Pandémia Životné poistenie

Prečo mať životné poistenie a ako vám pomôže finančný sprostredkovateľ?

životné poistenie

Životné poistenie je dnes veľmi flexibilné. Ak kvôli úrazu či chorobe ostanete dlhodobo bez príjmu, kvalitná poistka vám vie v ťažkej životnej situácii kryť chrbát, ale musí byť nastavená správne.

Podľa riaditeľky pre životné poistenie vo FinGO.sk Miroslavy Holičovej je preto veľmi dôležité, aby ste sa v tejto oblasti spoľahli na skúseného finančného sprostredkovateľa. Môžete ho osloviť prakticky kedykoľvek. Aj pri poistnej udalosti, aj keď ste si pred 10 rokmi uzatvárali zmluvu alebo keď si ešte len chcete uzatvoriť životné poistenie,” opisuje odborníčka. Prečítajte si rozhovor, v ktorom nám porozprávala všetko podstatné o životnom poistení.   

Myslíte si, že životné poistenie by mali mať všetci, počínajúc deťmi až po seniorov?

Myslím si, že je to veľmi dobrá vec, pretože šťastie praje pripraveným. Ak máme životné poistenie a sme zabezpečení pre akýkoľvek úraz alebo chorobu, tak nás ťažšia životná situácia neovplyvní finančne tak výrazne ako keď poistenie nemáme. Aj keď nás zlomená ruka alebo noha bude bolieť rovnako, určite nás poteší tzv. “bolestné” v podobe poistného plnenia. Nehovoriac o tom, že ak sme dospelí ľudia, ktorí už majú nejaké záväzky v podobe hypotéky, leasingu a podobne, je dôležité byť poistený pre prípady “čo keby”. Práve pre tieto prípady nám slúži poistenie, ktoré ak je správne nastavené, nám vie v ťažkej životnej situácií kryť chrbát.

Spomínali ste úrazy. Zahŕňa každá životná poistka aj úrazové poistenie?

Nie je to pravidlo. Produkt životného poistenia je veľmi flexibilný a je na nás, aké pripoistenia a poistné sumy si zvolíme. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa o tomto poradili s finančným sprostredkovateľom. U nás vo FinGO.sk sú makléri pravidelne školení v produktoch životného poistenia, máme prehľad o celom trhu a o každej jednej poisťovni – čo ponúka, aké má výhody a naopak na čo si dať pozor.  Vieme vám objektívne poradiť, ktorý produkt je pre vás najvýhodnejší tak, aby spĺňal všetky vaše potreby. 

Čo vlastne zahŕňa základný balík poistenia bez všetkých pripoistení? 

Zahŕňa len akúkoľvek smrť, a to väčšinou na minimálnu sumu 200 až 400 euro, čo žiaľ nepokryje ani náklady na pohreb. Čiže ten produkt je skutočne nastavený zo začiatku úplne minimálne a dáva nám voľnosť, aby sme si zvolili pripoistenia a poistné sumy podľa našej finančnej situácie tak ako to potrebujeme. 

Ako je to v prípade onkologických pacientov alebo zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí sa chcú poistiť?

Je to veľmi individuálne. Niektorí pacienti môžu mať len ľahšiu diagnózu, ktorá je vyliečiteľná. Keď sa uzdravia, môžu požiadať o ocenenie zdravotného stavu v poisťovni a následne sa poistiť. Pri ťažších diagnózach je to možné zväčša po piatich rokoch od ukončenia liečby. Ale keď sa rozprávame o vážnych zdravotných problémoch typu rakovina alebo úplná invalidita, tam je už ťažšie dojednať životné poistenie, ale to neznamená, že je to vždy nemožné. 

životné poistenie

Môžete uviesť nejaký príklad? 

Taký ľahší príklad je, že ste mali napríklad operáciu kolena. Stále sa môžete plnohodnotne poistiť, ale môže sa stať, že poisťovňa tú vašu diagnózu alebo daný úraz, ktorý ste už prekonali, dá do výluky. Výluka znamená, že ak som mala napríklad operované koleno, chcem sa poistiť, poisťovňa ma do poistenia vezme, ale napíše, že v prípade, ak by som sa ešte raz liečila s daným kolenom, tak túto poistnú udalosť mi nebude vyplácať. Pretože už raz bolo koleno poškodené pred vstupom do poistenia.

Čo všetko sa odporúča poistiť, aké pripoistenia by nám nemali chýbať?

V poistení by nám nemali chýbať pripoistenia, ktoré kryjú dlhodobý výpadok príjmu. To sú tie životné situácie, ktoré nás vedia ovplyvniť na veľmi dlhý čas alebo nás do konca života ovplyvniť tak, že už nemôžeme vykonávať svoju prácu a tým pádom aj náš príjem už nebude taký, aký bol. Medzi takéto pripoistenia patria napríklad trvalé následky po úraze, takisto je to invalidita. Veľmi dôležité sú aj kritické choroby.

Čo to znamená? 

Sú to životné situácie, z ktorých sa môžeme vyliečiť, ale rekonvalescencia alebo liečenie často trvá rok, dva až tri. Pri takýchto situáciách sa veľmi často stáva, že sa nám výdavky rapídne zvyšujú, či už sú to doplatky za lieky, rôzne liečenia, vyšetrenia alebo rehabilitácie, a práve vtedy potrebujeme ten príjem ešte vyšší ako keď sme zdraví. Takisto by som spomenula pripoistenie PN-ky, čiže práceneschopnosti.

Môžete tú PN-ku vysvetliť bližšie? 

Taká dvojtýždňová chrípka je bežná vec, ktorú by sme mali vedieť finančne zvládnuť. Ale môžu nastať vážnejšie ochorenia, napríklad zápal pľúc, ktoré môže byť spojené s hospitalizáciou a spôsobiť nám dlhodobú práceneschopnosť. Aj keď iba dočasne, ale ten príjem nám bude určite chýbať a výdavky budú rovnaké alebo vyššie. 

Existuje aj nejaká ochranná doba predtým ako poistenie začne platiť? Aby to napríklad nezneužili špekulanti, ktorí majú ísť na operáciu?

Samozrejme, volá sa to čakacia doba. Je to vlastne ochranná doba pre poisťovňu. Správa sa to tak, že pri spisovaní životného poistenia vypĺňame zdravotný dotazník, v ktorom sa nás poisťovňa pýta na náš zdravotný stav a my podpisujeme vyhlásenie o tom, že sme na všetky otázky odpovedali pravdivo. V prípade, že sme v niečom zaklamali, napríklad v tom, že máme plánovanú operáciu a podobne, a napriek tomu vstúpime do poistenia, tak v čase keď si budeme nárokovať poistné plnenie, poisťovňa má právo poistné plnenie zamietnuť.

Pýtajú si poisťovne aj lekárske záznamy? 

Každá poisťovňa si môže vyžiadať našu zdravotnú dokumentáciu, v ktorej sa uvádzajú všetky údaje o našom zdravotnom stave. Ak poisťovňa zistí, že sme niečo zatajili, môže to brať aj ako nejaký druh podvodu, následne nám neposkytnúť poistné plnenie, ba dokonca nám môže poistku zrušiť. 

A čo v prípade, ak som zdravý? 

Aj keď vstupujete do poistenia zdravý, každé pripoistenie má nejakú čakaciu dobu. Je to doba od vstupu do poistenia po čas, kedy máme prvý nárok na poistné plnenie. Pri úrazoch sa čakacia doba neuplatňuje, pretože poisťovne nepredpokladajú, že človek si úraz naplánuje. Pri chorobách sa ale čakacia doba uplatňuje vždy. Napríklad keď si pripoistím hospitalizáciu, čakacia doba býva zvyčajne tri mesiace. To znamená, že od podpisu zmluvy, teda od vzniku poistenia musia prejsť tri mesiace, kým si môžem nárokovať prvé poistné plnenie z tohto pripoistenia. 

Je to takto aj v prípade PN-ky?

Určite. Je to tak v prípade každého pripoistenia týkajúceho sa choroby, čiže v prípade PN-ky takto býva čakacia doba od dvoch až do štyroch mesiacov. Záleží to od výberu poisťovne. V prípade invalidity býva takisto čakacia doba od 2 až do 24 mesiacov, v prípade hospitalizácie to zvyčajne bývajú 3 mesiace, chirurgický zákrok takisto nejaké tri mesiace. Čiže každé to pripoistenie má nejakú čakaciu dobu, ktorá je spojená s chorobou, ale znova pripomínam, že každá poisťovňa má čakacie doby nastavené inak.

Teda viem si napríklad vybrať poisťovňu, ktorá má najkratšie čakacie doby?

Veľmi dôležité je poradiť sa práve s finančným poradcom, ktorý má prehľad aj o čakacích dobách a vie vám vybrať poisťovňu, ktorá má tie najkratšie čakacie doby, aby ste čo najskôr mali v prípade nutnosti nárok na poistné plnenie.

Mnohí ľudia sú stále skeptickí voči životnému poisteniu aj celkovo voči poistkám. Majú pocit, že len platia a keď príde na lámanie chleba a potrebujú peniaze, tak sa poisťovne vykrúcajú. Môže sa stať, že je problém už pri uzatváraní zmluvy?

Áno a preto je voľba poradcu, ktorý nám poistenie uzatvára, veľmi dôležitá, aby bolo poistenie nastavené správne hneď pri vstupe do poistenia. Je to rovnako dôležité ako pri výbere lekára. Ak nám určí zlú diagnózu a následne nastaví nesprávnu liečbu, môže to mať veľký dosah na náš život. Takisto nám má byť poradca oporou pri riešení poistnej udalosti. Je to človek, ktorý vie ako postupovať pri jej nahlásení, poradí nám čo treba do poisťovne zaslať a poučí nás aký je ďalší postup.

Môžem služby poradcu bezplatne využívať aj keby som chcela zmeniť niečo vo svojej staršej zmluve?

Áno, je to bezplatné. Sprostredkovateľa ohodnocuje poisťovňa, nie klient, čiže by určite bolo veľmi nekorektné, keby si sprostredkovateľ pýtal od klienta peniaze. Práve tým, že sa finančný sprostredkovateľ bude o klienta naďalej starať a bude mu k dispozícií, plynú mu z toho určité odmeny. Pre klienta je ale takisto veľmi dôležité, aby bol s poradcom v pravidelnom kontakte.

životné poistenie

Prečo je to dôležité?

Zmluvu, ktorú sme si uzatvárali v minulosti, vieme vždy aktualizovať na nové atraktívnejšie pripoistenia a poistné podmienky. Konkurencia medzi poisťovňami na trhu je veľmi veľká, preto sa snažia prinášať stále nové a zaujímavejšie krytia a benefity pre klienta. Vyvíjajú rôzne systémy, portály a iné nástroje na to, aby uľahčili komunikáciu klienta s poisťovňou.

Je v poriadku, keď poradcu oslovím aj keď už mám 10 rokov uzavretú zmluvu? Nemusím len uzatvárať novú zmluvu?

Vy ho môžete osloviť kedykoľvek. Aj pri poistnej udalosti, aj keď ste pred 10 rokmi uzatvárali zmluvu alebo keď si ešte len chcete uzatvoriť životné poistenie. Poradcovia sú veľmi ochotní a radi vám poradia. Vedia vám spraviť bezplatný audit už existujúcich zmlúv a odporučiť vám zmeny, ktoré sú pre vás výhodné. Poradcovia ale za vás dané zmeny ani zrušenie poistenia spraviť nemôžu, takže sa nemusíte báť kontroly vašich zmlúv. 

Na záver by ste nám mohli odporučiť, čo by sme mali urobiť určite predtým, ako si ideme uzavrieť prvú zmluvu životného poistenia. 

Určite by som sa stretla s finančným poradcom, aby spoznal moju finančnú situáciu. Inak nastavujeme poistenie pre človeka, ktorý je solventný a má na účte vytvorenú finančnú rezervu a inak pre človeka, ktorý žije z výplaty do výplaty a nastal by u neho problém už aj pri krátkodobej PN-ke, lebo by nemal z čoho zaplatiť účty. Preto odporúčam dať si dokopy existujúce zmluvy ak máme, stretnúť sa s finančným poradcom, nechať ho spraviť audit zmlúv, dať si vysvetliť to, čo vlastne máme poistené, naopak čo nemáme, prípadne čo potrebujeme doplniť. Následne nám poradca predloží 2-3 ponuky, aby sme videli rozdiely v jednotlivých poisťovniach a mohli si správne vybrať.

Čo si ešte mám všímať pri výbere konkrétnej poisťovne? 

Určite by som sa pýtala aj na benefity jednotlivých poisťovní, no a potom je to už iba na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Treba dbať určite na to, aby ste si vybrali poisťovňu, ktorá má kvalitný servis. Čiže jednoduché nahlasovanie poistných udalostí, dobré call centrum, v dnešnej dobe sú aj poisťovne, ktoré majú portál, kde si viete zaplatiť poistné, kedykoľvek pozrieť čo máte v zmluve poistené, nahlásiť poistnú udalosť a podobne. Všetky tieto veci nám vedia značne uľahčiť život.

Ďalšie dôležité informácie o životnom poistení sa dozviete v našom video rozhovore. 

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať