (od 1. dňa alebo 14. dňa)
Drobné úrazy
Poistenie zlomenín kostí u detí
Poistenie horných končatín, chrbta a očí

Kritické choroby – dospelý (balík mini a maxi)
Kritické choroby – dieťa už od 6 týždňov (široký rozsah kritických chorôb)

Denná dávka počas hospitalizácie
Denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
Denná dávka pri PN (od1. dňa alebo 28. dňa)
Mesačné dávky pri PN
Asistenčné služby 

Ako naši experti hodnotia tento produkt

 • Kvalita vs. Cena

  100 %
 • Rozsah pripoistení

  100 %
 • Rýchlosť likvidácie

  100 %
 • Servis

  100 %
 • Čakacie doby

  100 %

Hodnotenie tohto produktu našimi expertmi je len pre registrovaných členov FinGO klubu

Výhody členstva vo FinGO klube Zobraziť hodnotenie

Prečo riešiť životné poistenie cez FinGO

 • Porovnanie životného poistenia

  Pravidelne porovnávame produkty životných poistovní a vyberáme z nich tie najlepšie pre vás.

 • Pohodlný a rýchly servis

  Nikam nemusíte chodiť, všetko za vás vybavíme. K poisteniu sa dostanete s nami rýchlejšie.

 • Naša služba je úplne zadarmo

  Vôbec nič nám za naše služby neplatíte a k ničomu sa neviažete.

Podobné ponuky životných poistení

Active Life

Axa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Podľa našich expertov Axa vyniká rozsahom rôznych pripoistení a krátkymi čakacími dobami. Zaujímavosťou je aj to, že odmeňuje zľavami na poistnom tých klientov, ktorí vedú zdravý životný štýl.
4.3
42 hodnotení

W-Komplex

Wustenrot je poisťovňa s dlhou tradíciou na slovenskom trhu
4.2
11 hodnotení

Vital

ČSOB ako značku poznajú klienti najmä z bankového sektora, čo však len zvyšuje jej dôveryhodnosť a finančnú stabilitu. Okrem bankových produktov disponuje aj širokým portfóliom poistných produktov. ČSOB ponúka pri niektorých poistných udalostiach až dvojnásobné plnenie a výnimočná je aj v tom, že poistenie môžete získať už od sumy 10 eur mesačne.
4.1
29 hodnotení